Újabb nyári adóváltozások

Vissza a szakmai cikkekhez
Újabb nyári adóváltozások
2021. június 30. 0:00
Az igencsak forró nyarunkat tovább hevítik az újabbnál újabb adóváltozások. 2021. június 28-án, hétfőn jelent meg a 121-es Magyar Közlönyben a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Mód. tv.), ami újabb adóváltozásokat fogalmazott meg, illetve korábbi rendeleti szabályokat erősített meg törvényi erővel. Ezekből és más egyéb nyári változásokból szemezgetünk összeállításunkban.

Helyi adók

Törvényi erőre emelték a 2020. december 22-én elfogadott 639/2020. (XII.22.) Korm. rendeletben megfogalmazott 2021-es évre vonatkozó helyi adó könnyítéseket. Eszerint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (továbbiakban Htv.) meghatározott vállalkozó, amennyiben KKV-nak minősül, és a nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 4 Mrd. Ft-ot, úgy a reá vonatkozó helyi iparűzési adó mértéke maximum 1 % lehet a 2021-es évben, amennyiben az adott önkormányzatnál a helyi iparűzési adómérték ezt egyébként meghaladná. Ebben az esetben majd a 2021-es HIPA bevallásban is csak 1 %-os adómértékkel kell a bevallást elkészíteni.
Fontos azonban felhívni a figyelmet a KKV fogalomra, ugyanis a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján az éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy a mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet e társaságoknak. Ezek az értékek, mint látjuk jelentősen meghaladják a 4 Mrd. Ft-ot, így elképzelhető, hogy a vállalkozó ugyan KKV-nak minősül, az árbevétel és/vagy mérlegfőösszeg 4 Mrd Ft-ot meghaladó értéke miatt nem lesz jogosult a 2021-es évi 1 %-os mértékű HIPA alkalmazására. A KKV besorolás szempontjából a jelenleg rendelkezésre álló utolsó (jellemzően a 2020-as évi), a számvitelről szóló törvény szerint készített és elfogadott beszámoló adatait (mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok) kell figyelembe venni. Elfogadott beszámoló hiányában, illetve a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok lesznek a mérvadók.
 
Az eltérő mérlegfordulónappal rendelkező és a tevékenységét 2021-ben kezdő KKV a 2021. évben kezdődő adóévében tudja alkalmaznia az 1 %-os HIPA mértéket.
 
Mivel a 2020-as évre bevallott HIPA összegére és az előírt előlegekre a bevallásban még nem lehetett alkalmazni a könnyítést, ezért a KKV-nak minősülő vállalkozónál az önkormányzat automatikusan felezi az első (jellemzően szeptemberi előleget), amennyiben 2021. február 25-ig a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott nyilatkozatot megtette.
 
Szintén a 2021. évi XCIX. törvényben emelték törvényi erőre a 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendeletben az Önkormányzatokra meghatározott adóstop-ot. Vagyis a 2020. december 1-én hatályban lévő helyi adómérték(ek)hez képest 2021-re magasabbat nem lehet megállapítani, továbbá a hatályban lévő kedvezményeket (adókedvezmény, adómentesség) fenn kell tartani, illetve újabb helyi adót nem lehet bevezetni. 

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

Mivel az új koronavírus járvány egyik legnagyobb kárvallottja a turizmus, ezért a megsegítésükre hozott, már 2020. márciustól élő mentesítést kiterjesztették az idei évre is, mivel törvényi erőre emelték a 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendeletben meghatározott könnyítést. A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet a 2021. január 1. napjától egészen az év végéig, azaz 2021. december 31. napjáig nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség. Vagyis idén egész évben ezt a közterhet nem kell sem megállapítani, sem bevallani, sem megfizetni.
 

Szociális hozzájárulási adó

A Mód. tv-el törvényi erőre emelték a 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendeletben megfogalmazott könnyítéseket, mentesítéseket is. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény szerinti 15,5 %-os mértékű szochot tehát nem kell megfizetni idén év végégi a SZÉP kártyák, a reprezentáció és az üzleti ajándékok után. A béren kívüli juttatásnak minősülő SZÉP kártya adóterhelése ebből következően az év végéig csupán 15 %-os marad (mivel csak szja-t kell fizetni). Az egyes meghatározott juttatásnak minősülő reprezentáció és üzleti ajándék adóterhelése pedig a 35,99 %-os adóterhelés helyett csupán 17,7 %. Sajnos a jogalkotó most sem gondolt a KIVA alanyokra, ugyanis kisvállalati adót továbbra is kell fizetni 2021-ben is valamennyi béren kívüli és egyes meghatározott juttatás után.
 
Szintén törvényi erőre emelték egészen az év végéig a munkaerőpiacra lépőkre meghatározott kedvezőbb szabályokat. Kedvezményezettnek tekinthető ugyanis az az új munkavállaló, aki a foglalkoztatás kezdetének a hónapját megelőző (eddig 275 nap helyett) 183 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett a Tb törvény szerinti munkaviszonnyal, egyéni-, társas vállalkozói jogviszonnyal. Vagyis lényegében, aki az elmúlt fél évben csak maximum 3 hónapig volt biztosított és új munkavállalóként kerül foglalkoztatásra, a munkáltató 3 évig tartó adókedvezményben részesül. A foglalkoztatás első két évében a kifizetett munkabér, de maximum a minimálbér utáni szocho 100 %-a, a harmadik évben pedig az 50 %-a adókedvezményként vehető figyelembe. Az adókedvezmény igénybe vételének a feltétele továbbra is a NAV-tól érkező erre irányuló igazolás. 
 

