A K+F hatása az iparűzési adóra

Vissza a szakmai cikkekhez
A K+F hatása az iparűzési adóra
2020. június 11. 0:00
A kutatás-fejlesztést pályázati támogatások mellett számos adónem vonatkozásában is támogatja az állam, ezzel is ösztönözve azt a tudományos, fejlesztő tevékenységet, ami a gazdasági szereplők fejlődését segíti. A kutatás-fejlesztés kritikus pontja minden esetben ugyanaz, a projekt K+F megfelelése. Erre a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott minősítési rendszerrel való összevetés ad választ, és az támasztja alá egy későbbi ellenőrzéskor is a kedvezmény jogosságát. Emiatt minden kedvezmény igénybevétele során olyan dokumentáció szükséges, amely megnyugtatóan bemutatja a K+F megfelelőséget.

Társasági adó és SZJA szerint adózók iparűzési adója

A kutatás-fejlesztési tevékenység a Tao Szja és Ipa adó alapjából is levonható, minden esetben a társasági adó törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. Az iparűzési adó esetében azonban kiegészítő szabályok is vannak.


A kedvezmények vonatkozásában elszámolható minden közvetlen költség: bér, anyag, igénybe vett szolgáltatások, rezsi, stb. Amennyiben nem a teljes költség kapcsolódik a fejlesztéshez, arányosított elszámolás is lehetséges.


A költségeket csökkenteni kell az erre az összegre eső vissza nem térítendő támogatással, amelyet az adózó az adott projektre nyert el. Emellett a K+F alvállalkozó által benyújtott számla összege sem levonható - e tevékenység költségét az alvállalkozó jogosult ked-vezményként érvényesíteni. Ez a kitétel akkor is érvényes, ha a társasági adóban adott lehetőség szerint az alvállalkozó átadja a kedvezmény lehetőségét a megrendelőnek.


Fontos és érthető szabály, hogy egyazon költség csak egyszer számolható el az iparűzési adó alapjának csökkentésére, ennek megfelelően például egy anyag költsége vagy az anyagköltségek, vagy a K+F költségek között szerepelhet csökkentő tételként. Ugyanígy előfordulhat dilemma abban, hogy az igénybe vett szolgáltatások, vagy a K+F költségek közt számoljunk el valamit.


A Helyi adó törvény lehetőséget biztosít minden önkormányzatnak arra is, hogy további kedvezményt adjon a területén működő, kutatás-fejlesztést végző vállalkozásoknak, hiszen kimondja, hogy az önkormányzat rendelete - valamennyi vállalkozóra azonos feltételekkel - határozhatja meg, hogy a vállalkozó az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő összeggel csökkentheti az adóját.


Ez tehát egy keretrendelkezés, s ezen belül bármekkora kedvezményt adhat egy-egy település. Azoknak a vállalkozásoknak ezért, amelyeknél jelentős a K+F érdemes olyan településre telepíteniük tevékenységüket, vagy annak egy részét, ahol ez az ösztönző komolyabb. Természetesen amennyiben az adót a kapcsolóelvekre figyelemmel meg kell osztani több önkormányzat között, a kedvezményt is meg kell osztani, s csak azon a településen vehető igénybe, ahol arra az önkormányzat lehetőséget adott a rendeletében – ezt településenként, önkormányzatonként kell megvizsgálni.


Kiva adózók iparűzési adó kedvezménye


A Kiva szerint adózók a mostani bevallásban szerepeltethetik először a K+F tevékenységeikhez kapcsolódó kedvezményüket. A Kiva törvény visszautal a Szocho törvényben szabályozott kedvezményekre, amely szerint a K+F tevékenység bérköltsége csökkenti az adóalapot. Ez vonatkozik a Kivára is. 

A Kiva szerint adózók iparűzési adójának a számításának azonban másként történik, mint a Tao, vagy az Szja szerint adózók vonatkozásában, s a kedvezmény is eltér a többi adózónál/adónemnél alkalmazandótól. A Kiva és Iparűzési adó alapja megegyezik, a Kiva alap csökkenésével az iparűzési adóalap is csökken, ám csak a bérköltséggel, más költséget, például anyag vagy rezsiköltséget levonni itt nem lehet.

 

A cikk szerzői: 

Badak Zsuzsanna - innovációs tanácsadó; Badak Béla - Okleveles könyvvizsgáló, adószakértő, Innoa Services Kft, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási központ oktatói

A szerzők Fejlesztések elszámolása a gyakorlatban- a kutatás-fejlesztés számviteli és adózási vonatkozásai című filmje elérhető kreditpontos kötelező továbbképzésünk távoktatási csomagjában»

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!