Új falusi turizmus szolgáltató képesítés (10133007) képzési feltételei

A falusi turizmus szolgáltató képzés célja

 

A képzésben résztvevő képessé váljon a turizmus-vendéglátás területén belül a falusi vendéglátásban, a turizmus e területén a falusi élethez kapcsolódó turisztikai szolgáltató tevékenység végzésére. A képzésre nagy szükség van, hiszen a ma több ezer ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely gyakorlati működését a kapcsolódó szakmai ismereteknek is támogatniuk kell.

 

A vidékfejlesztés egyik fontos területe a vidéki turizmus, amelynek eredményeként egyre több olyan vállalkozás van szerte az országban, ahol a működtető a saját, egyéni boldogulása, biztonságosabb megélhetési lehetőségének a megteremtése mellett a falvak életminőségének emelését, a vidéki élet népszerűsítését tűzték célul.

 

Befolyásolja a szakterület népszerűségét a lakosság ezirányú érdeklődésének növekedése, a természetközeli elfoglaltságok, az egészséges életmód, az aktív, de nyugodt környezetben való regenerálódás iránti igény, amihez szorosan kapcsolódik a házi körülmények között készült nyersanyagok, bio ételek és italok fogyasztása. Sok ember a családi körülmények között működő falusi turizmusban látja biztosítottnak az egyéni bánásmódra, személyes szolgáltatásra szóló igénye kielégítését, és szívesen ismerkedne meg a vidék, a tájegység kulturális örökségével, népszokásaival, a kézműves kismesterségekkel és a népművészeti hagyományokkal.

 

A hazai és a világturizmus területén megfigyelhető irányzatok azt támasztják alá, hogy a jövőben a falusi turizmus népszerűsége a hazai és világturizmusban megfigyelhető trendek alapján tovább fog nőni, és ezért egyre inkább szükséges a fogadóképesség megerősítése a szolgáltatói oldalon, a turizmusban szolgáltatást nyújtó emberek ismereteinek bővítése.

Falusi turizmus szolgáltató képzés

 

A programkövetelmény azonosító száma: 10133007

 

A falusi turizmus szolgáltató képzés célja »»

A képzésben résztvevő képessé váljon a turizmus-vendéglátás területén belül a falusi vendéglátásban, a turizmus e területén a falusi élethez kapcsolódó turisztikai szolgáltató tevékenység végzésére. A képzésre nagy szükség van, hiszen a ma több ezer ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely gyakorlati működését a kapcsolódó szakmai ismereteknek is támogatniuk kell.

A vidékfejlesztés egyik fontos területe a vidéki turizmus, amelynek eredményeként egyre több olyan vállalkozás van szerte az országban, ahol a működtető a saját, egyéni boldogulása, biztonságosabb megélhetési lehetőségének a megteremtése mellett a falvak életminőségének emelését, a vidéki élet népszerűsítését tűzték célul.

Befolyásolja a szakterület népszerűségét a lakosság ezirányú érdeklődésének növekedése, a természetközeli elfoglaltságok, az egészséges életmód, az aktív, de nyugodt környezetben való regenerálódás iránti igény, amihez szorosan kapcsolódik a házi körülmények között készült nyersanyagok, bio ételek és italok fogyasztása. Sok ember a családi körülmények között működő falusi turizmusban látja biztosítottnak az egyéni bánásmódra, személyes szolgáltatásra szóló igénye kielégítését, és szívesen ismerkedne meg a vidék, a tájegység kulturális örökségével, népszokásaival, a kézműves kismesterségekkel és a népművészeti hagyományokkal.

A hazai és a világturizmus területén megfigyelhető irányzatok azt támasztják alá, hogy a jövőben a falusi turizmus népszerűsége a hazai és világturizmusban megfigyelhető trendek alapján tovább fog nőni, és ezért egyre inkább szükséges a fogadóképesség megerősítése a szolgáltatói oldalon, a turizmusban szolgáltatást nyújtó emberek ismereteinek bővítése.

