Társadalombiztosítási előadó

Helyszín: Távoktatás

Óraszám: 100 óra

Időtartam: kb. 7 hónap

Tandíj: 145.000 Ft + ÁFA (5 havi kamatmentes részletben is fizethető)

Jelentkezési díj: 5.000 Ft + ÁFA

Tudásmérés díja: 1 db x 10.500 Ft + ÁFA/db

Online konzultációk időpontja:
hétköznap 17:00-20:10 óra között

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 15.

5x 36.830 Ft

Helyszín: Távoktatás

Óraszám: 100 óra

Időtartam: kb. 7 hónap

Tandíj: 145.000 Ft + ÁFA (5 havi kamatmentes részletben is fizethető)

Online konzultációk időpontja:
hétköznap 17:00-20:10 óra között

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 15.

Jelentkezés menete

A képzésünkre történő jelentkezés menetét az ikonsorra kattintva tekintheti meg.
Kérjük, regisztráljon jelentkezési felületünkön!
Jelentkezzen a kiválasztott képzésre!
Jelentkezését kollégáink fogadják és visszaigazolják.
A tanfolyam kezdetét megelőzően kollégáink e-mailben tájékoztatják a szerződéskötés menetéről és aláírást követően kiállítják számláját.
Kérjük, egyenlítse ki a kiállított számlát!
Javasolt technikai követelmény: stabil internet kapcsolat, kamera, mikrofon az online felület használatához.

Képzés felépítése:

 • A tanfolyam online formában (ZOOM) valósul meg. Az előadásokról felvétel nem készül, nem készíthető, így az nem visszanézhető

 • összesen 100 óra

A képzésben való részvétel feltétele: érettségi vizsga

Képzés indulása: 2023. május vége

A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése:

A képzés 60 perces írásbeli tudásméréssel zárul, amelynek sikeres teljesítését követően Tanúsítványt kapnak a résztvevők.

A vizsga díja: 10.500 Ft + ÁFA

Fizetés: Kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk minden résztvevőnk számára.

Oktatók

Barabás Miklós
Közgazdász, társadalombiztosítási szakember, adótanácsadó

Farkasné Gondos Krisztina
Társadalombiztosítási szakember

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna
Jogász, társadalombiztosítási szakember

Oktatásszervező

Almási Klára
Regionális igazgató - munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam

Email: almasi.klara@mkvkok.hu
Telefonszám: +36 (30) 726 5750

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a munkavállalókkal kapcsolatos társadalombiztosítási ügyeket intézni, a nyilvántartásokat vezetni, adatokat kezelni és igazolásokat küldeni az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

A képzés célcsoportja

Mindazon személy, aki részt vesz vagy részt kíván venni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartások vezetésében, de kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint azok, akik az adott szakmai ismeretek birtokában társadalombiztosítási előadói tevékenységet kívánnak végezni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A résztvevő a Biztosítási és járulékfizetési kötelezettség - ismeretek tananyagegység elsajátítását követően képes az alábbi feladatok elvégzésére:

 • Ismeri a magyar társadalombiztosítási rendszer feladatait, ellátásait
 • Ismeri a közigazgatási rendtartás általános szabályait
 • A közigazgatási rendszer kapcsolattartási szabályait, adatszolgáltatási kötelezettségeit ismerve kommunikál az igazgatási rendszerrel és adatot szolgáltat a közigazgatási rendszer résztvevőinek
 • Ismeri a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokat
 • Alkalmazza a biztosítási jogviszonyokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségeket
 • Elbírálja a biztosítási jogviszonyokat
 • Kialakítja és amennyiben szükséges, továbbfejleszti a munkafolyamatokat, az adatszolgáltatási határidők betartásának elősegítése

A résztvevő a Egészségbiztosítás – pénzbeli ellátások - ismeretek tananyagegység elsajátítását követően képes az alábbi feladatok elvégzésére:

 • Alkalmazza az általános közigazgatási rendtartás szabályait, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló jogszabály, valamint annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet rendelkezéseit.
 • Elkészíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyi elszámolást és statisztikai adatszolgáltatást.
 • Megállapítja a pénzbeli ellátásokra való jogosultságokat, ellátásra való jogosultság idejét.
 • Megállapítja a pénzbeli ellátás naptári napi alapját, mértékét.
 • Elkészíti az üzemi balesti jegyzőkönyvet, a baleset üzemi jellegét elismerő/elutasító határozatot.
 • Megállapítja a baleseti táppénz naptári napi alapját, mértékét.
 • Kiválasztja, alkalmazza a társadalombiztosítási kifizetőhely által használandó nyomtatványokat az ellátások megállapításánál.
 • Betartja az eljárási szabályokat.

A résztvevő a Nyugdíjbiztosítási ellátások - ismeretek tananyagegység elsajátítását követően képes az alábbi feladatok elvégzésére:

 • Tájékoztatja az érintetteket a nyugdíjba vonulás feltételeiről.
 • Tájékoztatja az érintetteket megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló jogszabályokat.
 • Tájékoztatja az érintetteket a korhatár előtti ellátásokról, valamint az ellátások mellett végezhető keresőtevékenységéről.

A programba való bekapcsolódás feltételei

 • Iskolai végzettség: érettségi
 • Szakmai előképzettség: -
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

Tervezett képzési idő: 100 óra

 

A tananyagegység megnevezése

Összesen

1.

Biztosítási és járulékfizetési kötelezettség - ismeretek

20 óra

2.

Egészségbiztosítás – pénzbeli ellátások - ismeretek

60 óra

3.

Nyugdíjbiztosítási ellátások - ismeretek

20 óra

 

Összesen:

100 óra

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A képzés zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (minősítő mérés).

A tanulási eredmények mérése

Időtartama: 60 perc

A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás, feleletalkotás)

A vizsgafeladat ismertetése: a tananyagegységek tartalmi követelményeiben megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja

A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a képzésben résztvevő a mérési feladatot minimum 50%- os szinten teljesítette.

A tananyagegységek értékelése:

 • MEGFELELT
 • NEM FELELT MEG

Amennyiben a tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére.

Felmentések: -

Megszerezhető tanúsítvány(ok): Társadalombiztosítási előadó tanúsítvány

Szívesen válaszolunk kérdésére!