Tanulásmódszertan képzés

Tanulásmódszertan
Távoktatás
Óraszám: 12 óra
12 óra

A képzés célja

A képzés célja, hogy a résztvevő ismerje meg minél jobban saját magát, képességei fejlesztésével tanulja meg az új, hatékony és eredményes tanulási stratégiák, módszerek alkalmazását. Tökéletesítse tanulási technikáit, legyen képes az önálló tanulási formák megvalósítására.

A képzés célcsoportja

Azok, akik minél jobban meg szeretnék ismerni saját magukat és képességeik fejlesztésével szeretnék megtanulni az új, hatékony és eredményes tanulási módszereket

A képzés során megszerezhető kompetenciák

  • A tanulási folyamat pedagógiai értelmezése. Az egész életre kiterjedő tanulás.
  • A tanulás pszichológiai értelmezése
  • A tanulással összefüggő életkori sajátosságok. A tanulási környezet.  Tanulásra való ráhangolódás.
  • Tanulási szokás. Tanulási motivációk.
  • Tanulási stílus. Tanulási stratégia

A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: -

Szakmai előképzettség: -

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

Tervezett képzési idő: 12 óra (2 alkalom)

 

A tananyagegység megnevezése Összesen
Tanulás – tanulása / segítése 12 óra
Összesen: 12 óra

 

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A képzés zárásakor kerül sor a tanúsítvány kiállításra.