Üzleti évek között áthúzódó gazdasági események számviteli elszámolásának változása

Vissza a szakmai cikkekhez
Üzleti évek között áthúzódó gazdasági események számviteli elszámolásának változása
2020. április 7. 0:00
A 2020 -as üzleti év eredményének számításakor új számviteli előírásokat kell figyelembe venniük azon vállalkozásoknak, amelyek a megrendelő által meghatározott jellemzőkkel rendelkező terméket vagy szolgáltatást hoznak létre. A törvénymódosításhoz írott általános indoklásban a következőt olvashatjuk: „A számviteli törvény módosításának egyik elsődleges célja az uniós és hazai forrású projektek elszámolási szabályainak a gyakorlati igényekhez való igazítása, és egyben a hazai előírások közelítése a nemzetközi (IFRS-ek szerinti) előírásokhoz.” Az új rendelkezés szerint a vevő előírásai alapján gyártó, vagy szolgáltató vállalkozásoknak nem lehet önköltségen, a mérlegben kimutatniuk a fordulónapi saját termelésű készletet. A fordulónapi befejezetlen, félkész és késztermék a szerződésben szereplő eladási áron kerül az eredménybe. Az eredménykimutatásban értékesítés nettó árbevételeként, jelenik meg az összeg. A vállalkozásoknak számviteli politikájukban meghatározott módon kell teljesítési fokot számítaniuk, amelynek forintosított értéke az üzleti évre kiszámított szükséges árbevétel érték. Az évközi részszámlázások figyelembevételével kell megállapítani a fordulónapi könyvelendő összeget és a könyvelési tételt. A két lehetőség: - a kiszámított szükséges árbevétel nagyobb, mint a kiszámlázott érték - aktív időbeli elhatárolással szemben kell az értékesítés nettó árbevételét növelni; - a kiszámított szükséges árbevétel kisebb, mint a kiszámlázott érték - passzív időbeli elhatárolással szemben kell az értékesítés nettó árbevételét csökkenteni.

 

Veszteséges termelés esetén az eladási ár alkalmazásával az értékesítés nettó árbevétele és a közvetlen költségek különbözete mutatja a negatív egyenleget. A következő évi termelési szakasz veszteségére céltartalékot kell képezni, amely egyéb ráfordításként terheli az üzleti évi eredményt.

 

Folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartás esetén a főkönyvben szereplő fordulónapi összeget saját termelésű készletek állományváltozása számlával szemben ki kell vezetni a 2-es számlaosztályból - az a mérlegbe nem kerülhet. A megrendelő által meghatározott jellemzőkkel gyártott termék fordulónapi mennyisége és az eladási ár szorzata fordulónapon aktív időbeli elhatárolásként és értékesítés nettó árbevételeként kerül könyvelésre.

 

Az új eredményszámítás alkalmazásával a vállalkozások nagyobb értékű társasági adóalapot és iparűzési adóalapot fognak a bevallásban kimutatni, ennek százalékos mértékében nő az adóteher a 2020-as évre vonatkoztatva.

 

A vállalkozások egy része több típusú termelési tevékenységet végez. Olyan módon is, hogy a vevő előírásai alapján történik a termelés és olyan módon is, hogy a vevőnek nincs beleszólása a termék főbb jellemzőibe. Ebben az esetben a fordulónapi eredménytételek megállapítása kétféle módon történik (az eddig megszokott önköltség alapján és az új előírás szerint a szerződésből számított összegben).

 

A fordulónapi könyvelési tételek is kétféleképpen alakulhatnak, így bemutatom a könyvelési tételeket mind a két módszerrel.

 

Könyveléshez szükséges adatok:

 

A vállalkozás a vevő megrendelésére, a vevő „receptje” által gyártja a terméket, végzi a szolgáltatást. Tervezett közvetlen költség: 100 millió forint, a szerződésben rögzített eladási ár: 500 millió forint. 2020. december 31-i fordulónapon a vállalkozás 70%-os készültségi fokot ért el. Lineárisan számítva a költségeket 70 millió forint közvetlen költség került a könyvelésbe.

 

Amennyiben a szerződést 2019. december 31-éig aláírták, a vállalkozás alkalmazhatja az aláíráskor hatályos számviteli előírásokat, s befejezetlen termelésként és aktivált saját teljesítményként mutatja ki a 70 millióforint értéket.

 

2020.12.31.

T Befejezetlen termelés

K Saját termelésű készletek állományváltozása

70 millió

 

Ezen termelési, szolgáltatási jellemzőknél a szerződés 2020. január 1. után történő aláírása az új előírások kötelező alkalmazását hozza magával. A számviteli politikájában rögzített módszerrel kell kiszámítani a 2020. évi termeléshez kapcsolódó árbevétel értékét. A legegyszerűbb lineáris módszerrel 500 millió szerződött összegnek számítja a 70%-át. A számítás alapján 350 millió árbevétel értéket kell kimutatni az eredménykimutatásban.

 

2020.12.31.

T Aktív időbeli elhatárolás

K Értékesítés nettó árbevétele

350 millió

 

Az adózás előtti eredmény a második esetben 280 millió forinttal nagyobb. Társasági adó hatálya alá tartozó vállalkozás esetében ez a vállalkozásnak 25,2 millió forint adótöbbletet jelent.

 

Részszámlázás esetén a fordulónapi könyvelési tétel összegének megállapítása során figyelembe kell venni a már kiszámlázott, ezáltal árbevételként lekönyvelt összeget.

 

Az előző példa folytatásaként feltételezzük, hogy a vállalkozás már számlázott:

a./ esetben: 300 millió forint összeget;

b./ esetben: 410 millió forint összeget.

a./ eset: 350 millió -300 millió = 50 millió forint összeget kell még árbevételként könyvelni.

 

2020.12.31.

T Aktív időbeli elhatárolás

K Értékesítés nettó árbevétele

50 millió

 

b./ eset: 410 millió - 350 millió = 60 millió forint összeggel kell az árbevételt csökkenteni.

 

2020.12.31.

T Értékesítés nettó árbevétele

K Passzív időbeli elhatárolás

60 millió

 

A témáról bővebben is beszélek a számviteli törvény változásához kapcsolódó üzleti évek között áthúzódó gazdasági események című távoktatási anyagban, ami a kreditpontos kötelező továbbképzés részeként érhető el a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjánál. A filmben bemutatom az új fogalmakat, majd példákon keresztül, könyvelési tételekkel levezetem a 2020-as évtől hatályos előírások alkalmazását.

 

Jó tanulást, és persze sikeres munkát kívánok mindenkinek!

 

A cikk szerzője:
Rezsabek Angéla
okleveles könyvvizsgáló
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója

 

Szerezze meg összes szükséges kreditjét távoktatási formában - kényelmesen, biztonságban, az otthoni fotelban ülve.

 

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!