Vámügyintéző képzés - kifutó OKJ képzés, nem indítunk új csoportokat

 

Előzetes tájékoztató a vámügyintéző képesítés (04115001) képzési feltételeiről

Várható indulás 2022. első negyedév!

TÁJÉKOZTATÓ »»

2020. december 31-éig indított OKJ vámügyintéző

képzésekre vonatkozó feltételek

 

I. A képzés tananyagegységei és a hozzájuk kapcsolódó vizsgatevékenységek

 

Modul azonosító száma Megnevezése A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása szóbeli, gyakorlati
10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása szóbeli
10160-16 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás írásbeli
10159-16 Vámjogi feladatok ellátása írásbeli

 

II. Felmentési lehetőségek

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki rendelkezik a Jövedéki ügyintéző, vagy a Termékdíj ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása modulzáró vizsga szóbeli és a 10160-16 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki rendelkezik a Jövedéki ügyintéző, vagy a Termékdíj ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység Áruosztályozás vizsgafeladat teljesítése alól.

 

III. Komplex szakmai vizsga

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Áruosztályozás

A vizsgafeladat ismertetése: Áruosztályozás és áruismeret szabályainak alkalmazása a tarifális besorolás keretében a Kombinált Nómenklatúra alkalmazásával központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vámjogi feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a vámeljárás kezdeményezéséhez szükséges vámáru-nyilatkozat kitöltése, a helyes vámtarifaszám megállapítása (a konkrét vámeljáráshoz kapcsolódó TARIC kód megállapítása, az áruosztályozás szempontjainak indokolásával), az esetlegesen felmerülő vámtartozás, illetve egyéb terhek, vagy vámbiztosíték megállapítása és ismertetése központi írásbeli feladatlap alapján. A központi írásbeli feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. A feladat megoldásához a hatályos Egységes Vámáru-nyilatkozat Kitöltési Útmutatója és a Kombinált Nómenklatúra használható.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 45%

 

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vámjogi és vámtarifa feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az áruosztályozás és áruismeret szabályainak alkalmazása a tarifális besorolás keretében, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, továbbá a vámjog és a vámeljárások, valamint a kapcsolt jogszabályok alkalmazása.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30% 

 

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!