Az új munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képesítés (04175001) képzési feltételei

Tisztelt Érdeklődők!

 

Az elmúlt hetekben jelent meg a gazdálkodás és menedzsment ágazat munkahelyi ismeretek képzési területéhez tartozó programkövetelmény, amely az új felnőttképzési rendszerben oktatható munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képesítés képzési feltételeit tartalmazza.

Amennyiben azonnal szeretne értesülni az induló munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzésről, kérjük regisztráljon és mi e-mailben tájékoztatjuk.

Regisztráció »»

 

A programkövetelményben foglalt feltételek

 

A képzés megkezdésének feltételei:

A képzés megkezdéséhez szükséges minimális iskolai végzettség: érettségi.

 

Szakmai előképzettségre vonatkozó követelmény:

1. Szakirányú végzettség:

a) Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma vagy

b) Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma vagy

c) Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés vagy

d) Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés vagy

e) Vállalkozási ügyintéző szakképesítés, ill. részszakképesítés vagy

f) Közgazdaság szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakképzésben szerzett OKJ szakképesítés/szakképesítés-elágazás vagy

g) Gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási szakképzésben szerzett végzettség.

 

2. Felsőfokú iskolai végzettség.

a) Gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon szerzett felsőfokú iskolai végzettség,

b) Egyéb felsőfokú iskolai végzettség.

 

Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény:

a) Érettségi végzettség esetén legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adózási, vagy munkaügyi területen szerzett (igazolt) gyakorlat,

b) A 2. b) pont szerinti felsőfokú iskolai végzettség esetén legalább két év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adózási, vagy munkaügyi területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

 

A képzés minimális óraszáma: 240 óra, maximális óraszáma: 360 óra. Ennek konkrét értékét a hamarosan elkészülő képzési program fogja tartalmazni.

 

A képzési modulok jellemzői:

 

Modul megnevezése

Modul óraszáma

Szakmai ismeretek mérése

 

min

max

mérési mód

időtartam

a mérést végzi

  • HR ismeretek

60

90

 

 

képző

  • Bérszámfejtési ismeretek

100

150

 

 

képző

  • Társadalombiztosítási ismeretek

80

120

 

 

képző

 

A szakmai ismeretek mérése akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben résztvevő valamennyit legalább 50%-os szinten teljesíti.

 

Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képesítő vizsga

 

A képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele, hogy a vizsgára jelentkező rendelkezzen a szakmai képzés követelményeinek teljesítését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvánnyal.

 

A képesítő vizsga részei:

Írásbeli vizsga

 

Humán erőforrás menedzsment

időtartama

„A” rész

  • HR feladatok

120 perc

„B” rész

  • Társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga „A” és „B” részében külön-külön a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

 

Projektfeladat

 

A munkaerőgazdálkodás gyakorlata

időtartama

„A” rész

  • Bérszámfejtés (feladatlap)

60 perc

„B” rész

központi tételsor

  • A munkaerőgazdálkodás elméleti kérdései (szóbeli)

25 perc

(felkészülési idő 10 perc)

 

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette.

 

A képesítő vizsga alóli felmentés szabályai:

A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységei alól nincs felmentési lehetőség.