Adóhatósági elvárások a közösségi adómentes értékesítés vonatkozásában

Vissza a szakmai cikkekhez
Adóhatósági elvárások a közösségi adómentes értékesítés vonatkozásában
2023. február 22. 10:00

A közösségi termékértékesítés, adómentesség témakörében számos cikk és állásfoglalás született. Ezért azt gondolhatnánk, hogy ezen ügyletek adómentességével kapcsolatban már nincsenek kérdőjelek, és nincsenek a társaság számára meglepetéssel járó adóhatósági kérések sem. Ehhez képest a gyakorlat sok esetben mást mutat!

A közösségi hozzáadott értékadó rendszer egyik alapelve a versenysemlegesség. S bár a belföldi tranzakciók esetén ez többé-kevésé érvényesül is, az országhatárokat áthidaló termékügyletek esetén – az eltérő adókulcsok miatt – már nem ennyire könnyű a helyzet. Ezért is van, hogy a közösségi adóalany–adóalany közötti értékesítésekre általános jelleggel az adómentesség a fuvar indulásának országában alkalmazható, és az adóztatás az érkezési tagállamban teljesül, az ottani adókulcsoknak megfelelően. Így míg egy hétköznapi termék (pld. számítógép) belföldi értékesítése után az eladónak fel kell számolni a 27%-os általános forgalmi adót, addig, ha a terméket közösségi értékesítés részeként más tagállami adóalany vevőnek értékesíti, úgy számlázhat áfamentesen.

A fentiekből is következik, hogy az adómentesség alkalmazásának egyik kulcspontja, hogy az értékesített termék elhagyja az ország területét. Természetesen van még további feltétele is az adómentesség jogszerű alkalmazásának, de ezúttal csak a kiszállítás tényének megtörténtére koncentrálunk, főleg mert a gyakorlatban ennek igazolása jelenti a legnagyobb kockázatot, és mert ez adóhatósági vizsgálatoknál kiemelt fókusz alá esik, ami nem magyarspecifikus kihívás! A közösségi értékesítés adómentességének igazolás az Európai Unió összes tagállamában fókuszban van. A tagállamok a kiszállítás tényének alátámasztására többször egymástól eltérő elvárásokat fogalmaztak meg, így nehezítve a nemzetközi kereskedelemben érintett cégek életét. Ennek is köszönhetően lépett hatályba még 2020-ban a 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet („Vhr.”) 45a. cikke, amely a kiszállítás tényének igazolására alkalmas dokumentumokat mutatja be, és amelynek alkalmazása minden tagállam esetében kötelező előírásként jelent meg.

A Vhr. több olyan dokumentumpárt is meghatározott (ún. elsődleges és másodlagos dokumentumok, vevői fuvarozás esetén vevői nyilatkozat is), amelyeknek a megőrzésével és bemutatásával a kiszállítás tényét, annak tényleges megtörténtnek, az adómentesség alkalmazását jogosnak kell tekinteni. Habár a Vhr.-ben említett dokumentumok visszagyűjtése sok adózó üzleti gyakorlatához valóban jól illeszkedő hatósági elvárás, de vannak olyan – egyébként jóhiszemű – üzleti helyzetek, amikor ez nem tud megtörténni és az adózó egyéb igazolásokkal tudja csak alátámasztani a kiszállítást (pld. aláírt CMR egyéb igazolás nélkül). Ilyenkor kérdésként merülhet fel, hogy ez azt jelenti, hogy az adózó nem jogosult az adómentességre. A válasz egyértelműen nem! A Vhr.-ben foglaltak teljesítése csak egyfajta vélelem és nem is minősül kizárólagos felsorolásnak. A vélelemnek pedig az a lényege, hogy ha az adózó a Vhr. szerinti bizonyítékokat bemutatja, akkor az adóhatóság a kiszállítás igazolására vonatkozóan további dokumentumokat nem kérhet, azokat a kiszállítás igazolásához elégséges bizonyítékként elfogadja, ha a vélelmet az eljárás során nem dönti meg.

Ennek ellenére előfordul, hogy bizonyos adóellenőrzések során az érintett társaságok „túlalkalmazásba” futnak bele, és azt tapasztalják, hogy az adóhatóság kizárólag a Vhr.-ben említett dokumentumkombinációt fogadja el. Ezt viszont nem szabad hagyni! Azért, mert az adózó - bármi oknál fogva – nem tudja a Vhr.-ben előírtakat bemutatni, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a kiszállítás nem történt meg, tehát a közösségi értékesítés nem lehet adómentes. Mivel az adózóknak megvan a lehetőségük arra, hogy a Vhr.-ben előírtaktól eltérőn igazolják a termék másik tagállamba történő kiszállítását, mindig a kiszállítás tényének van igazi jelentősége, és nem annak, hogy azt miként dokumentáljuk (még ha az adóellenőrzések esetén az utóbbin van is a hangsúly)! Ilyen esetekben az adóhatóságnak valóban nem kell vélelmeznie a kiszállításhoz kapcsolt adómentesség jogos alkalmazását, az adómentesség jogszerűségét, de önmagában a Vhr.-re mutogatva nem utasíthatják a el az adómentesség alkalmazását.

A közösségi értékesítésekhez kapcsolódó másik gyakori adóhatósági kifogás a kiszállítás és az értékesítés között eltelt időszak hosszához kapcsolódik. Az adóellenőrzés ugyanis azt szeretné, hogy a termékek kiszállítása a számlázással együtt, vagy azt követő rövid határidőn belül megvalósuljon. Ez azonban a gyakorlatban nem mindig kivitelezhető, az értékesítés és a fuvar indulása között van, amikor akár hónapok is eltelnek. Szintén kérdés, hogy ez akkor azt jelenti-e, hogy nem lehet az közösségi értékesítést adómentesen számlázni. A válasz itt is határozottan nem! A közösségen belül termékértékesítéshez kapcsolt adómentesség esetében az azonnali vagy rövid kiszállítási idő nem jogszabályi elvárás, a kiszállításhoz rendelkezésre álló idő hossza nem definiált. Az adóhatóság természetesen vizsgálhatja az értékesítéstől eltelt idő hosszát, s hogy a kiszállítás időpontja mennyiben volt racionális gazdasági szempontból, azonban önmagában az időpontra alapozva az áfamentesség alkalmazását nem kérdőjelezheti meg. A gyakorlatban azonban érdemes mérlegelni, főként, ha egyébként kétséges, hogy a kiszállítás biztosan megtörténik-e. Bizonytalan esetekre megoldás lehet, hogy az érintett társaság a számláját először áfával terhelten állítja ki, majd azt követően, ha a kiszállítás ténylegesen megtörtént, utólag korrigálja a számláját és érvényesíti az adómentességet.

A közösségi értékesítés adómentességét tehát nem szabad félvállról venni, főleg, ha a termékek másik tagállamba való elszállítását nem az értékesítő, hanem a vevő intézi. A szükséges dokumentáció vagy a megfelelő gondosság hiányának ugyanis jelentős lehet az adózási következménye.

 

A cikk szerzője:
Nyári Zsolt okleveles adószakértő,
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója

Kreditpontos távoktatási kínálatunkban eléri a szerzőnk közreműködésével készült 2022. évközi és 2023. évre vonatkozó adóváltozásokat bemutató tananyagot is!

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!