Könyvvizsgáló-asszisztens

Helyszín: Távoktatás

Óraszám: 60 óra

Időtartam: kb. 2,5 hónap

Tandíj: 120.000 .- Ft+ÁFA

Jelentkezési díj: 5.000 Ft + ÁFA

Tudásmérés díja: 1 db x 15.000 Ft + ÁFA/db

Online konzultációk időpontja:
Heti egy alkalommal pénteken 15.00-20.00

Jelentkezési határidő: 2024. október 31.

0x 0 Ft

Helyszín: Távoktatás

Óraszám: 60 óra

Időtartam: kb. 2,5 hónap

Tandíj: 120.000 .- Ft+ÁFA

Online konzultációk időpontja:
Heti egy alkalommal pénteken 15.00-20.00

Jelentkezési határidő: 2024. október 31.

Képzés felépítése:

 • élőszavas oktatás virtuális ZOOM teremben
 • összesen 60 óra
 • heti egy alkalommal pénteken 15.00-20.00

A képzésben való részvétel feltétele:

 • Iskolai végzettség: középiskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: felsőfokú/emelt szintű számviteli szakmai képesítés vagy szakirányú (közgazdasági) egyetemi/főiskolai végzettséggel szerzett szakképzettség

Képzés időtartama: kb 2,5 hónap

Képzés indulása: 2024. novemberében

A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése:

A képzés 120 perces írásbeli tudásméréssel zárul, amelynek sikeres teljesítését követően Tanúsítványt kapnak a résztvevők.

Fizetés: Kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk minden résztvevőnk számára.

Oktatók

Dr. Hegedűs Mihály
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara oktatási alelnöke

Oktatásszervező

Pisták Adrienne
Regionális igazgató - vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam felmentési eljárás

Email: pistak.adrienne@mkvkok.hu
Telefonszám: +36 (30) 371 5434

A képzés célja:

A képzésben résztvevő alkalmassá válik könyvvizsgáló irányítása mellett a könyvvizsgálathoz kapcsolódó részfeladatok elvégzésére.

A képzés célcsoportja:

A képzésben való részvétel azok részére ajánlott, akik felsőfokú/emelt szintű számviteli szakmai képesítéssel, vagy szakirányú (közgazdasági) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek.

A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

 • A könyvvizsgálat fogalmának, céljának, Magyarországi szabályozásának ismerete,
 • A könyvvizsgálat tervezése,
 • A könyvvizsgálati bizonyíték megítélése,
 • A befektetett eszközök vizsgálata és dokumentálása,
 • A követelések, aktív időbeli elhatárolások és pénzeszközök vizsgálata és dokumentálása,
 • A készletek könyvvizsgálata és dokumentálása,
 • A kötelezettségek, a tőke és a számviteli becslések könyvvizsgálata és dokumentálása,
 • A könyvvizsgálat minőségellenőrzése, számítógépes programok használata a könyvvizsgálatban.

A programba való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: középiskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Felsőfokú/emelt szintű számviteli szakmai képesítés vagy szakirányú (közgazdasági) egyetemi/főiskolai végzettséggel szerzett szakképzettség
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
Egyéb feltételek: -

Tervezett képzési idő: 60 óra – 3 hónap

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A tananyag oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (minősítő mérés).

A tananyagegység tanulási eredményének mérése:
A mérés formája: Írásbeli vizsga.
A mérés tartalma: A könyvvizsgálathoz kapcsolódó számviteli, pénzügyi, ellenőrzési ismeretek.

A tananyagegység tanulási eredményeinek értékelése:

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegység szakmai követelményeit a képzésben résztvevő minimum 60%-os szinten teljesítette.

A tananyagegység értékelése:
Az írásbeli feladat megoldásánál elért eredmény alapján:
59%-ig                1 (elégtelen),
60-69%-ig           2 (elégséges),
70-79%-ig           3 (közepes),
80-89%-ig           4 (jó),
90-100%-ig         5 (jeles).

Felmentések: -

Megszerezhető tanúsítvány(ok): Könyvvizsgáló-asszisztens Tanúsítvány

Szívesen válaszolunk kérdésére!