A regisztrációt követő képzés minőségbiztosítása

A regisztrációt követően a képzést Oktatási Központunk, a Kamara egyszemélyes társasága folytatja a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felügyelete mellett. Fontos viszont, hogy bizonyos - a képzés, illetve a későbbi tevékenységgyakorlás ellenőrzése, illetve koordinációja szempontjából lényeges - kapcsolódó feladatok és jogkörök ezt követően is a köztestületnél, mint hatóságnál vannak.

Ilyenek a vizsgáztatás (ehhez kapcsolódóan a releváns tanulmányok elismerése - vizsgafelmentés), majd a képesítést megszerzettek szakmai felügyelete, illetve mentori gyakorlata, kompetenciavizsgák szervezése és lebonyolítása, a könyvvizsgálói tevékenység engedélyezése, a könyvvizsgálók kötelező továbbképzésének szervezése, illetve felügyelete, továbbá, a szakterületek minősítő vizsgái.

Annak érdekében pedig, hogy az utánpótlást kiemelkedő szintű oktatásban biztosítsuk, a Kamara minősíti a képzés oktatóit, vizsgáztatóit, vizsgaelnökeit, meg persze a szakképző helyeket is.