Amerikai forrásból származó munkajövedelmek adózása

Vissza a szakmai cikkekhez
Amerikai forrásból származó munkajövedelmek adózása
2024. március 26. 10:00

Az Amerikai Egyesült Államok 2022. júliusában egyoldalúan felmondta az 1979-ben - több mint negyven éve - aláírt és alkalmazott kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt (a továbbiakban egyezmény). Ennek következtében a 2024. január 1-től megszerzett jövedelmek adózására a nem egyezményes országból származó jövedelmekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

Az egyezmény hiánya hatással lesz mindazon magánszemélyek adózására, akik magyar, amerikai, vagy épp kettős állampolgárok és egyik, vagy másik országból részesülnek jövedelemben. Jelen cikkben a munkajövedelmeket érintő személyi jövedelemadó (a továbbiakban szja) kötelezettséget tekintjük át különös figyelemmel a 2024. január 1-től hatályos új rendelkezésekre.

Az Amerikai Egyesült Államokban élő és ott dolgozó magyar állampolgárok

Az Egyesült Államokban élő és ott jövedelmet szerző magyar állampolgár adóügyi illetősége a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alkalmazásában az egyezmény hiányában fennáll. Ennek következtében a magyar állampolgárt teljeskörű kötelezettség terheli Magyarországon, azaz a világjövedelme alapján kell vizsgálni a magyar szja kötelezettséget. 

Az adókötelezettséget az illetőségen túl a jövedelem szerzés helye is befolyásolja. Annak megítélése, hogy egy jövedelem mely országból származik, szintén az Szja tv. előírása alapján történik. Például az Egyesült Államokan illetőséggel rendelkező munkáltatótól, ott végzett munkáért kapott jövedelem külföldről származik, ezért az adót alapvetően a munkavégzés országában, azaz az Egyesült Államokban kell megfizetni. 

Addig, amíg hatályban volt az egyezmény, és a magyar magánszemély nem szerzett Magyarországon adóköteles jövedelmet, az Egyesült Államokban végzett tevékenységre tekintettel kapott jövedelmet nem kellett a magyar adóbevallásában feltüntetni, sőt még adóbevallást sem kellett Magyarországon készíteni. 

2024-től az egyezmény hiánya miatt a magyar állampolgárok adókötelezettsége jelentősen megváltozik, ugyanis minden magyar állampolgárnak – kivéve a Magyarországon lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkező kettős állampolgároknak - Magyarországon is kell adóbevallást készíteni. A magyar állampolgárnak a világjövedelme után adókötelezettsége keletkezik Magyarországon annak ellenére, hogy esetleg már évek óta az Egyesült Államokban dolgozik és a korábbi években nem kellett Magyarországon adóbevallást készítenie. 

Persze az adókötelezettség nem jelenti azt, hogy mindkét országban teljes mértékű adót kell fizetni. Habár egyezmény hiányában a külföldön is adózott jövedelmet Magyarországon be kell vallani, de a kettős adóztatást az Szja tv. szabályai szerint részben, vagy egészben el lehet kerülni. 

Az adóbevallási kötelezettség teljesítése a 2024. januártól megszerzett jövedelmekről 2025. májusában lesz aktuális, de fontos, hogy az egyes jövedelmek adózásával már év közben ismerkedjünk, ugyanis számos újdonságot tartalmaz a jogszabály. Ilyen többek között a külföldi jövedelem után külföldön megfizetett adó beszámítása. 

A külföldön kapott jövedelmet forintban kell meghatározni, függetlenül attól, hogy annak tényleges átváltása megtörtén-e vagy sem,  mely után a 15%-os mértékű adót ki kell számítani. Azonban az így kiszámított magyar szja összegéből le lehet vonni a jövedelem után az Amerikai Egyesült Államokban  - azaz a jövedelemszerzés helyén - megfizetett adó 90 százalékát, de legfeljebb e jövedelem adóalapjára az adó mértékével megállapított adót. Ennek következtében, ha a magyar magánszemély az Egyesült Államokban legalább 17% szja-nak megfelelő adót fizetett, akkor annak 90%-át beszámítva, Magyarországon nem kell adót fizetni, de ennek kimutatása az adóbevallásban történik. Így az adótanácsadóknak fel kell készülni ezen jövedelmek bevallására. 

Nem vehető figyelembe az Egyesült Államokban megfizetett jövedelemadóként az az összeg, amely törvény, nemzetközi szerződés rendelkezése vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegéből a magánszemély részére visszajár. Elgondolkoztató, hogy ha nincs az Egyesült Államokkal hatályos egyezmény, akkor ez a szabály vajon mikor alkalmazandó? Például erre a rendelkezésre kell figyelni az ENSZ Modellegyezmény alkalmazásakor, mely továbbra is elsőbbséget élvez a magyar szabályokkal szemben.  

Amerikából Magyarországra kiküldött amerikai állampolgár adózása Magyarországon 

A kiküldöttként Magyarországon dolgozó magánszemély magyar adókötelezettségének megállapításakor sem tekinthetünk el a magánszemély adóügyi illetőségének vizsgálatától. 

