Átfogó HR ismeretek, feladatok a vállalati gyakorlatban

A képzés célja:

HR feladatokkal foglalkozók, gazdasági, pénzügyi és könyvelési területen dolgozó munkavállalók ismereteinek bővítése a HR rendszerek építésével kapcsolatban a kis-, és középvállalkozásoknál, a versenyszférában.

A képzés célcsoportja:

Humánerőforrás gazdálkodás és menedzsment iránt érdeklődő munkavállalók a kis- és középvállalkozási környezetben.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • Hatékony és korszerű HR szemlélet kialakítása a résztvevőkben,
  • Személyügyi folyamatok átlátása,
  • Megfelelő ismeretek a vállalati munkaügyi folyamatok jogszabályi kérdéseinek vonatkozásában,
  • A korszerű HR technikák ismerete és képesség azok alkalmazására.

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: középiskolai végzettség

Szakmai előképzettség: -

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

Egyéb feltételek: -

 

Tervezett képzési idő: 80 óra

A tananyagegység megnevezése

Összesen

Átfogó HR ismeretek, feladatok a vállalati gyakorlatban

80

Összesen:

80

 

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A tananyag oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (minősítő mérés).

  • Időtartama: 120 perc,
  • A mérés módszere: írásbeli; projektfeladat,
  • Formája: a képző hatáskörébe utalt mérés.

 

A tananyagegység tanulási eredményeinek értékelése:

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a képzésben résztvevő a tudásmérést minimum 50 %-os szinten teljesítette.

A tananyagegység értékelése:

  • MEGFELELT             
  • NEM FELELT MEG

Amennyiben a tudásmérés eredményes, az Oktatási Központ a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a képzésben résztvevő részére.

Felmentések: -

Megszerezhető tanúsítvány(ok):

Átfogó HR ismeretek, feladatok a vállalati gyakorlatban Tanúsítvány.

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!