Az új IFRS mérlegképes könyvelő képesítés (04115003) képzési feltételei

Tisztelt Érdeklődők!

 

Az elmúlt hetekben jelentek meg a gazdálkodás és menedzsment ágazat könyvelés és adózás képzési területéhez tartozó programkövetelmények, többek között az új felnőttképzési rendszerben oktatható IFRS mérlegképes könyvelő képesítés képzési feltételeit tartalmazó programkövetelmény.

Amennyiben azonnal szeretne értesülni az induló IFRS mérlegképes könyvelő képzésről, kérjük regisztráljon és mi e-mailben tájékoztatjuk.

Regisztráció »»

 

 

A programkövetelményben foglalt feltételek

 

A képzés megkezdésének feltételei:

A képzés megkezdéséhez szükséges minimális iskolai végzettség: érettségi.

 

Szakmai előképzettségre vonatkozó követelmény:

Szakirányú szakképesítés vagy hatósági regisztráció:

a) Mérlegképes könyvelő (szakmegjelölés nélkül)* vagy

b) Vállalkozási mérlegképes könyvelő* vagy

c) Okleveles könyvvizsgáló vagy

d) Regisztrált könyvviteli szolgáltatást végző.

 

* A mérlegképes könyvelői képzést 2004. január 1-jét követően megkezdők esetén. A 2004. január 1. előtt mérlegképes könyvelői képzést megkezdők a mérlegképes könyvelői képesítésük alapján akkor kezdhetik meg az IFRS mérlegképes könyvelő képzést, ha szerepelnek az d) pont szerinti – Pénzügyminisztérium által vezetett – regiszterben.Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény: nincs.

 

A képzés minimális óraszáma: 240 óra, maximális óraszáma: 360 óra. Ennek konkrét értékét a hamarosan elkészülő képzési program fogja tartalmazni.

 

A képzési modulok jellemzői:

 

A képzés nem oszlik képzési modulokra így modulokhoz rendelt óraszámok sincsenek előírva a programkövetelményben.

A képzés egésze az International Financial Reporting Standards (IFRS) keretelveinek és ismeretanyaga egy részének feldolgozására és átadására irányul, felkészít az IFRS szerinti beszámoló elkészítésére. 

 

A tanulási eredmények, illetve szakmai ismeretek mérésére a képző által – a programkövetelmény alapján – összeállított írásbeli feladat(ok) szolgál(nak).

A szakmai ismeretek mérése akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben résztvevő valamennyi feladatot legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Felmentés a képzés egyes részei alól:

A képzés egyes részei alól nem ad felmentést a programkövetelmény.

 

IFRS mérlegképes könyvelő képesítő vizsga

 

A képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele, hogy a vizsgára jelentkező rendelkezzen a szakmai képzés követelményeinek teljesítését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvánnyal.

A képesítő vizsga részei:

Írásbeli vizsga

 

időtartama

  • IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatás összeállítása, elemzése

180 perc

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsgán a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

 

Projektfeladat (szóbeli)

központi tételsor

  • Az IFRS-ek elméleti szabályozása

40 perc

(felkészülési idő 20 perc)

 

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette.

 

A képesítő vizsga alóli felmentés szabályai:

 

A képesítő vizsga összes vizsgatevékenységének teljesítése alól felmentést kap az, aki rendelkezik

– ACCA (Foundation level) – sikeresen befejezett vizsgákkal (a hivatalos okirat a Foundation level a következő kódú vizsgákat tartalmazza: AB, MA, FA, LW, PM, TX, FR, AA, FM),

– DipIFR – befejezett és sikeres vizsgákkal,

– IFRS minősítéssel rendelkező könyvvizsgálói végzettséggel.