Társadalombiztosítási előadó

Helyszín: Távoktatás

Óraszám: 100 óra

Időtartam: kb. 7 hónap

Tandíj: 125.000 Ft + ÁFA (5 részletben, kamatmentesen is fizethető)

Jelentkezési díj: 5.000 Ft + ÁFA

Tudásmérés díja: 1 db x 10.500 Ft + ÁFA/db

Online konzultációk időpontja:
hétköznap 17:00-20:10 óra között

Jelentkezési határidő: 2024. március 31.

5x 36.830 Ft

Helyszín: Távoktatás

Óraszám: 100 óra

Időtartam: kb. 7 hónap

Tandíj: 125.000 Ft + ÁFA (5 részletben, kamatmentesen is fizethető)

Online konzultációk időpontja:
hétköznap 17:00-20:10 óra között

Jelentkezési határidő: 2024. március 31.

Jelentkezés menete

A képzésünkre történő jelentkezés menetét az ikonsorra kattintva tekintheti meg.
Kérjük, regisztráljon jelentkezési felületünkön!
Jelentkezzen a kiválasztott képzésre!
Jelentkezését kollégáink fogadják és visszaigazolják.
A tanfolyam kezdetét megelőzően kollégáink e-mailben tájékoztatják a szerződéskötés menetéről és aláírást követően kiállítják számláját.
Kérjük, egyenlítse ki a kiállított számlát!
Javasolt technikai követelmény: stabil internet kapcsolat, kamera, mikrofon az online felület használatához.

Képzés felépítése:

 • A tanfolyam online formában (ZOOM) valósul meg, az eladások többször is visszanézhetőek

 • összesen 100 óra

A képzésben való részvétel feltétele: érettségi vizsga

Képzés indulása: 2024. május közepe

A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése:

A képzés 60 perces írásbeli tudásméréssel zárul, amelynek sikeres teljesítését követően Tanúsítványt kapnak a résztvevők.

Fizetés: Kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk minden résztvevőnk számára.
A további kedvezményekről ide kattintva tájékozódhat.

Oktatók

Barabás Miklós
Közgazdász, társadalombiztosítási szakember, adótanácsadó

Farkasné Gondos Krisztina
Társadalombiztosítási szakember

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna
Jogász, társadalombiztosítási szakember

Oktatásszervező

Almási Klára
Regionális igazgató - munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam

Email: almasi.klara@mkvkok.hu
Telefonszám: +36 (30) 726 5750

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a munkavállalókkal kapcsolatos társadalombiztosítási ügyeket intézni, a nyilvántartásokat vezetni, adatokat kezelni és igazolásokat küldeni az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

A képzés célcsoportja

Mindazon személy, aki részt vesz vagy részt kíván venni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartások vezetésében, de kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint azok, akik az adott szakmai ismeretek birtokában társadalombiztosítási előadói tevékenységet kívánnak végezni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A résztvevő a Biztosítási és járulékfizetési kötelezettség - ismeretek tananyagegység elsajátítását követően képes az alábbi feladatok elvégzésére:

 • Ismeri a magyar társadalombiztosítási rendszer feladatait, ellátásait
 • Ismeri a közigazgatási rendtartás általános szabályait
 • A közigazgatási rendszer kapcsolattartási szabályait, adatszolgáltatási kötelezettségeit ismerve kommunikál az igazgatási rendszerrel és adatot szolgáltat a közigazgatási rendszer résztvevőinek
 • Ismeri a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokat
 • Alkalmazza a biztosítási jogviszonyokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségeket
 • Elbírálja a biztosítási jogviszonyokat
 • Kialakítja és amennyiben szükséges, továbbfejleszti a munkafolyamatokat, az adatszolgáltatási határidők betartásának elősegítése

A résztvevő a Egészségbiztosítás – pénzbeli ellátások - ismeretek tananyagegység elsajátítását követően képes az alábbi feladatok elvégzésére:

 • Alkalmazza az általános közigazgatási rendtartás szabályait, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló jogszabály, valamint annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet rendelkezéseit.
 • Elkészíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyi elszámolást és statisztikai adatszolgáltatást.
 • Megállapítja a pénzbeli ellátásokra való jogosultságokat, ellátásra való jogosultság idejét.
 • Megállapítja a pénzbeli ellátás naptári napi alapját, mértékét.
 • Elkészíti az üzemi balesti jegyzőkönyvet, a baleset üzemi jellegét elismerő/elutasító határozatot.
 • Megállapítja a baleseti táppénz naptári napi alapját, mértékét.
 • Kiválasztja, alkalmazza a társadalombiztosítási kifizetőhely által használandó nyomtatványokat az ellátások megállapításánál.
 • Betartja az eljárási szabályokat.

A résztvevő a Nyugdíjbiztosítási ellátások - ismeretek tananyagegység elsajátítását követően képes az alábbi feladatok elvégzésére:

 • Tájékoztatja az érintetteket a nyugdíjba vonulás feltételeiről.
 • Tájékoztatja az érintetteket megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló jogszabályokat.
 • Tájékoztatja az érintetteket a korhatár előtti ellátásokról, valamint az ellátások mellett végezhető keresőtevékenységéről.

A programba való bekapcsolódás feltételei

 • Iskolai végzettség: érettségi
 • Szakmai előképzettség: -
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

Tervezett képzési idő: 100 óra

 

A tananyagegység megnevezése

Összesen

1.

Biztosítási és járulékfizetési kötelezettség - ismeretek

20 óra

2.

Egészségbiztosítás – pénzbeli ellátások - ismeretek

60 óra

3.

Nyugdíjbiztosítási ellátások - ismeretek

20 óra

 

Összesen:

100 óra

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A képzés zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (minősítő mérés).

A tanulási eredmények mérése

Időtartama: 60 perc

A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás, feleletalkotás)

A vizsgafeladat ismertetése: a tananyagegységek tartalmi követelményeiben megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja

A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a képzésben résztvevő a mérési feladatot minimum 50%- os szinten teljesítette.

A tananyagegységek értékelése:

 • MEGFELELT
 • NEM FELELT MEG

Amennyiben a tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére.

Felmentések: -

Megszerezhető tanúsítvány(ok): Társadalombiztosítási előadó tanúsítvány

Szívesen válaszolunk kérdésére!