Könyvvizsgáló-asszisztens képzés

Távoktatásban
Könyvvizsgáló-asszisztens
Távoktatás
Óraszám: 60 óra
60 óra

A képzés célja:

A képzésben résztvevő alkalmassá válik könyvvizsgáló irányítása mellett a könyvvizsgálathoz kapcsolódó részfeladatok elvégzésére.

A képzés célcsoportja:

A képzésben való részvétel azok részére ajánlott, akik felsőfokú/emelt szintű számviteli szakmai képesítéssel, vagy szakirányú (közgazdasági) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek.

A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

  • A könyvvizsgálat fogalmának, céljának, Magyarországi szabályozásának ismerete,
  • A könyvvizsgálat tervezése,
  • A könyvvizsgálati bizonyíték megítélése,
  • A befektetett eszközök vizsgálata és dokumentálása,
  • A követelések, aktív időbeli elhatárolások és pénzeszközök vizsgálata és dokumentálása,
  • A készletek könyvvizsgálata és dokumentálása,
  • A kötelezettségek, a tőke és a számviteli becslések könyvvizsgálata és dokumentálása,
  • A könyvvizsgálat minőségellenőrzése, számítógépes programok használata a könyvvizsgálatban.

A programba való bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség: középiskolai végzettség
Szakmai előképzettség: Felsőfokú/emelt szintű számviteli szakmai képesítés vagy szakirányú (közgazdasági) egyetemi/főiskolai végzettséggel szerzett szakképzettség
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
Egyéb feltételek: -

Tervezett képzési idő: 60 óra – 3 hónap

A tananyagegység megnevezése Összesen
Könyvvizsgáló asszisztens 60
Összesen: 60

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A tananyag oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (minősítő mérés).

A tananyagegység tanulási eredményének mérése:
A mérés formája: Írásbeli vizsga.
A mérés tartalma: A könyvvizsgálathoz kapcsolódó számviteli, pénzügyi, ellenőrzési ismeretek.

A tananyagegység tanulási eredményeinek értékelése:

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegység szakmai követelményeit a képzésben résztvevő minimum 60%-os szinten teljesítette.

A tananyagegység értékelése:
Az írásbeli feladat megoldásánál elért eredmény alapján:
59%-ig                1 (elégtelen),
60-69%-ig           2 (elégséges),
70-79%-ig           3 (közepes),
80-89%-ig           4 (jó),
90-100%-ig         5 (jeles).

Felmentések: -

Megszerezhető tanúsítvány(ok): Könyvvizsgáló-asszisztens tanúsítvány