Társadalombiztosítási előadó képzés

Társadalombiztosítási előadó
Távoktatás
Óraszám: 100 óra
100 óra

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a munkavállalókkal kapcsolatos társadalombiztosítási ügyeket intézni, a nyilvántartásokat vezetni, adatokat kezelni és igazolásokat küldeni az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

A képzés célcsoportja

Mindazon személy, aki részt vesz vagy részt kíván venni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartások vezetésében, de kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint azok, akik az adott szakmai ismeretek birtokában társadalombiztosítási előadói tevékenységet kívánnak végezni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A résztvevő a Biztosítási és járulékfizetési kötelezettség - ismeretek tananyagegység elsajátítását követően képes az alábbi feladatok elvégzésére:

 • Ismeri a magyar társadalombiztosítási rendszer feladatait, ellátásait
 • Ismeri a közigazgatási rendtartás általános szabályait
 • A közigazgatási rendszer kapcsolattartási szabályait, adatszolgáltatási kötelezettségeit ismerve kommunikál az igazgatási rendszerrel és adatot szolgáltat a közigazgatási rendszer résztvevőinek
 • Ismeri a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokat
 • Alkalmazza a biztosítási jogviszonyokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségeket
 • Elbírálja a biztosítási jogviszonyokat
 • Kialakítja és amennyiben szükséges, továbbfejleszti a munkafolyamatokat, az adatszolgáltatási határidők betartásának elősegítése

A résztvevő a Egészségbiztosítás – pénzbeli ellátások - ismeretek tananyagegység elsajátítását követően képes az alábbi feladatok elvégzésére:

 • Alkalmazza az általános közigazgatási rendtartás szabályait, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló jogszabály, valamint annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet rendelkezéseit.
 • Elkészíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyi elszámolást és statisztikai adatszolgáltatást.
 • Megállapítja a pénzbeli ellátásokra való jogosultságokat, ellátásra való jogosultság idejét.
 • Megállapítja a pénzbeli ellátás naptári napi alapját, mértékét.
 • Elkészíti az üzemi balesti jegyzőkönyvet, a baleset üzemi jellegét elismerő/elutasító határozatot.
 • Megállapítja a baleseti táppénz naptári napi alapját, mértékét.
 • Kiválasztja, alkalmazza a társadalombiztosítási kifizetőhely által használandó nyomtatványokat az ellátások megállapításánál.
 • Betartja az eljárási szabályokat.

A résztvevő a Nyugdíjbiztosítási ellátások - ismeretek tananyagegység elsajátítását követően képes az alábbi feladatok elvégzésére:

 • Tájékoztatja az érintetteket a nyugdíjba vonulás feltételeiről.
 • Tájékoztatja az érintetteket megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló jogszabályokat.
 • Tájékoztatja az érintetteket a korhatár előtti ellátásokról, valamint az ellátások mellett végezhető keresőtevékenységéről.

A programba való bekapcsolódás feltételei

 • Iskolai végzettség: érettségi
 • Szakmai előképzettség: -
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

Tervezett képzési idő: 100 óra

 

A tananyagegység megnevezése

Összesen

1.

Biztosítási és járulékfizetési kötelezettség - ismeretek

20 óra

2.

Egészségbiztosítás – pénzbeli ellátások - ismeretek

60 óra

3.

Nyugdíjbiztosítási ellátások - ismeretek

20 óra

 

Összesen:

100 óra

 

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A képzés zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (minősítő mérés).

A tanulási eredmények mérése

Időtartama: 60 perc

A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás, feleletalkotás)

A vizsgafeladat ismertetése: a tananyagegységek tartalmi követelményeiben megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja

A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a képzésben résztvevő a mérési feladatot minimum 50%- os szinten teljesítette.

A tananyagegységek értékelése:

 • MEGFELELT
 • NEM FELELT MEG

Amennyiben a tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére.

Felmentések: -

Megszerezhető tanúsítvány(ok): Társadalombiztosítási előadó tanúsítvány