Vissza a szakmai rendezvényekhez
Viselkedéselemzés a pénzügyi szektorban tréning
Szerezhető kreditpontok:
könyvvizsgálói: 2 kredit

Helyszín

Budapest

Előadók

Dr. Erdős Ágnes Anna - társalapító, tréner, tanácsadó, NonVerbal Academy

Janza Márton - társalapító, tréner, tanácsadó, NonVerbal Academy

Leírás

A Viselkedéselemzés a Pénzügyi Szektorban Tréning során a képzés résztvevői megtanulhatják, hogy miként ismerhetik fel mások érzelmeit, pillanatnyi érzelmi változásait és hogyan tudnak megbízható módon különbséget tenni hiteles és megtévesztő üzenetek között, tudományosan igazolt nonverbális és verbális viselkedésbeli indikátorok elemzése és kiértékelése segítségével. 

 

A képzés résztvevői megismerkedhetnek a SCAnS (Six Channel Analysis Sytem), azaz a 6 csatornás viselkedéselemző módszer használatával, amit külföldön már rutinszerűen használnak az üzleti élet számos területén, emellett széles körben alkalmaznak az európai repülőtereken és védelmi minisztériumokban, valamint a diplomácia világában. A SCAnS egy tudományos alapokon nyugvó viselkedéselemző módszer, amely bárki által könnyen elsajátítható és elég egyszerűen használható ahhoz, hogy valós élethelyzetekben, valós időben támogathassa a nagy téttel járó döntéshozatalt.

 

A képzés messze túlmutat a szavak elemzésén, mivel a tréningen résztvevők megtanulják elemezni és értelmezni a hat fő kommunikációs csatornán keresztül érkező jeleket a SCAnS segítségével: arckifejezések, hang, testbeszéd, verbális stílus, verbális tartalom és pszichofiziológia. A résztvevők emellett azt is elsajátíthatják, hogy miként tudják ezeket a viselkedésbeli jeleket felhasználni mások érzelmeinek pontos felmérésére és a különböző megtévesztő viselkedési formák megbízható módon történő azonosítására.

 

Interaktív kurzusunk bővelkedik a videóelemző gyakorlatokban és szituációs játékokban, amelyek elősegítik, mind a valós időben történő viselkedéselemzés gyakorlását, mind pedig a videóelemzéshez, és a jelentés elkészítéshez szükséges tudás elmélyítését, illetve lehetőséget biztosítanak arra, hogy a résztvevők a teljesítményükről oktatóinktól visszajelzést kaphassanak.

 

Az egynapos képzésen során az alábbi kompetenciák szerezhetők:

- a SCAnS, azaz a 6 csatornás viselkedéselemző módszer használatának megismerése, valamint 13 tudományosan igazolt viselkedésbeli indikátor elsajátítása;

- az érzelmek működésének átfogó megértése és az érzelmi kiváltó okok (emotional triggers) megismerése;

- a verbális és nonverbális kommunikáció elemzése a SCAnS segítségével és mások pillanatnyi érzelmi változásainak detektálása, valamint különbségtétel őszinte és megtévesztő üzenetek között;

- a hazugság során végbemenő pszichológiai folyamatok megértése;

- egy személy alapmintázatának meghatározása;

- a kommunikáció során esetlegesen megjelenő PiN-ek (Point of Interest) azonosítása és kiértékelése a 3-2-7 algoritmus segítségével;

- a hét univerzális arckifejezés (öröm, harag, szomorúság, félelem, meglepetés, undor, megvetés) felismerése;

- a leplezett vagy álcázott érzelmek azonosítása a mikro arckifejezések felismerésén keresztül;

- mások pillanatnyi érzelmi állapotának azonosítása a hangerő, a hangmagasság és a tónus elemzése segítségével;

- a testbeszéd elemzése tudományosan bizonyított indikátorok segítségével: emblematikus gesztusok, illusztrátorok, manipulátorok, izomfeszültség; 

- az interakciós stílus elemzése a kommunikáció folyékonysága, a különböző kitérési stratégiák, illetve a benyomáskezelés használata alapján;

- mások beszédének és írott kommunikációjának az elemzése a kimondott szavak, azaz a verbális tartalom kiértékelése alapján (eltávolító nyelvhasználat és nyelvbotlások).

 

Részvételi díj: 99.000 Ft  (tárgyi adómentes képzés)

 

Időpont: 2024. június 13. 9:00-17:00

 

Jelentkezési határidő: 2024. június 10.

Felhívjuk figyelmét, hogy a részvétel lemondására írásban 2024. június 10. éjfélig van lehetőség a hepp.brigitta@mkvkok.hu e-mail címen. A fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni.

Élőszavas képzés

2024. június 13.

Jelentkezési határidő: 2024. június 10.

Elérhető helyek: 1
99.000 Ft