A közterhekkel kapcsolatosan is újabb kormányzati intézkedéseket hozott a világjárvány…

Vissza a szakmai cikkekhez
A közterhekkel kapcsolatosan is újabb kormányzati intézkedéseket hozott a világjárvány…
2020. március 24. 0:00
Amikor az előző cikkünkben áttekintettük a vészhelyzet gazdaságot érintő hatásainak enyhítését célzó kormányrendelet intézkedéseit, ígéretet tettünk, hogy a részletszabályok összefoglalásával is jelentkezünk. Mivel az este kihirdetett jogszabály ma, 2020. március 24-én hatályba is lép, nézzük a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet intézkedéseit.

A friss jogszabály az alanyi kör tekintetében pontosítja, kiegészíti a mentesítési szabályokat

 

A rendelkezés TEÁOR és TESZOR-számmal azonosítja az érintetteket, s a hatálya az alábbi tevékenységeket főtevékenységként tényleges végzőkre - ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket – terjed ki:

 • taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
 • vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
 • alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 • sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
 • szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
 • film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
 • napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
 • folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
 • műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

 

Tényleges főtevékenységnek a rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell tekinteni, amelyből az adózónak a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább a bevételének 30%-a származott. Az elmúlt napokban sokakban felmerült ötlet, a tevékenységi kör gyors módosítás előtt bezárta tehát a kaput a jogalkotó.

 

A kifizetőket érintő kedvezmények vonatkozásában közreadott részletszabályok

 

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alól mentesül

 • a kifizető a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
 • az egyéni vállalkozó e jogállására tekintettel, továbbá
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti társas vállalkozó e jogállására tekintettel.

Fontos, hogy a mentesülés érinti ennek a körnek a szakképzési hozzájárulási kötelezettségét is!

A rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség mértéke az eredeti kötelezettség kétharmadára csökkent, s az erre kötelezett az előleg megfizetésének kötelezettsége alól is mentesül.

A jelzett körnek a járulékfizetési kötelezettségét úgy kell teljesítenie, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetnie.

A kormányrendelet kiemeli, hogy a járulékfizetés teljesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

Ahogy az előző cikkünkben is jeleztük, a kedvezményeket a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettség esetében kell alkalmazni.

 

A kisadózók kedvezményei

A kormányrendelet nem tekinti adóalapnak a KIVA esetében az alábbi tevékenységekre figyelemmel juttatott személy jellegű kifizetést:

 • taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
 • vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
 • alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 • sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
 • szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
 • film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
 • napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
 • folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
 • műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

 

A részletszabályok meghatározták továbbá, hogy a KATA-adózók esetében melyek azok a tevékenységek, amelyek vonatkozásában mentesülnek a tételes adó megfizetése alól a 2020. március, április, május és június hónapokra – kiemelve itt is, hogy a kedvezmény a társadalombiztosítási ellátások alapját nem érinti.

Ezek a tevékenységek a következőek:

 • taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
 • fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
 • festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
 • egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
 • villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
 • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
 • előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
 • víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
 • szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
 • épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
 • sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
 • tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
 • általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
 • padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
 • fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
 • előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
 • egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
 • fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
 • üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
 • testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
 • egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
 • egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
 • szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
 • idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
 • szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

 

Fizetési könnyítési szabály, hogy a kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – lehet megfizetni. Az állami adóhatóság a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Abban az esetben azonban, ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezményre való jogosultságát elveszíti, és a tartozása egy összegben esedékessé válik. Ilyenkor az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül 2020. március 1-jétől is késedelmi pótlékot számít fel.

 

A turizmusfejlesztési hozzájárulás

Annak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, amelynek a turizmusfejlesztési hozzájárulást negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti, míg amelynek évente kell bevallania, a 2021. február 25-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

 

A fentiek sok szektor vonatkozásában komoly lépéseket jelentenek még akkor is, ha mindannyian látjuk, hogy bőven akadnak még nyitott kérdések. Remélhetőleg azonban ezekre is rövidesen megszületnek a válaszok, s akkor újabb összefoglalóval jelentkezünk.

 

A cikk szerzője:

Barabás Miklós
társadalombiztosítási szakember, közgazdász, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója

 

Szerezze meg összes szükséges kreditjét otthonában, távoktatási formában >>>

A szerző(k)ről

Cikkei
Oktatásai
Kiadványok ettől a szerzőtől
Kidolgozott vizsgatételek a társadalombiztosítási és bérügyi ügyintéző képzés szóbeli szakmai vizsgájához.
Raktáron
7 900 HUF
Részletek
A Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz – 2021 megjelenését ezúttal is az évről-évre folyamatosan változó jogszabályok, illetve a képzések hallgatói és a már szakmában dolgozók folyamatos érdeklődése, a könyv iránti igénye tette szükségessé.
Már csak 7 db elérhető
10 500 HUF
Részletek
A tankönyv a munkaerőgazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés tételsorának teljes kidolgozása, amely a kidolgozás mellett az adott tétel kérdés csoportjához tartozó témaköröket is átöleli.
Raktáron
12 120 HUF
Részletek
A tankönyv taglalja a munkaerőgazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés tananyagát.
Raktáron
14 990 HUF
Részletek

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!