 

A képzés célcsoportja »»

Mindazon személy, aki a falusi turisztikai vonzerő megléte mellett szeretné kialakítani a fogadóképesség tárgyi feltétel-rendszerét, a tájegységre jellemző berendezéssel felszerelni és működtetni a vendéglátóhelyet. Ennek keretében fogadni a vendégeket, igény szerint gondoskodni ellátásukról, a falusi turizmusban résztvevők minőségi időtöltését elősegíteni. Színvonalas, a vendéglátás-turizmus ágazatra jellemző sztenderdek betartása mellett eredményes gazdálkodást szeretne folytatni, de a feladatok ellátásához kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint az, aki az adott szakmai végzettséggel kíván elhelyezkedni.

 

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

 

A falusi turizmus képzés során megszerezhető kompetenciák »» 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:  A falusi turisztikai vonzerő megléte mellett kialakítja a fogadóképesség tárgyi feltételrendszerét, a tájegységre jellemző berendezéssel szereli fel és működteti a vendéglátóhelyet. Ennek keretében fogadja a vendégeket, igény szerint gondoskodik ellátásukról. Rendelkezik minden olyan információval, amely a falusi turizmusban résztvevők minőségi időtöltését elősegíti: programlehetőséget ajánl, szervez, gasztronómiai élményeket nyújt. Képes bemutatni tevékenységén keresztül a falusi életformát, megismerteti vendégeivel a vidék flóráját és faunáját. Biztosítani tudja szolgáltatásain keresztül a sport és szórakozási lehetőségek igénybevételét, a népi kismesterségek, népszokások, a hagyományos népi kézműves mesterségek megismerését. Tevékenységét fő vagy kiegészítő foglalkozásként végezheti, vállalkozóként, illetve adószámos magánszemélyként is. Színvonalas, a vendéglátás-turizmus ágazatra jellemző sztenderdek betartása mellett eredményes gazdálkodást képes folytatni.

 

A programba való bekapcsolódás feltételei »»

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: Nem szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Nem szükséges

 

Részvétel követésének módja »»

A személyes jelenlétet igénylő hagyományos kontaktórák esetén a részvétel követésének módja: a résztvevők által aláírt jelenléti ívek.

Az esetleges valós idejű online órák esetén a részvétel követésének módja: a részvétel elektronikus dokumentummal való igazolása vagy a résztvevők listájáról készült képernyőfotók.

Az irányított egyéni tanulás során a részvétel, az önálló felkészüléssel töltött képzési órák számának, vagyis a beszámítható órák számának igazolása a képzési program 8. pontjában foglaltak szerint történik.

A részvétel követésének módja továbbá a teljes képzés során a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási napló.

Megengedett hiányzás: A minimális óraszám 70%-a.

Egyéb feltételek: Támogatott képzések esetén a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/együttműködési megállapodásban, egyéb munkáltatói meg-rendelés esetén a megrendelővel kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek szerepelhetnek.

Tervezett képzési idő: 200 óra

 

A tananyagegység megnevezése

Összesen

6.1.

Munkavédelmi, tűz és környezetvédelmi, balesetvédelmi, higiéniai ismeretek

10

6.2.

Falusi turisztikai vállalkozási ismeretek

60

6.3.

Termelés és értékesítés

80

6.4.

Programszervezés és marketing

50

 

Összesen:

200

 

 Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása »»

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (mi-nősítő mérés).

 

A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése »»

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 51%-os szinten teljesítette.

 

Felmentés a tanulási eredmények mérése alól »»

A képzés egyes részei alól nem ad felmentést a programkövetelmény.

 

A képzés zárása »»

Tanúsítvány kerül kiállításra a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22.§-a szerint.

 

Kiadásának feltételei »»

A felnőttképzési szerződésben rögzítettek maradéktalan teljesítése.

A kontaktórákról a megengedett mértéket meg nem haladó hiányzás.

A tananyagegységekhez rendelt mérések eredményes teljesítése.

Falusi turizmus szolgáltató képzésünk letölthető képzési programja »»

Az új rendszerben induló szakmai képzéseinkhez a megszokott részletfizetési lehetőséget tudjuk biztosítani, hogy ne az anyagiak álljanak a tervek megvalósításának útjában.

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Falusi turizmus szolgáltató - Távoktatás

200 óra, 10 hónap

Hétköznap 16 órai kezdettel

115.000,-Ft (10 havi kamatmentes részletben is fizethető)

Részletek, jelentkezés