Az új szeptemberben induló IFRS mérlegképes könyvelő képesítés (04115003) képzési feltételei

Tisztelt Érdeklődők!

 

Új képzéseink 2021. szeptemberében indulnak.

Az induló csoportokban 2021. augusztus végétől lehet regisztrálni. Amennyiben azonnal szeretne értesülni az induló IFRS mérlegképes könyvelő képzéseink indulásáról, kérjük regisztráljon és mi e-mailben tájékoztatjuk.

 

Regisztráció »»

IFRS mérlegképes könyvelő képzés

 

Programkövetelmény azonosító száma: 04115003

 

1. Az IFRS mérlegképes könyvelő képzés célja »» Olyan szakember képzése, aki képes önállóan és teljes körűen elvégezni egy vállalkozás nemzetközi számvitellel összefüggő feladatait, a gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítani egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat IFRS alapon, kialakítani az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezetni azokat, továbbá rendszeresen egyeztetni és ellenőrizni egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez, számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontírozni, könyvelni és adóbevallásokat készíteni, összeállítani egy vállalkozás beszámolóját, elvégezni a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat.

2. Az IFRS mérlegképes könyvelő képzés célcsoportja »» Mindazon érettségi végzettséggel és a 3.2. pont szerinti szakmai előképzettségek valamelyikével, vagy a 3.2. pont szerinti hatósági engedéllyel rendelkező személy, aki ellátja egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait, végzi a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak, így kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét, továbbá a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján ellátja a nyilvántartások vezetését, összeállítja a beszámolót, részt vesz a konszolidált beszámoló összeállításának folyamatában, de kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint az, aki IFRS mérlegképes könyvelői munkakörben kíván elhelyezkedni.

3. Az IFRS mérlegképes könyvelő képzés során megszerezhető kompetenciák »»

A szakmai képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzése után képes lesz:

 • Önállóan és teljes körűen elvégezni egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait.
 • A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítani egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat IFRS alapon.
 • Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez.
 • Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontírozni, könyvelni és adóbevallásokat készíteni.
 • Összeállítani egy vállalkozás beszámolóját.
 • Elvégezni a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatait.
 • Értelmezni, kezelni és feldolgozni a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.
 • Kapcsolatot tartani a hatóságokkal, ismerni fogja az alapvető közigazgatási eljárási szabályokat.
 • Megérteni a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét, és ezek lebonyolításához képes lesz segítséget nyújtani.
 • A magyar számviteli rendszerről áttérni az IFRS-ekre (és arról visszatérni). Alkotó módon elemezni az egyes számviteli rendszerek előnyeit és hátrányait, ideértve az adózással összefüggő főbb kérdéseket is.
 • Értelmezni a magyar számviteli szabályozás és az IFRS-ek közötti eltéréseket, felhívni a vállalkozás figyelmét a vállalati folyamatok különböző számviteli kezelésére a két rendszerben.

4. A programba való bekapcsolódás feltételei »»

 • Iskolai végzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség
  • 04115002. Vállalkozási mérlegképes könyvelő szak-képesítés
  • 54 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szak-képesítés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)
  • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szak-képesítés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)
  • 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szak-képesítés-ráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet)
  • 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási sza-kon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rend.)
  • Okleveles könyvvizsgáló
  • Regisztrált könyvviteli szolgáltatást végző (mérleg-képes könyvelő)
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: ---
 • Egészségügyi alkalmasság követelmény: ---
 • Egyéb feltételek: A felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt. A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja, amit a felnőttképzési szerződésben a jogszabályok figyelembevételével feltüntet.

5. A programban való részvétel feltételei »»

 • Részvétel követésének módja: A képzésben résztvevő személy által aláírt jelenléti ív vagy interaktív és távolléti kapcsolattal, avagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósuló képzés esetén a jelenlétet igazoló egyéb (elektronikus) dokumentum.
 • Megengedett hiányzás: Szakmai modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám 30%-át.
 • Egyéb feltételek:
  • munka- és balesetvédelmi előírások betartása
  • a felnőttképzési szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek érvényesítés

6. Az IFRS mérlegképes könyvelők tervezett képzési ideje: 240 óra

(a képzés fő szerkezeti eleme, a képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró képzési egység)

A tananyagegység megnevezése

Összesen

International Financial Reporting Standards (IFRS)

240

Összesen:

240

Részletesen a letölthető tájékoztatónkban »»

7. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása »»

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (szummatív mérés).

8. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése »»

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a képzésben résztvevő a programkövetelmény alapján összeállított (min. 1 db) írásbeli feladatot minimum 60%-os szinten teljesítette.

9. Felmentés a tanulási eredmények mérése alól »»

A tananyagegység tanulási eredményének mérése alól az a képzésben résztvevő menthető fel, aki az előzetesen megszerzett tudását hiteles dokumentummal igazolni tudja, és a dokumentum alapján egyértelműen megállapítható, hogy rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, amelyek a képesítő vizsga sikeres teljesítéséhez szükségesek.

Részletesen a letölthető tájékoztatónkban »»

10. Az IFRS mérlegképes könyvelői képzés zárása »»

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű, illetve a képzésben résztvevő felmentést kapott a tanulmányi eredmények mérése alól

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

Az IFRS mérlegképes könyvelő képzésünk letölthető részletes tájékoztatója »»

 

 

 

 

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!