Panaszrendszer.hu - belső visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetés

Az MKVKOK online szoftvere, iratminták, szakértői támogatás

A Panaszrendszer.hu egy olyan online elérhető webalkalmazás, amelynek segítségével könnyen teljesítheti a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény által meghatározott foglalkoztatók számára előírt visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának kötelezettségét. A rendszer hatékonyan támogatja a visszaélés-bejelentésekkel összefüggő feladatok teljesítését azzal, hogy lehetővé teszi, hogy a foglalkoztató egy helyen fogadja és kezelje a visszaélés-bejelentéseket, elkészítse az eljáráshoz szükséges dokumentumokat és kommunikáljon a bejelentővel, illetve az eljárás szereplőivel.

A visszaélés-bejelentési rendszerben a foglalkoztatással, a foglalkoztató működésével összefüggő jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények, mulasztások, illetve egyéb visszaélések jelenthetők be. A Panasztörvény személyi hatálya a magyar vállalkozások jelentős részére kiterjed.

Munkáját cégére szabott, szerkeszthető iratmintákkal segítjük, és igény esetén a beérkezett bejelentés előzetes vizsgálatához és a kivizsgálásához szakértői támogatást is nyújtunk, amennyiben nem áll fenn a megbízóval pártatlanság, illetve összeférhetetlenség.

Díjak

Díjcsomagjaink eltérőek egyéni vállalkozók és társas vállalkozások esetén. Szakértőink külön díjazás ellenében oktatással és szaktanácsadással segítik a teljesítendő feladatok végrehajtását és a bejelentések kivizsgálását.

Már 30.000 Ft+ÁFA éves rendelkezésre állási díj mellett eleget tehet a jogszabályi kötelezettségeknek. Ráadásul az éves díj magában foglalja évente egy bejelentés előzetes vizsgálatában a szakértő igénybevételének a díját.

Már 45.000 Ft+ÁFA éves rendelkezésre állási díj mellett eleget tehet a jogszabályi kötelezettségeknek. Ráadásul az éves díj magában foglalja évente egy bejelentés előzetes vizsgálatában a szakértő igénybevételének a díját.

/

1. Regisztrációs díj (egyszeri): 15.000 Ft+ÁFA

A regisztráció díj összegében foglalt szolgáltatások: 

 • A bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos teendők részletes listája
 • Információk a felület használatáról
 • Tájékoztató a foglalkoztató visszaélés-bejelentési rendszerének működésére, a kapcsolódó eljárásra, valamint az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan

2. Éves rendelkezésre állási díj: 30.000 Ft+ÁFA

A szolgáltatás éves díjában foglalt szolgáltatások: 

 • A megrendelőre aktualizált belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos szabályzat elérhető és szerkeszthető az adminisztrátor fiókjában.
 • Jogszabálykövetés, ehhez igazodva szükség szerinti módosítások megküldése.
 • Erre vonatkozó igény esetén az első előzetes vizsgálat lefolytatásában szakértő közreműködése.
 • Az egyéb felületeken (telefon, email, személyes…) érkezett bejelentések dokumentációjának feltöltési lehetősége és az ahhoz szükséges tárhely biztosítása.
 • Az egyes bejelentések teljes iratanyagának letöltési lehetősége PDF formátumban.
 • Éves összesítő beszámoló/riport elkészítés a beérkezett bejelentések statisztikai adatai alapján.
 • Support

1. Regisztrációs díj (egyszeri): 15.000 Ft + ÁFA

A regisztráció díj összegében foglalt szolgáltatások:

 • A bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos teendők részletes listája
 • Információk a felület használatáról
 • Tájékoztató a foglalkoztató visszaélés-bejelentési rendszerének működésére, a kapcsolódó eljárásra, valamint az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan

2. Éves rendelkezésre állási díj: 45.000 Ft+ÁFA

A szolgáltatás éves díjában foglalt szolgáltatások:

 • A megrendelőre aktualizált belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos szabályzat elérhető és szerkeszthető az adminisztrátor fiókjában.
 • Jogszabálykövetés, ehhez igazodva szükség szerinti módosítások megküldése.
 • Az első előzetes vizsgálat lefolytatásában szakértő közreműködése.
 • Az egyéb felületeken (telefon, email, személyes…) érkezett bejelentések dokumentációjának feltöltési lehetősége és az ahhoz szükséges tárhely biztosítása.
 • Az egyes bejelentések teljes iratanyagának letöltési lehetősége PDF formátumban.
 • Éves összesítő beszámoló/riport elkészítése a beérkezett bejelentések statisztikai adatai alapján.
 • Support

Előzetes vizsgálat díja (második alkalomtól): 19.000 Ft+ÁFA

Az előzetes vizsgálat annak eldöntésére szolgál, hogy mellőzhető-e a bejelentés, vagy szükség van részletes kivizsgálásra.

Vizsgálat lefolytatása (óradíj): 17.000 Ft+ÁFA/óra

A vizsgálat lefolytatását külső szakértők végzik, előzetes árajánlat alapján.

 

Kinek kötelező alkalmaznia egy ilyen rendszert?

1.
a legalább 50 főt foglalkoztató cégeknek
2.
könyvvizsgálói tevékenyéget végzőknek
3.
könyvviteli (könyvelői) szolgáltatást nyújtóknak
4.
adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet folytatóknak
5.
ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak, közjegyzőknek
6.
ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőknek

Miért válassza az MKVK Oktatási Központ belső visszaélés-bejelentési rendszerét?

