Hatékony évzárásra készülünk – beszámoló készítése ELZA-val

Vissza a szakmai cikkekhez
Hatékony évzárásra készülünk – beszámoló készítése ELZA-val
2023. január 23. 10:00

Új év, új kihívások és új lehetőségek… Az év indítása során a megszokott, jelentős erőforrást igénylő számviteli zárlati feladatok mellett számolnunk kell a nagyban változó környezet hatásaival is.

Ebben az évben nem csak beszámolót készítünk, de annak elemzése is nagyobb hangsúlyt kap, amit megfelelően kell prezentálnunk a vezetés, a megbízónk felé. Éppen ezért szeretném felhívni a figyelmet a jelenben állandó, illetve a pozitív hatásokra, amelyek segítik munkánkat a következő időszakban.

Kezdjük rögtön a jogszabályi környezettel. A számviteli módosítások nem mutatnak lényegi változást a 2022. évi beszámoló készítésre vonatkozóan. A vállalkozások jövedelem adója – eltekintve az évközi jogszabályoktól – szintén nem igényel jelentős kiigazítást a megszokott módszertanunk alkalmazásában. Az előző évek azonban komoly digitális fejlesztésre sarkalltak bennünket és közben többségünk kialakította a saját rendszereit a zárási folyamatainkhoz is. Sokan persze még ma is a manuális „to do list” használata mellett döntenek, de ma már több száz iroda valamely könyvelést támogató program alkalmazását részesíti előnyben.

Bármely csoportba tartozunk, érdemes megismernünk ELZA-t, az Elektronikus Zárást támogató mérlegdokumentációs és adatelemző rendszert (http://elza.hu/videok/33/195). ELZA tekinthető egy új kolléganőnek, aki alkalmas a beszámoló összeállítására, az alátámasztásának a dokumentálására, riportok készítésére, egyes adónemek számításának ellenőrzésére, az adófolyószámla egyeztetésére, valamint számos ajánlás és munkatábla is van a tarsolyában.

Kihasználva a jogi elvárásokat, ELZA le tudja kérdezni az ügyfél által kiállított és a részére kiállított számla adatokat is a NAV szerveréről (http://elza.hu/videok/33/184). Számos információt és kontrollt jelent az ebből lekérdezett elemzés, riport. Megmutatja például a kiállított számlák mennyiségét és összegét, ami jól jön az éves árbevétel, a kapott előlegek egyeztetésére. Segítségével egyértelműen látszik a számlasorszám folyamatossága, vagy az esetleges dupla sorszám is. Információt kapunk az engedményekről, akár havi bontásban. Bármilyen időszakra könnyen lekérdezhető a számla adatokból a legnagyobb vevők és legnagyobb belföld szállítók listája, a forgalom nagysága szerint. Információt kapunk a fordulónapot követően kiállított, de a tárgy évet korrigáló számlákról – ez a lista év közben is jól használható. Az áfa egyeztetésére pedig többféle lehetőség is kínálkozik a számla adatok, a könyvelés, és az adófolyószámla ismeretében.

Az adatok többféle forrásból importálhatóak (http://elza.hu/videok/33/194 ) a programba az audit.xml állományból, amely magába foglalja a főkönyvi tételeket, az adófolyószámla kivonatból (xml), valamint a számla adatokból a számlázó program adatexportja (xml) illetve a NAV szerveréről letöltött számla adatok útján.

ELZA segítségével év közben rendszeresen és egyszerű módon tudunk eredmény és főbb mérleg adatokat közölni minden ügyféllel a testre szabható riportban. És szintén az évközi teendők közé sorolnám az adófolyószámla egyeztetését (http://elza.hu/videok/33/185), mivel az automatizált módon működik, így minden lehetséges eltérés feltárható még az év zárását megelőzően.

Az éves zárlati teendők ELZA-val tehát nagy vonalakban az alábbiakra koncentrálódnak:

  • Analitikák, egyéb mérlegsor alátámasztások beszerzése és mentése. Ezeket az iratokat a postafiókon keresztül (http://elza.hu/videok/33/192) „behúzzuk” a megfelelő mérleg-, eredménykimutatás sorhoz. ELZA minden mérlegsorhoz több segédletet és minta iratot ajánl (http://elza.hu/videok/33/128), ami kiválóan segíti a könyvelő munkáját.
  • Az adatok importálását követően beolvassuk a főkönyvi kivonatot. Aki  már az előző évben, és az év során is használta a programot, annak csak az esetlegesen felvett új főkönyvi számlákat kell paramétereznie (bekötnie) (http://elza.hu/videok/33/191), a korábbi időszak beállításai itt már nem igényelnek többletmunkát. Foglalkoznunk kell azonban azokkal az egyenlegekkel, amelyek a főkönyvből nem olvashatók ki. Ilyen például a vevők/szállítók túlfizetése, avagy a nem könyvelt rövid/hosszú lejáratú kötelezettségek megbontása. Ezzel az adózás előtti mérleg és az eredménykimutatás elkészült!
  • Ellenőrizzük a bevételek, költségek, ráfordítások, egyéb tételek elszámolásának teljeskörűségét. Erre jól alkalmazható a főkönyv havi bontásban (http://elza.hu/videok/33/182). [Ahogy korábban is említettem a beszámoló elemzése (http://elza.hu/videok/33/187) fontos feladata lesz a könyvelőknek, hiszen az összefüggések felismerésével többletinformációt adhatunk a vezetés számára és ezzel elősegítjük jövőbeni döntését. Ez azonban ELZA alkalmazásával nem jelenthet különösebb problémát.]
  • Az adók ellenőrzésére, levezetésére számos segédlet és minta áll rendelkezésre az ADÓK mappában, amihez természetesen minden évben megtaláljuk a hatályos jogszabályok szerinti kimutatást. A társasági adó és a kisvállalati adó esetében ELZA gondoskodik az ÁNYK átadásról (http://elza.hu/videok/33/181) is.
  • Az adók könyvelését követően elvégezzük a mérleg és eredménykimutatás szükséges kerekítését és már nyomtathatjuk is azokat.
  • Az ELZA által összeállított ajánlása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kiegészítő mellékletet (http://elza.hu/videok/33/190) néhány perc alatt elkészítsük. Éves beszámoló esetén nem feledkezünk meg a cash-flow kimutatásról (http://elza.hu/videok/33/180) sem, de ELZA ebben is jó alapot tár elénk az automatikus kimutatással, ahová szükség esetén fel tudunk venni módosító tételeket is.
  • Elkészítjük az adózott eredményt elfogadó alapítói határozatot (http://elza.hu/videok/33/189). Erre alkalmas ELZA exportja, ha nem készít az ügyfél saját határozatot a taggyűlésről/közgyűlésről.
  • 2016 óta már szinte rutin az OBR fájl (http://elza.hu/videok/33/188) feltöltése az elkészült mérleg, eredménykimutatás és egyéb adatok alapján, s ELZA ebben is segít nekünk.

A beszámoló elkészülése után viszonylag rövid időn belül érdemes megnyitni a következő évet, hiszen abban ismét a naprakész információkat találunk, és ELZA segítségével folyamatosan tudunk információt (riportot) nyújtani ügyfeleink részére, ami egyértelműen növeli a munkánkkal kapcsolatos elégedettséget.

A cikk szerzője:
Tusnádiné Ágoston Márta
kamarai tag könyvvizsgáló, adótanácsadó, informatikus mérnök,
az ELZA elektronikus zárást támogató program és a Metrum Referencia könyvvizsgáló program szakmai fejlesztője, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ oktatója

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!