Pénzbeli ellátás keresőképtelenség esetén

Vissza a szakmai cikkekhez
Pénzbeli ellátás keresőképtelenség esetén
2017. június 1. 0:00
- a megállapítás gyakorlati kérdései … 2017. január 01-jétől módosultak a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben valamint e törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1) kormányrendeletben foglalt az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel, kapcsolatos rendelkezések.

Táppénzre jogosult aki a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné és a Tbj-ben (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló1997. évi LXXX. törvény)  meghatározott pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.

A táppénz naptári napi alapjának meghatározásakor az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban személyi jövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.

Ez évben ha a biztosított jövedelméről bevallás benyújtására nem került sor, a rendelkezésre álló adatok alapján kell a táppénz naptári napi alapját megállapítani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kerül sor előleg megállapítására.

Előfordul, hogy a foglalkoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a biztosított jövedelméről pótbevallást, önrevíziót nyújt be, ez esetben a folyósító szerv a döntést követő 5 éven belül hivatalból módosíthatja, visszavonhatja döntését.

Ha megállapításra kerül, hogy az igénylőnek a korábban megállapított naptári napi alapnál alacsonyabb összeg jár, a felróhatóságra való tekintett nélkül köteles azt visszafizetni, a visszafizetésre kötelező határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül. Amennyiben viszont alacsonyabb összegben került megállapításra a táppénz naptári napi alapja akkor különbözet kiutalására kerül sor.

A társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatónak nem kell jövedelemadatot szolgáltatni az egészségbiztosítási pénztár felé, ha a biztosított (munkavállalójuk) táppénz ellátást kér, a NAV által megküldött adatok alapján kerül megállapításra az ellátás. (A számítási szabályok nem tesznek különbséget a bevallott jövedelmek tekintetében.)

Nem változott, hogy a táppénz naptári napi alapjának megállapításánál az ellátásra való jogosultság első napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni.

A táppénz összegének megállapításánál az irányadó időszak a következők szerint kerül megállapításra:

Folyamatos biztosítás esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napjától az ellátásra való jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakot kell figyelembe venni, amelynek kezdő napja nem lehet korábbi az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napjánál.

A naptári napi alap megállapításához, az irányadó időszak meghatározása után a számítási időszak megállapítás következik:

A számítási időszak a lent megjelölt időszak azon naptári napjainak a száma, amelyre pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem került bevallásra. A számítási időszak legfeljebb azon hónapig tarthat, ameddig a biztosított jövedelméről bevallás került benyújtásra.

Táppénz naptári napi alapjának meghatározása a következők szerint történik:

Ha a biztosítási idő a táppénzre való jogosultság kezdő napját megelőzően folyamatos, az irányadó időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani az ellátást. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.

Példa:

A biztosított 2015. 05. 15. napjától áll munkaviszonyban.

2016. évben a hiányzásai:
2016.03.01-től 03.10-ig gyermekápolási táppénz
2016.07.15-től 09.30-ig táppénz

2017. április 24-én keresőképtelen állományba kerül 8-as kóddal.
A betegszabadság lejártát követően 2017.05.16-től jogosult táppénzre.

Irányadó időszak:  2016.01.01-től 2017.02.28-ig
Számítási időszak: 2016.06.16-tól 2017.02.28-ig

Kieső napok száma

Figyelembe vehető napok

2017.02.

0 nap

28 nap

2017.01.

0 nap

31 nap

2016.12.

0 nap

31 nap

2016.11.

0 nap

30 nap

2016.10.

0 nap

31 nap

2016.09.

30 nap

0 nap

2016.08.

31 nap

0 nap

2016.07.

17 nap

14 nap

2016.06.

0 nap

15 nap

 

összesen

180 nap


A számítási időszakban az adóhatósághoz bevallott jövedelmet kell figyelembe venni, melyet el kell osztani 180 naptári nappal.

A 2016.06.16-tól 06.30-ig figyelembe vehető jövedelem kiszámítása: 
Június hónapban bevallott jövedelem      X  15 naptári nap
30 (adott hónap naptári napjainak száma)                                                  

Táppénz naptári napi alapjának kiszámítása:
 2016.06.16-tól 2017.02.28-ig bevallott jövedelem
                          180 naptári nap

Ha a biztosított az irányadó időszak utolsó napjától vissza felé számítva nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel,  meg kell vizsgálni, hogy a táppénzre való jogosultság kezdő napjától rendelkezi-e 180 napnyi – a tbj. 5.§-ban meghatározott biztosítási jogviszonyokat figyelembe véve - folyamatos biztosítási idővel.

Amennyiben igen, úgy a következők szerint kell eljárni:

a) az irányadó időszak utolsó napjához időben legközelebb eső időszakban rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, akkor a táppénz naptári napi alapját a 120 napi tényleges jövedelem alapján kell megállapítani.

