Fokozódó vámszakmai kihívások – a valódi szaktudás felértékelődése

Vissza a szakmai cikkekhez
Fokozódó vámszakmai kihívások – a valódi szaktudás felértékelődése
2020. szeptember 9. 10:00

A vámügyi tevékenységet is végző gazdálkodók komoly kihívások előtt állnak, s emellett egyre nagyobb hiány mutatkozik a munkaerőpiacon a jól képzett vámügyintéző szakemberekből. Mindezen aktuális nehézségeket hosszútávon tovább mélyíti a generációváltás problémájának általános jelensége. A vámügyintézői képzés - a szakképzési rendszer átalakításával – épp revízió alatt áll, így a szakmába való belépésre a jelenlegi szabályok szerint már csak ebben az évben induló képzéssel van lehetőség.

A vámügyi tevékenységet végzők munkakörülményeinek 2016-os kérdőíves vizsgálatából és a 2018-ban elvégzett munkakör elemzésből ismerjük a vámügyintézői munkakörrel kapcsolatban elvárt szakmai kompetenciákat, a jelenlegi képzettségi szintet és a bérszínvonal jellemző állapotát. Az ügyintézők nagyon széles spektrumban látnak el feladatokat, a vámkezelések végrehajtásától kezdve, a hatósági ellenőrzésekben való közreműködésen át, a vámoptimalizációs javaslatok kialakításban való közreműködésig és a gazdasági partnerekkel való kapcsolattartásig.

A vámszakmai feladatok köre – a borúlátó várakozások ellenére – nem csökkent hazánk uniós csatlakozásával. A külkereskedelmi kapcsolatok átalakultak és a globalizációval egyre bővült az alkalmazandó szabadkereskedelmi megállapodások száma is, amelyek miatt a laikus szemlélők a vámmunka elenyészését várhatták. Ugyanakkor a távol keleti gazdasági erősödés, a protekcionista vámháborúban – egyre szélesebb árukörre és egyre több relációban – bevezetett kiegészítő vámok alkalmazása és a kedvezmények biztosításához szükséges ellenőrzött származási szabályok betartása inkább erősítik a vámszakmai ismeretek fontosságát.

A jövő kihívásai még ennél is komolyabbak viszont, hiszen a BREXIT folyamattal az Egyesült Királyság unióból való kilépése – a jelenleg már szinte biztosra vehető megállapodás nélküli módon – visszaállítja a vámhatárt és a vámellenőrzéseket ebben a relációban, s ezekhez kapcsolódóan a gazdálkodóktól elvárt vámügyi adminisztrációs feladatok elvégzését is szükségessé teszi. Ez természetesen a teljes logisztikai folyamatra hatással lesz, a vámkezelések elvégzése és az ezek alól mentesítő egyszerűsítések mellett nagy szerepet kapnak újra a származásra és az ügyletek optimalizációját segítő vámeljárások megfelelő alkalmazására vonatkozó ismeretek. További kihívás az évek óta exponenciálisan növekvő internetes kereskedelemmel járó árumozgás kezelése, s ehhez kapcsolódóan a 2021-évetől bevezetett uniós adminisztrációs szigorítások és áfafizetési mentesség eltörlése is óriási adminisztrációs többletet eredményez.

A jövő kihívásai miatt hatványozottan megjelenő szakemberhiány az évek óta tapasztalható nehézségeket fokozza, ugyanakkor a kormányzat szakképesítési reformja ezt az ágazatot is érinti. Az iskolarendszerű képzések rendkívül kicsiny hatékonysága miatt a jövőbeni szakképző technikumokban jelentősen szűkítették az oktatott szakmák körét. A vám-, jövedéki és termékdíj ügyintézői szakma komplexitása és pénzügyi kockázata miatt a jövőben ezeket a szakmákat már csak érettségi után, kizárólag felnőttképzési formában lehet majd elsajátítani. A vámügyintézői szakma karrierpályában a kétéves gyakorlathoz kötött vámügyi szakértői hatósági képzés és vizsga teljesítése a következő állomás, a vámügyi szakmában gazdálkodói oldalon elérhető legmagasabb képzettséget pedig a Magyar Vámügyi Szövetség és a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködésében megvalósuló Vámlogisztika posztgraduális egyetemi szakirányú továbbképzés diplomája tanúsítja majd.

