Tanulásmódszertan

Helyszín: Távoktatás

Óraszám: 12 óra

Időtartam: 3 hét

Tandíj: 10.900 + ÁFA

Jelentkezési díj: 5.000 Ft + ÁFA

Online konzultációk időpontja:
Konzultáció nélkül

Jelentkezési határidő: 2023. november 30.

0x 0 Ft

Helyszín: Távoktatás

Óraszám: 12 óra

Időtartam: 3 hét

Tandíj: 10.900 + ÁFA

Online konzultációk időpontja:
Konzultáció nélkül

Jelentkezési határidő: 2023. november 30.

Jelentkezés menete

A képzésünkre történő jelentkezés menetét az ikonsorra kattintva tekintheti meg.
Kérjük, regisztráljon jelentkezési felületünkön!
Jelentkezzen a kiválasztott képzésre!
Jelentkezését kollégáink fogadják és visszaigazolják.
A tanfolyam kezdetét megelőzően kollégáink e-mailben tájékoztatják a szerződéskötés menetéről és aláírást követően kiállítják számláját.
Kérjük, egyenlítse ki a kiállított számlát!
Javasolt technikai követelmény: stabil internet kapcsolat, kamera, mikrofon az online felület használatához.

Képzés felépítése:

  • összesen 12 óra (2 alkalom)
  • online képzés

Képzés időtartama: 2 alkalom

Képzés tervezett indulása:  2023. május

A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése: A képzés zárásakor kerül sor a tanúsítvány kiállításra.

 

A képzés célja

A képzés célja, hogy a résztvevő ismerje meg minél jobban saját magát, képességei fejlesztésével tanulja meg az új, hatékony és eredményes tanulási stratégiák, módszerek alkalmazását. Tökéletesítse tanulási technikáit, legyen képes az önálló tanulási formák megvalósítására.

A képzés célcsoportja

Azok, akik minél jobban meg szeretnék ismerni saját magukat és képességeik fejlesztésével szeretnék megtanulni az új, hatékony és eredményes tanulási módszereket

A képzés során megszerezhető kompetenciák

  • A tanulási folyamat pedagógiai értelmezése. Az egész életre kiterjedő tanulás.
  • A tanulás pszichológiai értelmezése
  • A tanulással összefüggő életkori sajátosságok. A tanulási környezet.  Tanulásra való ráhangolódás.
  • Tanulási szokás. Tanulási motivációk.
  • Tanulási stílus. Tanulási stratégia

A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: -

Szakmai előképzettség: -

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

Tervezett képzési idő: 12 óra (2 alkalom)

A tananyagegység megnevezése Összesen
Tanulás – tanulása / segítése 12 óra
Összesen: 12 óra

 A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A képzés zárásakor kerül sor a tanúsítvány kiállításra.

Szívesen válaszolunk kérdésére!