Személyi jövedelemadó

Sajnos a SZÉP kártyával kapcsolatos módosítgatások, már eddig is megnehezítették a juttatások folyósításával kapcsolatos tervezést. A koronavírus-világjárvány egyes következményeinek az enyhítése érdekében ugyanis már 2020. április 22-e óta 800 ezer Ft-ra emelkedett a SZÉP kártya korábbi, éves 450.000,- Ft-os keretösszege. Ezt az emelést először 2020. 06. 30-ig, majd 2020. 12. 31-ig, ezt követően pedig 2021. 06. 30-ig adott juttatásokra lehetett alkalmazni. A Mód. tv-el azonban törvényi erőre emelték, hogy egészen 2021. december 31-ig fenntartják a magasabb összegű juttatás lehetőségét. A 800 ezer Ft-ot az alábbiak szerint lehet biztosítani:
szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer (eredetileg 225 ezer) forint,
vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer (eredetileg 150 ezer) forint,
szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer (eredetileg 75 ezer) forint.
 

Adózás rendje

A Mód. tv. szintén törvényi erőre emelte a 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendeletben meghatározott, az év végéig a NAV által biztosított kibővített fizetési kedvezmények rendszerét. Ennek megfelelően a NAV külön kérelemre:
a nyilvántartott, legfeljebb 5 millió Ft összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy
a nyilvántartott, legfeljebb 5 millió Ft összegű adóra legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.
Az engedélyezés feltétele a FAG01 és FAM01 nyomtatványok benyújtása, melyben a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.
Mindezeken túl arra is lehetőség van, hogy a FAG01 és FAM01 nyomtatványok benyújtása után az adózó nyilvántartott adótartozását egy adónem tekintetében egy alkalommal, legfeljebb 20 %-kal, de 5 millió Ft-ot meg nem haladó összegben mérsékelje a NAV, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Fontos azonban, hogy a fennmaradó összegre fizetési kedvezmény nem jár.
Érdemes a nyomtatvány kitöltésekor körültekintően eljárni, mivel a Főlap A3-as (Járványhelyzet miatt benyújtott kérelem) és A4-es rovatát is jelölni kell!
 

Általános forgalmi adó

2020. november 14-től, a veszélyhelyzet miatt már korábban bezárásra kényszerült vendéglátó egységeknek a kormányzat lehetőséget biztosított, hogy az elvitelre, vagy házhozszállítással értékesített ételre, italra is az eredetileg 27 %-os áfa helyett csak 5 %-os áfa-t számítsanak fel. (Ezt a szabályt a kiszállítási díjra magára nem lehet alkalmazni.) Az 5 %-os áfa eredendően ugye főszabályként csak étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra volt lehetséges, az adómérték csökkentésére a kedvezményezett adókulcsú éttermi forgalom veszélyhelyzeti kiesésére tekintettel került sor. Ennek ellenére, cikkünk megjelenésekor, amikor már újra nyithattak az éttermek, továbbra is 5 %-os áfa felszámításával lehet értékesíteni elvitelre vagy házhozszállítással is. A Mód. tv. azonban ennek véget vet majd 2021. augusztus 1-jétől, így 2021. augusztus 1-től ez újra 27 %-os áfa mérték alá fog tartozni. 
 
Szintén 2021. július 1-től megszűnik a kisértékű, azaz 22 € beszerzési érték alatti termékimport áfa mentessége. EU-s szabályként került meghatározásra, hogy az Európai Unión kívülről érkező minden termék után áfa fizetési kötelezettség keletkezzen. Ezzel részben az EU-s webáruházak versenyhátrányát kívánják csökkenteni az EU-n kívüli webáruházakhoz képest, másrészt pedig a tagállamok adóbevételeit és szürke import elleni küzdelmet is szeretnék elősegíteni. Ennek apropóján lép hatályba a webáruházakra vonatkozó, távolsági értékesítés szabályainak változása is, melynek során az OSS/IOSS rendszert kezdjük el használni. Ennek részleteit a 2021. június 2-án megjelent, „A távértékesítés új szabályai – fontos változások a forgalmi adózásban” című cikkben dr. Menczel-Kiss Gellért már ismertette.
 

Idegenforgalmi adó

A 2020. április 22-i 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet hatályba lépése óta mentesültek a turizmusban működő vállalkozások az idegenforgalmi adó megfizetésének kötelezettsége alól. Ez a mentesség azonban a Mód. tv. alapján 2021. július 1-től véget ér. Kizárólag a 2021. június 30. napjáig eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adóra él az új jogszabály szerint ez a kedvezmény, ami szerint az adót nem kell megfizetni, beszedni (bevallási kötelezettség alól nem volt mentesítés, kivéve azt az esetet, ha a bevallandó összeg nulla lett volna).
 

Egyéni vállalkozók

2021. július 1-től módosul az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 18. §-a. Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenységét legalább 1 hónapig és legfeljebb az eddigi 2 év helyett 2021. július 1-től 3 évig szüneteltetheti. 2016. december 31-ig megkezdett szüneteltetés esetén még 5 év volt a határidő (ezeknél pont idén jár le az 5 éves maximális időtartam). A szüneteltetés első napja minden esetben a bejelentést követő nap. Ezért a 3 éves szabályt kizárólag abban az esetben lehet alkalmazni, amikor a szünetelés első napja 2021. június 30-a utánra esik.
 
A cikk szerzője:
S. Csizmazia György
okleveles könyvvizsgáló, okleveles adószakértő,
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom megyei szervezetének elnöke,
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ oktatója
SK AUDIT Gazdasági Tanácsadó Kft.
 
A nyári hőségben, egy árnyas teraszon is megszerezheti összes szükséges kreditpontját – csak egy stabil internetkapcsolat kell... Válogasson távoktatásunk folyamatosan bővülő kínálatából. » »

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!