Kredit Klub

tagdíjmentes csatlakozás -  díjmentes és díjkedvezményes szolgáltatások

 

könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők,
valamint könyvvizsgálók számára

  A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. (a továbbiakban: Oktatási Központ) által működtetett Kredit Klubba a 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján szakmai továbbképzésre kötelezettek, illetve a kamarai tag könyvvizsgálók [1] kérhetik felvételüket.

 

A klubtagság feltételei

 

A Kredit Klubba tagként az Oktatási Központ honlapján, az www.mkvkok.hu weblapon lehet tagdíjmentesen regisztrálni/bejelentkezni

 • adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői,
 • könyvviteli szolgáltatói (mérlegképes könyvelői), illetve
 • könyvvizsgálói

szakterületeken továbbképzési kötelezettséggel rendelkezőknek (a továbbiakban: klubtagok).

A megfelelő szakmaiság, az ismeretek folyamatos karbantartása érdekében a klubtagok vállalják, hogy ugyanazon továbbképzési ágon* évente legalább 12 kreditpontot szereznek az Oktatási Központnál szakmai ismereteik frissítéséhez, azok szinten tartásához.

A klubtagok a tagsággal elfogadják az Oktatási Központ adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat.

  

A Kredit Klub szolgáltatásai

 

 • Továbbképzésbe beszámítható 2 kreditpont a regisztrált mérlegképes könyvelőknek és adószakembereknek

A Kredit Klub minősített szakmai szervezet, így azok a klubtag regisztrált könyvviteli szolgáltatást végzők (mérlegképes könyvelők), illetve adószakemberek (adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők), akik az adott évben 3 hónapot meghaladóan és az év utolsó napján is tagjai a Klubnak, a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzési rendszerében, illetve az adószakemberek továbbképzési rendszerében az adott továbbképzési évre vonatkozóan 2 kreditpontra jogosultak.

 • Díjkedvezmény szakmai rendezvényen

A klubtagok – évente egy alkalommal – az Oktatási Központ Adókonferencia című rendezvényére való jelentkezésük esetén – amennyiben a tárgyévben, a konferenciára való jelentkezésükig az Oktatási Központtól ugyanazon továbbképzési ág* tekintetében legalább 10 kreditpontnyi szakmai továbbképzésre, rendezvényre vonatkozó szolgáltatást rendeltek meg (ide nem értve a köztestületi finanszírozás mellett igénybe vett képzési, továbbképzési programokat), a személyes részvétellel megvalósuló konferencia részvételi díjából 20% kedvezményre jogosultak. Ez a kedvezmény más kedvezménnyel összevontan nem érvényesíthető, így az Adókonferenciának az „összes szükséges mérlegképes kreditpont” csomag részeként való igénybevételére sem vonatkozik.

*Az egyes továbbképzési ágak:

 1. mérlegképes könyvelői,
 2. adótanácsadói,
 3. adószakértői,
 4. okleveles adószakértői,
 5. könyvvizsgálói.
 • Internetes felület kreditpontok nyilvántartására

A klubtagok továbbképzési kötelezettségének teljesítését és nyomon követését könnyíti meg a kreditfigyelő rendszer. Minden klubtag egyéni internetes felhasználói felületet kap, ahol egyszerűen nyomon követheti a továbbképzési időszak alatt az Oktatási Központnál összegyűjtött kreditpontjait[2].

 • Tájékoztatás kreditpontos továbbképzési programokról

A többnyire konzultációval is egybekötött, kreditpontot érő szakmai rendezvényekről a klubtagok az Oktatási Központ képzési hírlevele útján írásos értesítést kapnak a regisztrációban megadott e-mail címükre. Az Oktatási Központ a programok felépítésekor gondot fordít arra is, hogy egyszerre akár adótanácsadóként, adószakértőként, okleveles adószakértőként, könyvviteli szolgáltatóként (mérlegképes könyvelőként) és könyvvizsgálóként is kreditpontokat szerezhessenek klubtagjai.

 • Szakmai hírlevél

A klubtagok e-mail címükre a pénzügyi-számviteli, adózási terület aktuális kérdéseit feldolgozó ingyenes szakmai hírlevelet kapnak, a szakterületet érintő változásokról való értesülés okán.

  

A klubtagság megszűnése

 

A klubtagság megszűnik:

a) lemondással, – a klubtag lemondó nyilatkozata Oktatási Központtal történő írásbeli közlésével,

b) a tárgyévet követő napon, amennyiben a klubtag a tárgyévben nem szerzett az Oktatási Központnál legalább 12 kreditpontot szakmai továbbképzésen, rendezvényen való részvétellel (tantermi vagy távoktatási képzési formában),

c) a tag halálával.

Az Oktatási Központ a klubtagság b) pont szerinti megszűnéséről a megszűnést követő 60 napon belül a hallgató fiókján keresztül értesíti a korábbi klubtagot.

A tervezett továbbképzése időpontjától függetlenül regisztráljon mielőbb a Kredit Klubba, s élvezze annak előnyeit!

  

Ha még nem regisztrált a honlapunkon
(nincs felhasználó neve és jelszava)
itt jelentkezhet a Kredit Klubba:

 

Ha már regisztrált a honlapunkon
(rendelkezik felhasználó névvel és jelszóval)
a Kredit Klubba itt jelentkezhet:

 

  

[1] A könyvvizsgálók társaságunknál megszerzett kreditpontjait tartjuk nyilván. A teljes továbbképzési kötelezettség teljesítése a már megszokott módon a Magyar Könyvvizsgálói Kamara helyi szervezeteinél teljes körűen nyomon követhető.