Okleveles könyvvizsgáló képzés

I. Az okleveles könyvvizsgálói tanfolyamon való részvétel feltétele:
II. Az okleveles könyvvizsgálói képzés időtartama és az oktatás időpontja:

572 óra; kb. 3 év
Az egyes tantárgyak vizsgái előtt – a tanfolyami órákon felül - igény szerint vizsgafelkészítő előadásokat is szervezünk.

Az előadások a modulonként kiadott órarendben megadott napokon, pénteken 14.00 -17.00 óráig, szombaton általában 9.00-16.00-ig tartanak. Oktatási szünet minden évben július és augusztus hónapokban, december második felében.

III. Az okleveles könyvvizsgálói képzés tantárgyai, óraszámok és tandíj:
Tantárgy Óraszám Tandíj
1. Jogi ismeterek 40 52.000 Ft
2. Adózási ismeretek 60 78.000 Ft
3. Közgazdaságtan és pénzügyek 60 78.000 Ft
4. Szervezeti és vezetési ismeretek 40 52.000 Ft
5. Számvitel-elemzés összesen: 192  
a) számvitel magyar szabályozása 112 151.200 Ft
b) számvitel nemzetközi szabályozása 80 108.000 Ft
6. Számviteli információs rendszerek 60 81.000* Ft
7. Könyvvizsgálat és ellenőrzés 120 162.000 Ft

*irányár

IV. Az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsgáit (országos hatáskörrel) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szervezi és bonyolítja
További információ a képzésről és a jelentkezésről:

Kovácsné Vajda Magdolna

kovacsne.vajda@mkvkok.hu; (1) 479-99-02