Az új államháztartási mérlegképes könyvelő képesítés (04115005) képzési feltételei

Tisztelt Érdeklődők!

 

Az elmúlt hetekben jelentek meg a gazdálkodás és menedzsment ágazat könyvelés és adózás képzési területéhez tartozó programkövetelmények, többek között az új felnőttképzési rendszerben oktatható államháztartási mérlegképes könyvelő képesítés képzési feltételeit tartalmazó programkövetelmény.

Amennyiben azonnal szeretne értesülni az induló államháztartási mérlegképes könyvelő képzésről, kérjük regisztráljon és e-mailben tájékoztatjuk.

Regisztráció »»

 

A programkövetelményben foglalt feltételek

 

A képzés megkezdésének feltételei:

A képzés megkezdéséhez szükséges minimális iskolai végzettség: érettségi.

 

Szakmai előképzettségre vonatkozó követelmény:

Szakirányú szakképesítés vagy hatósági regisztráció:

a) Mérlegképes könyvelő (szakmegjelölés nélkül)* vagy

b) Vállalkozási mérlegképes könyvelő* vagy

c) Okleveles könyvvizsgáló vagy

d) Regisztrált könyvviteli szolgáltatást végző.

* A mérlegképes könyvelői képzést 2004. január 1-jét követően megkezdők esetén. A 2004. január 1. előtt mérlegképes könyvelői képzést megkezdők a mérlegképes könyvelői képesítésük alapján akkor kezdhetik meg az államháztartási mérlegképes könyvelő képzést, ha szerepelnek az d) pont szerinti – Pénzügyminisztérium által vezetett – regiszterben.

 

Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény: nincs.

 

A képzés minimális óraszáma: 160 óra, maximális óraszáma: 240 óra. Ennek konkrét értékét a hamarosan elkészülő képzési program fogja tartalmazni.

 

A képzési modulok jellemzői:

Modul megnevezése

Modul óraszáma

Szakmai ismeretek mérése

 

min

max

mérési mód

időtartam

a mérést végzi

  • Államháztartási szervezetek szabályozása

40

60

 

 

képző

  • Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése

120

180

 

 

képző

 

A szakmai ismeretek mérése akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben résztvevő valamennyit legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Felmentés a képzés egyes részei alól:

A képzés egyes részei alól nem ad felmentést a programkövetelmény.

 

Államháztartási mérlegképes könyvelő képesítő vizsga

 

A képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele, hogy a vizsgára jelentkező rendelkezzen a szakmai képzés követelményeinek teljesítését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvánnyal.

 

A képesítő vizsga részei:

Írásbeli vizsga

 

 

időtartama

„A” rész

  • Államháztartási szervezetek szabályozása

60 perc

„B” rész

  • Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése

180 perc

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga mindkét vizsgarészében ( A) Államháztartási szervezetek szabályozása és B) Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése) külön-külön a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

 

Projektfeladat (szóbeli)

központi tételsor

  • Államháztartási szervezetek számvitele és szabályozása

40 perc (felkészülési idő 20 perc)

 

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit vizsgarészenként külön-külön eredményesen teljesítette.

 

A képesítő vizsga alóli felmentés szabályai:

A költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló felmentést kap a képesítő vizsga írásbeli vizsgarésze és projektfeladata összes vizsgatevékenységének teljesítése alól.