Új raktáros képzés- ZÁRT CSOPORT

Raktáros képzés

 

1. Raktáros képzés célja »» Olyan szakember képzése, aki a telephelyeken és raktárakban ellenőrzi és koordinálja a raktárban folyó munkákat. Gondoskodik az új termékek felcímkézéséről, az áruk áthelyezéséről, csoportosításáról stb. Közreműködik a készletezési és leltározási folyamatokban, a nyilvántartási és információs rendszer működtetésében, valamint az anyagok szakszerű tárolásának megszervezésében és az anyag- és áruszállítás irányításában. Raktározás területén segíti és szakmai vezetője irányításával ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit. Kezeli a kézi árumozgató eszközöket, a raktári szoftvereket és kapcsolódó egységeiket (pl. vonalkód-leolvasót használ).

2. Raktáros képzés »» Azok a személyek, akik a munkaerőpiacon szakmai ismereteik birtokában a részszakmával betölthető munkakörben szeretnének elhelyezkedni pl: kereskedelmi, vendéglátó ipari, ipari vagy mezőgazdasági egység raktárában, illetve ezen a területen már dolgoznak, de még nem rendelkeznek megfelelő végzettséggel.

3. A raktáros képzés során megszerezhető kompetenciák »» 

 • Felcímkézi és zárolja a hibás árut, azt külön raktárhelyre teszi.
 • Átrakja az árut raktáron belül (pl. az elhelyezés racionalizálása érdekében vagy szavatossági szempontok miatt).
 • Képes megadott szempontok, előírások szerint különböző termékeket kezelni. (pl. felhasználás vagy nagyság szerint).
 • Elkülöníti a minőségileg vizsgálandó árut     a minősítés elvégzéséig.
 • Részt   vesz a selejtezésben és vezeti a szükséges dokumentumokat.
 • Eseti megrendelésnél egyedi igény   szerinti kiszerelésbe csomagolja az árut.
 • Sérült csomagolású árut újracsomagol.
 • Méri az áru mennyiségét a megfelelő mérőeszközzel (pl. mérleggel, mérőszalaggal).
 • Beazonosítja a nyilvántartásban nem szereplő, fellelt árut.
 • Ellenőrzi a betárolt anyagok raktárhelyeinek állapotát.
 • Címkézi és feliratozza a becsomagolt árut (megnevezés, cikkszám, darabszám, dátum).
 • Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratait (pl. tűzveszélyesség, balesetveszély, polcterhelhetőség).
 • Ellenőrzi a mérőeszközök, mérőberendezések (pl. mérleg, kaliber, mérőszalag) műszaki állapotát, mérőeszközök hitelességének lejárati idejét.
 • Ellenőrzi a betároláshoz szükséges bizonylatokat.
 • Elkészíti az árukiadást kísérő bizonylatokat (pl. raktárkivételi jegy, szállítólevél).

4. A programba való bekapcsolódás feltételei »»

 • Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
 • Szakmai előképzettség: -
 • Egészségügyi alkalmasság követelmény: Nem szükséges
 • Egyéb feltételek: A felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt.A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja, amit a felnőttképzési szerződésben a jogszabályok figyelembevételével feltüntet.

5. A programban való részvétel feltételei »»

Részvétel követésének módja: A képzésben résztvevő személy által aláírt jelenléti ív vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló képzés esetén a jelenlétet igazoló egyéb (elektronikus) dokumentum.

Megengedett hiányzás: Nem haladhatja meg az összes óraszám 20%-át.

Egyéb feltételek:

 • munka- és balesetvédelmi előírások betartása
 • a felnőttképzési szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek érvényesítése

6. Tervezett képzési idő: 328 óra

7. Tantárgyak

(a képzés fő szerkezeti eleme, a képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró képzési egység)

 

A tantárgy megnevezése

Összesen

6.1.

Képzés hatékonyságának növelése

16

6.2.

Raktározási alapok

144

6.3.

Raktári tárolás és anyagmozgatás

144

6.4.

Munkavállalás elősegítése

24

 

Összesen:

328

 

8. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása »»

A tantárgyak oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (szummatív mérés).

9. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése »»

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tantárgyak szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 40%-os szinten teljesítette.

10. Felmentés a tanulási eredmények mérése alól »»

A tantárgy tanulási eredményének mérése alól az a képzésben résztvevő menthető fel, aki az előzetesen megszerzett tudását hiteles dokumentummal igazolni tudja, és a dokumentum alapján egyértelműen megállapítható, hogy rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, amelyek a szakmai vizsga sikeres teljesítéséhez szükségesek.

11. A képzés zárása

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű, illetve a képzésben résztvevő felmentést kapott a tanulmányi eredmények mérése alól.

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele. A képesítő vizsga megszervezése a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontok hatásköre.

Raktáros képzésünk letölthető képzési programja »»

Raktáros képzésünk szakmai programja »»

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!