Ügyvédi, jogtanácsosi továbbképzés

Az ügyvédi törvénynek (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény) 2018. január 1-jén lépett hatályba az a rendelkezése, amelynek értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítése kapcsán a Magyar Ügyvédi Kamara országos illetékességgel gondoskodik a képzési helyek akkreditációjáról és a képzési események nyilvántartásba vételéről. A továbbképzés részletes szabályai – a többször módosított – az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzatban találhatóak.

 A továbbképzésre kötelezettek köre:

•    ügyvédek,
•    alkalmazott ügyvédek,
•    kamarai jogtanácsosok,
•    az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászok és
•    alkalmazott európai közösségi jogászok.

Az ügyvédi továbbképzés részletes szabályairól a Magyar Ügyvédi Kamara oldalán érhető el részletes tájékoztatás, és ugyanitt érhető el az a jelentkezési felület is, amivel az Oktatási Központunk által működtetett elektronikus továbbképzési rendszer útján térítésmentesen igénybe vehető távoktatási anyagokat érik el.