Metrum Referencia könyvvizsgáló program

A Metrum Referencia könyvvizsgáló program támogatja a könyvvizsgálatok hatékony elvégzését és dokumentálását.

A program az informatikai előnyöket kihasználva lehetővé teszi a vizsgálat számszerű és szöveges dokumentumainak az előállítását, azok küldését és fogadását, valamint a mérleg és az eredménykimutatás sorait  követve a vizsgálat során keletkezett dokumentumok rendszerezését, tárolását.

A programról bővebb információt a www.metrumreferencia.hu oldalon talál. A szoftvert ide kattintva rendelheti meg, és ide kattintva töltheti le a program frissítéseit.

 • A vizsgálandó mérleg és eredménykimutatás előállítása. Ennek az alapja lehet a beolvasott főkönyvi kivonat excelben, vagy az un. audit-xml file. Ez utóbbi használata esetén a programban a teljes főkönyvi könyvelés (főkönyvi kartonok, könyvelési tételek, partner törzs, … stb.) a könyvvizsgáló rendelkezésére áll. A mérleg, eredménykimutatás, a könyvvizsgálói szerződés, és néhány egyéb munkapapír angol és német nyelven is elérhető.
 • Az üzleti tevékenység és az ellenőrzési rendszer megismerését, a lényegesség számítását, a vizsgálat tervezését az erre a célra kialakított munkaprogramok, munkatáblák szolgálják. A tervezés folyamán a program láthatóvá teszi az adott vizsgálati területhez kapcsolódó egyenlegeket is, ezzel segítve az átláthatóságot.
 • A vizsgálati munkaprogramok a mérleg felől megközelítve tartalmazzák a feladatokat. Az eredménykimutatás vizsgálati teendői a számviteli összefüggéseknek megfelelő mérlegsornál, vizsgálati területnél szerepelnek. A ténylegesen végrehajtandó munkaprogram összeállításánál a mintaként felkínált feladatokból ki lehet válogatni az adott vizsgálathoz szükségeseket, lehet azokat módosítani vagy új feladatokat hozzátenni. A feladatok mellett mindig látható a feladathoz tartozó könyvvizsgálói kockázat és cél. Csatolni lehet a könyvvizsgáló által készített munkapapírokat vagy a másoktól kapott dokumentumokat, amelyek alátámasztják a feladat végrehajtását és tartalmazzák a könyvvizsgáló következtetéseit. A program a vizsgálatok elvégzéséhez kialakított közel ötven munkatáblát tartalmaz.  
 • Az üzenőfalon keresztül könnyen nyomon követhetők a feladatokhoz feltett kérdések és válaszok, valamint a még folyamatban lévő feladatok állapota. Pipával tudjuk jelölni, ha egy munkapapír elkészült, és azt is, ha az ellenőrzött.
 • A könyvvizsgáló munkáját számos egyéb iratminta, munkaprogram, dokumentum segíti. Szerepelnek a programban összefoglaló, ellenőrző listák, mintadokumentumok az ügyfél nyilatkozataihoz, a könyvvizsgálati dokumentáció ellenőrzéséhez. A  munka végén a könyvvizsgáló a jelentéskészítő modullal gyorsan összeállíthatja a kamarai ajánlásoknak megfelelő jelentést.
 • Az elemző programok a vizsgált cég adatainak mélyebb megismerését, az azokból történő bizonyíték gyűjtést szolgálják. A Nyitott Könyv program a beolvasott audit-xml file vizsgálatára, elemzésére alkalmas. Ehhez számos minta, és különböző lekérdezési, beállítási lehetőség áll rendelkezésre. A könyvvizsgáló a saját gépén elemezheti a legkülönfélébb szempontok szerint a teljes főkönyvi könyvelési állományt. A Nyitott könyv modul tartalmazza a pénzegység alapú mintavételi eljárást  és Benford analízist is. A programba beolvasható a NAV által kötelezően előírt , a számlázó programból kinyert adatexport (számla xml), amelyből a Nyitott Könyv program automatikusan 12 féle szempont szerint riportot, elemzést állít elő a vizsgált cég értékesítési profiljáró. A NAV adófolyószámla egyeztető modul lehetővé teszi az egyeztetési munka néhány perc alatt történő elvégzését.
 • A gyors kommunikációt a Postafiók és a Webposta program segíti. Ez teszi lehetővé a vizsgálati dokumentumok egyszerű, gyors küldését és fogadását. A postázandó dokumentumokat közvetlenül a program alól indítjuk, és egy gombnyomással küldjük el az adott partnernek. A kapott dokumentumokat nem kell letölteni, elmenteni, hanem azokat közvetlenül behúzhatjuk a programba a vizsgálati terület szerinti helyére.
 • Az ügyfél dokumentumainak tárolására rendelkezésre áll egy tárgy évi és egy állandó dosszié. A könyvvizsgáló saját irodájának adminisztrációs felülete a saját akták modulból értő el. Itt megtalálható többek között ajánlati minta, szerződés- és munkaidő nyilvántartás, PMT és MER szabályzattal kapcsolatos nyilvántartások és minták. A kamarai adatszolgáltatáshoz a Metrum Referencia program előállítja a kamara honlapjára feltölthető xml file-t.
 • A program használata egyénileg és csoportos munkában (helyi hálózatban, felhőben) is megoldott. A csoportos munkának van szinkronizálási funkciója is, ami lehetőséget ad például egy részfeladat export-import mozgatására. A mentés ügyfelenként és könyvvizsgálati időszakonként megoldott.
 • A program által felépített mappa szerkezet testreszabható, lehetőség van egy-egy új fejezet/mappa inaktiválására illetve új létrehozására is.
 • Évente több frissítés jelenik meg és több személyes bemutatót, illetve kötetlen klub napot szervezünk.

A program használatának a részleteit a www.metrumreferencia.hu oldalon több mint 34 oktató videó mutatja be.