A vámszakma fejlesztését és a szerteágazó ismereteket kívánó pénzügyi felelősséghez méltó elismertségét igyekszünk erősíteni átfogó oktatási programunkkal, hiszen a fellendülés sarkalatos pontja az lesz, amikor vállalat-stratégiai szinten felismerik a vámszakmai ismeretek valódi értékét, a származási és vámpolitikai ismeretekre épülő vámtudatos beszerzésekkel elérhető nyereség lehetőségét, a vámhatóságok minősített ügyfeleiként megszerezhető egyszerűsítések előnyeit, az adózási és vámügyi folyamatok közötti összhangra épülő adóoptimalizálás legális megoldásait, és a nem ellenőrzött ellátási láncokban szállított áruk termékbiztonsági- és közegészségügyi kockázatait.

Szakmai érdekképviseleti szervezetként fontosnak tartjuk, hogy az MKVK OK kettő évtizedes múltra visszatekintő minőségi felnőttképzését és a gyakorló szakemberekből álló oktatói csapatunk hiteles szakmaiságát egy magas színvonalú képzésben ötvözzük, s olyan korszerű szakmai tudással és kompetenciákkal rendelkező hallgatókat bocsássunk ki, akik megfelelnek a vállalati igényeknek. A közös képzésünkhöz kapcsolódó mentorprogramunkkal és a tagvállalati állás-pályázatok megosztásával is szeretnénk elősegíteni, hogy a szakmailag megfelelően képzett munkavállalók és az ilyen munkatársakat kereső vállalkozások minél könnyebben és minél gyorsabban egymásra találjanak, minimalizálva ezzel a mindkét oldalról idő- és költségigényes, felesleges interjú köröket, s növelve a beválás esélyét.

Az új szakképzési reformhoz kapcsolódó programkövetelményeket a vám-, jövedéki és termékdíj szakmák vonatkozásában kidolgoztuk. Ebben a vámügyintézői képzéshez kapcsolódva úgy gondoljuk, hogy a jövő sikere mindenképpen a digitális gazdaság kihívásainak megfelelésén, a széles körű szakmai ismeretek megszerzésén múlik. Az elektronikus rendszerek használata ebben a szakmában is felgyorsítja a generációváltás folyamatait, s nekünk érdekképviseleti szervezetként – a sikeres jövő-stratégia megvalósításánál – ezzel két szempontból is van dolgunk. Egyrészt az új generáció tudása sok tekintetben támogatásra szorul a sokéves munkatapasztalattal, vállalati működési folyamatokkal és a szervezeti összetartozással kapcsolatban sokszoros tudással rendelkező idősebb generáció által, akik jelenlegi tagságunk döntő többségét adják. Másrészt az idősebb generáció számára is biztosítani kell azokat a kulcskompetenciákat, amelyek segítenek a rohamosan fejlődő digitális világban való eligazodásukat. Ebben fontos szerepe lehet azoknak a fiatal szakembereknek, akik az új képzési programkövetelményeknek megfelelően a képzésbe illesztve ezzel a kompetenciával is szinte természetes módon rendelkeznek majd.

Mindemellett az őszi Brexittel élesedő szakemberhiányt még az új szakképzési koncepció életbe lépése előtt kezelni kell, ezt célozza a szeptember végén – még az OKJ rendszerben - induló új vámügyintézői képzésünk az MKVKOK szervezésében, amelyre az alábbi linken lehet jelentkezni: https://mkvkok.hu/vamugyintezo-kepzes

 

A cikk szerzője:

Tolnainé dr. Tóth Veronika, a Magyar Vámügyi Szövetség főtitkára
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója

A szerző(k)ről

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!