Az Amerikai Egyesült Államokból Magyarországra kiküldött munkavállaló magyar illetőségű, ha 

  • magyar állampolgár;
  • magyar-amerikai állampolgár és van magyar bejelentett lakcíme, vagy nincs magyar lakcíme, de 183 napnál többet tartózkodik Magyarországon;
  • amerikai állampolgár és huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezik, vagy
  • amerikai állampolgár akinek létérdekei központja Magyarország, ha egyáltalán nem, vagy nem csak Magyarországon rendelkezik állandó lakóhellyel;
  • amerikai állampolgár akinek szokásos tartózkodási helye belföldön található, ha egyáltalán nem, vagy nem csak belföldön rendelkezik állandó lakóhellyel, és létérdekei központja sem állapítható meg.

A belföldi illetőségű magánszemély adókötelezettsége teljeskörű, azaz az összes bevételére kiterjed, függetlenül attól, hogy a bevétel honnan származik. Külföldi illetőség esetén viszont csak a Magyarországról származó jövedelmek után kell magyar szja-t fizetni.

A jövedelemszerzés helyének meghatározása az Szja tv. 3. § 4. pontja alapján történik, mely kimondja, hogy nem önálló tevékenységből származó jövedelem esetében a tevékenységvégzés szokásos helyének fekvése szerinti államból származik a jövedelem. Ennek következtében amikor a kiküldött amerikai állampolgár a munkaszerződése értelmében Magyarországon végzi a munkát, akkor a jövedelemszerzés helye Magyarország. 

Itt szeretném felhívni a figyelmet egy 2024. január 1-től változott új rendelkezésre is, mely szerint abban az esetben, ha a kiküldött személy előadói, művészeti és sporttevékenységre, bemutatóra (kiállításra) tekintettel szerez jövedelmet, akkor is a tevékenység végzésének helye szerinti államot kell jövedelemszerzés helyének tekinteni, még akkor is, ha az e tevékenységből származó jövedelem nem a magánszemélynél, hanem egy másik személynél keletkezik.

A külföldi társaságtól kapott Magyarországon adóztatható összevonás alá eső jövedelmek után a magánszemélynek - az adóügyi illetőségtől függetlenül - negyedévente szja előleg fizetési kötelezettsége keletkezik. A külföldi pénznemben keletkezett jövedelmet forintra át kell váltani és a 15% szja előleget a negyedévet követő hó 12-ig kell az adóhatóság szja beszedési számla javára megfizetni.

Fontos, hogy a külföldön megfizetett adó beszámítása amerikai állampolgárok esetében is csak abban az esetben lehetséges, ha a magánszemély magyar adóügyi illetőségűnek minősül és a jövedelme külföldről származik, így a Magyarország területén végzett tevékenység ellenértéke után a beszámítás Magyarországon nem lehetséges. Amennyiben az amerikai állampolgár a hazájában is adót fizet, úgy annak összege a magyar adókötelezettséget nem csökkenti, de a Magyarországon megfizetett adó az amerikai belső jog előírásai szerint beszámítható, így valószínűleg részben, vagy egészben visszaigényelhető, mely által a kettős adózás az Egyesült Államokban elkerülhető, vagy legalább mérsékelhető. 

Amerikából kapott munkabér adózása, amikor a magyar állampolgár Magyarországon távmunkában dolgozik

A magyar állampolgár, aki egy amerikai munkáltatóval áll jogviszonyban, de Magyarországon dolgozik Magyarországon köteles szja-t fizetni. Mivel erre a jövedelemre úgy tekintünk mint amely esetében a jövedelemszerzés helye Magyarország, a magánszemélyt negyedévente szja előleg fizetési kötelezettség terheli. Persze ezen túl az adóév végét követően ezt a jövedelmet az szja bevallásban is fel kell tüntetni, sőt a kettős adózást a magánszemély Magyarországon nem tudja elkerülni. 

Az Szja tv. beszámítási rendelkezése kimondja, hogy nemzetközi szerződés hiányában nem vehető figyelembe külföldön megfizetett jövedelemadó azon jövedelmet terhelő adóval szemben, amely esetében a jövedelemszerzés helye belföld. Ennek következtében, ha az Egyesült Államokban munkaviszonyban dolgozó magánszemély időnként Magyarországon távmunkában dolgozik, akkor a magyar munkanapokra jutó jövedelme után Magyarországon meg kell fizetni az adót, mivel erre a jövedelemre úgy tekintünk, mint amely Magyarországról származik, annak ellenére, hogy az amerikai munkaadó fizette. 

Amennyiben a téma felkeltette az érdeklődését, figyelmébe ajánljuk „Amerikai forrásból származó jövedelmek adózása - szja, járulék és szocho kötelezettség” című gyakorlatorientált képzésünket. 

Az előadás során a tevékenységeket érintő adókötelezettség mellett szó lesz a Magyarországról és az Amerikai Egyesült Államokból származó ingatlanbérbeadásból, az ingatlan értékesítésből származó jövedelmekről, a befektetések (kamat, osztalék, árfolyamnyereség) adózásáról, különös figyelemmel arra is, hogy a kettős adózás elkerülésére vonatkozó egyezmény ugyan megszűnt, de a szociális biztonságra, társadalombiztosításra vonatkozó egyezmény hatályban maradt. Ez utóbbi jelentősen befolyásolja az egyes jövedelmek után fizetendő járulék és  szociális hozzájárulási adó kötelezettséget. 

 

A cikk szerzője:
Horváthné Szabó Beáta, adószakértő
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!