A cég a felületünkön működő bejelentési rendszerének működtetésére kijelölt adminisztrátora a bejelentéshez kapcsolódó minden információt és feltöltött dokumentumot jól áttekinthetően, egy oldalon ér el, és arról pdf-ben összefoglalót is le tud tölteni. Lehetőség van a felületen a kivizsgálásba bevontak kommunikációjára, munkájuk koordinálására. Minden időrendben könnyen visszakövethető, s a rendszer figyelmezteti a fontos határidőkre is.

Ügyei intézéséhez korlátlan számú felhasználót hozzárendelhet, például bármely kollégájának, a cég HR-esének, jogászának vagy külső szakértőknek is küldhet meghívót, vagy amennyiben már regisztráltak, hozzáadhatja őket ügyeihez.

A külső csatornán (például telefonon, emailen, személyesen) érkező bejelentéseinek dokumentumait is feltöltheti online felületünkre, így az összes bejelentését egy helyen kezelheti. Az egyéb felületeken érkező bejelentések esetén is kérheti szakértőink bevonását a kivizsgálásba.

A visszaélések bejelentésének és kivizsgálásának lépései

Egyszerűen, pár lépésben regisztrálhatja cége számára a visszaélés-bejelentési rendszert.
Segítséget nyújtunk abban, hogyan tudja tájékoztatni a bejelentésre jogosultakat a rendszer alkalmazásáról.
Rendszerünkben egyszerűen nyomon követheti a beérkező bejelentések útját.
Az éves díj megfizetése ellenében egy előzetes vizsgálat ingyenes. Ennek során eldől, szükséges-e elvégezni a teljes vizsgálatot.
A bejelentőt tájékoztatni kell, ezt egyszerűen megteheti rendszerünkön keresztül
Amennyiben kívánja, vállaljuk a bejelentés teljes kivizsgálását.
Az ügy lezárása után minden dokumentum egységesen letölthető a rendszerből.

Milyen iratmintákat tartalmaz a Panaszrendszer.hu?

A visszaélés-bejelentési rendszer működési szabályzata
A rendszer egy űrlap kitöltését követően a felhasználóknak szabályzatmintát generál, a válaszadó által adott információk alapján, amely utána szabadon szerkeszthető, és letölthető.

Munkavállalói tájékoztató
Az űrlap kitöltését követően generált tájékoztató segítségével informálni tudja a panasz bejelentésre jogosultak körét, arról, hogy milyen módon tudnak anonim vagy nem anonim módon bejelentést tenni.

Az idegenajkú foglalkoztatottjaik bejelentéseinek a megfelelő kezelése érdekében a munkavállalói tájékoztató és a panaszbejelentési felületünk rövidesen angol nyelven is elérhetővé válik.

A bejelentés kezelés során alkalmazható dokumentumok sablonjai
Szerkeszthető dokumentumok, melyek támogatják az eljárásban a bejelentő tájékoztatását és az ügy kivizsgálását.

photo

További információ

A legalább 50, de legfeljebb 249 személyt foglalkoztatóknak 2023. december 17., a legalább 250 főt foglalkoztatóknak, valamint a Pmt. hatálya alá tartozó foglalkoztatóknak 2023. július 24. a jogszabályban meghatározott határidő.

Minden, a cégéhez érkező bejelentésről emailes értesítést küld a rendszer. Belépés után láthatók a beérkezett bejelentés adatai.

A díjfizetés után igazolást állítunk ki arról, hogy a megrendelő a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítéséhez az MKVK Oktatási Központ Kft. visszaélés-bejelentési rendszerében tesz eleget. A rendszerben biztosított a bejelentésben foglalt információk teljessége, az eljárási cselekmények alszámos bontásban történő naplózása, és a dokumentumok exportálhatóak. Mindez elősegíti az eljárás átláthatóságát, a megfelelőség tanúsítását az ellenőrzések során.

Az ÁSZF-et ide kattintva tudja elolvasni. 

A Panaszrendszer.hu, mint a panaszok kezelésére létrehozott webalkalmazás üzemeltetésére kötött szerződés nem minősül visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére irányuló szerződésnek. A webalkalmazás keretében a bejelentőrendszer működtetésére kötelezett foglalkoztató számára az előfizetés keretében biztosított a bejelentések fogadásának „csatornája”, illetve az azzal kapcsolatos valamennyi adminisztrációs és iratkezelési kötelezettség teljesítésének egy felületen való kezelhetősége. A webalkalmazás üzemeltetése tekintetében nem merül fel összeférhetetlenség.

Az összeférhetetlenséget abban az esetben kell vizsgálni, ha az előfizető szeretné az MKVKOK-t, mint külső szervezetet a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével megbízni a Panasztörvény 19.§ (2) bekezdése alapján, vagy a kivizsgálásba közreműködőként bevonni a 22.§ (4) bekezdés alapján. Az összeférhetetlenség a panaszrendszer működtetésére kötelezett foglalkoztatót terheli. Összeférhetetlennek minősül az a külső szervezet, amellyel a kötelezett más megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban áll, vagy állt a visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére irányuló megbízási szerződés megkötését megelőző 5 évben. Az MKVKOK belső-visszaélés bejelentési rendszer működtetésére irányuló megbízási szerződés megkötésének része az összeférhetetlenségre vonatkozó vizsgálat.