Panaszrendszer.hu - belső visszaélés-bejelentési rendszer

A 2019/1937 EU irányelvnek megfelelően 2023. július 24-én lépett hatályba a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény), amely a magán szektorra nézve is szabályozza a visszaélés-bejelentések kezelésének rendjét és a bejelentők védelmét – így a törvény személyi hatálya a magyar vállalkozások jelentős részére kiterjed.

A szabályozás célja, hogy ne érhesse retorzió a munkavállalót vagy az alvállalkozót, ha az általa tapasztalt visszélésről bejelentést tesz, egyúttal, hogy a visszaélést bejelentők védelmével átláthatóbbá váljon a szervezetek működése.

A törvény előírja, hogy a foglalkoztatóknak a belső visszaélések bejelentéséhez bejelentési csatornát kell biztosítaniuk, létre kell hozniuk egy belső visszaélés-bejelentés rendszert, amely garantálja a bejelentő anonimitást.

Az MKVK Oktatási Központ Kft. két megoldással is segíti a belső visszaélés-bejelentési rendszer kialakítását. A Panaszrendszer.hu webalkalmazás felületén üzemeltetheti rendszerét, vagy külső szervezetként megbízhatja az MKVKOK-t visszaélés-bejelentés rendszere működtetésével.

Kinek kötelező alkalmaznia egy ilyen rendszert?

1.
a legalább 50 főt foglalkoztató cégeknek
2.
könyvvizsgálói tevékenyéget végzőknek
3.
könyvviteli (könyvelői) szolgáltatást nyújtóknak
4.
adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet folytatóknak
5.
ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak, közjegyzőknek
6.
ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőknek

Mik az alapvető tudnivalók?

A Panasztörvény az Irányelvnél tágabban határozza meg a belső visszaélés-bejelentési rendszerbe tehető bejelentések körét, visszaélés bármilyen jogellenes vagy annak feltételezett cselekmény, mulasztás.

A szervezet foglalkoztattjai, valamint olyan személyek, akik munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységükkel összefüggésben gazdaságilag kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek a foglalkoztatóval. Például az alvállalkozók és a beszállítók.

Egy a foglalkoztató által kialakított belső bejelentési csatorna, ahol a Panasztörvény szerint a bejelentést írásban vagy szóban lehet megtenni, de annak típusára vonatkozóan nem tartalmaz a törvény további előírást. A rendszer működtetése során azonban fontos, hogy megfelelően kell gondoskodni a bejelentő személyek személyazonossága bizalmas jellegének hatékony védelméről és a titkosság szabályainak betartásáról.

Mi a különbség az üzemeltetés és a működtetés között?

photo

Működtetés
Ha úgy dönt, hogy a visszaélés-bejelentési rendszerét külső partnernek szeretné teljes egészében átadni, erre is van lehetőség. Ekkor külső szervezetként az MKVK Oktatási Központ Kft. kezeli a bejelentéseit, folytatja le a vizsgálatokat, tartja a kapcsolatot a bejelentőkkel és az érintettekkel. A szükséges iratmintákat (szabályzat és dolgozói tájékoztató), valamint a bejelentések megtételéhez szükséges online felületet az ön rendelkezésére bocsátjuk.

Kinek ajánljuk?

  • Annak, aki teljes egészében ki szeretné szervezni ezt a feladatot.
  • Annak, akinek nincs olyan kollégája, akire rábízhatná a visszaélés-bejelentési rendszer működtetését.

Érdekel a működtetés

Üzemeltetés
Amennyiben a Panaszrendszer.hu webalkalmazást vásárolja meg, úgy önnek kell kijelölnie a munkatársai közül azt a kollégát, aki felelős a bejelentések fogadásáért, kivizsgálásáért, a bejelentőkkel és érintettekkel való kapcsolattartásért. Mindezt könnyen, online menedzselheti a Panaszrendszer.hu webalkalmazással. A megrendeléssel tehát egy online rendszert kap a bejelentések kezeléséhez, valamint az ezt megkönnyítő iratmintákat (szabályzat, dolgozói tájékoztató).

Kinek ajánljuk?

  • Annak, aki nem számít sok bejelentésre és van olyan kollégája, akire a fenti feladatot rá tudja bízni.
  • Annak, aki a saját maga által működtetett rendszerhez egy megbízható online kezelőfelületet keres.
  • Bejelentővédelmi ügyvédeknek a bejelentések kezeléséhez.

Érdekel az üzemeltetés

photo