Példa:

A biztosított 2016. 09.15. napjától áll munkaviszonyban, előtte 2013. 03.01. napjától 2016. 08.31. napjáig egyéni vállalkozói jogviszonnyal rendelkezett.

Gyermeke született 2014. 08. 01. napján, aki után

2014.08.01-től 2015.01.15-ig csecsemőgondozási díjban
2015.01.16-tól 2016.08.01-ig gyermekgondozási díjban részesült, ezt követően gyermekgondozást segítő ellátást igényelt, az ellátás folyósítása mellett létesített jogviszonyt.

2017. április 24-én keresőképtelen állományba kerül 8-as kóddal.
A betegszabadság lejártát követően 2017.05.16-től jogosult táppénzre.

Irányadó időszak:  2016.09.15-től 2017.02.28-ig  (mert csak az adott munkáltatónál elért jövedelmet lehet figyelembe venni)
Számítási időszak: 2016.11.01-től 2017.02.28-ig
 

Kieső napok száma

Figyelembe vehető napok

2017.02.

0 nap

28 nap

2017.01.

0 nap

31 nap

2016.12.

0 nap

31 nap

2016.11.

0 nap

30 nap

 

összesen

120 nap

 

A biztosított 2016. 09.15-től 2017.02.28-ig 167 naptári napi jövedelemmel rendelkezik, így az ellátást a számítási időszakban az adóhatósághoz bevallott 120 naptári napi jövedelemből kell kiszámítani, mert a jogosultságot (2017.05.16.) közvetlenül megelőzően rendelkezik 180 napnyi folyamatos biztosításban töltött idővel.

Táppénz naptári napi alapjának kiszámítása:

 2016.11.01-től 2017.02.28-ig bevallott jövedelem
                      120 naptári nap

 1. Ha a biztosított az irányadó időszakban nem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, táppénzének naptári napi alapját a tényleges jövedelme alapján kell megállapítani. Tényleges jövedelem hiányában a szerződésben meghatározott jövedelmet kell figyelembe venni.
  Ha a tényleges jövedelem legalább 30 naptári napi jövedelem az osztószám 30 és 119 nap között van.

  Példa

A biztosított 2017.01.02. napjától áll munkaviszonyban, előtte 2013. 03.01. napjától 2016. 12.31. napjáig rendelkezett biztosítási  jogviszonnyal.

Gyermeke született 2014. 08. 01. napján, így a gyermek után

2014.08.01-től 2015.01.15-ig csecsemőgondozási díjban
2015.01.16-tól 2016.08.01-ig gyermekgondozási díjban részesült, ezt követően gyermekgondozást segítő ellátást igényelt, az ellátás folyósítása mellett létesített jogviszonyt.

2017. április 24-én keresőképtelen állományba kerül 8-as kóddal.
A betegszabadság lejártát követően 2017.05.16-től jogosult táppénzre.

Irányadó időszak:  2017.01.02-től 2017.02.28-ig  (mert csak az adott munkáltatónál elért jövedelmet lehet figyelembe venni) 
Számítási időszak: 2017.01.02-től 2017.02.28-ig
 

Kieső napok száma

Figyelembe vehető napok

2017.02.

0 nap

28 nap

2017.01.

0 nap

31 nap

 

összesen

59 nap


A biztosított 2017. 01.02-től 2017.02.28-ig 59 naptári napi jövedelemmel rendelkezik, így az ellátást a számítási időszakban az adóhatósághoz bevallott 59 naptári napi jövedelemből kell kiszámítani, mert a jogosultságot (2017.05.16.) közvetlenül megelőzően rendelkezik 180 napnyi folyamatos biztosításban töltött idővel.

Táppénz naptári napi alapjának kiszámítása: 
 2016.11.01-től 2017.02.28-ig bevallott jövedelem
                        59 naptári nap

Ha a biztosított nem rendelkezik legalább 30 naptári napi jövedelemmel tényleges jövedelem helyett a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.

A pénzbeli ellátások naptári napi alapjának kiszámításánál a szerződés szerinti jövedelem:

 • betegszabadságra jogosultak esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított távolléti díj, illetve az illetmény egy hónapra járó összege,
 • egészségügyi szabadságra jogosultak esetében az egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj,
 • egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér másfélszerese,
 • díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (pld: megbízási szerződés, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszony)  esetében a 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a jogviszony alapjául szolgáló szerződésben meghatározott díj,
 • mezőgazdasági őstermelő esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér.

  Példa

A biztosított 2017.02.01. napjától áll munkaviszonyban, előtte 2013. 03.01. napjától 2017. 01.31. napjáig egyéni vállalkozói jogviszonnyal rendelkezett.

Gyermeke született 2014. 08. 01. napján, s a gyermek után

2014.08.01-től 2015.01.15-ig csecsemőgondozási díjban
2015.01.16-tól 2016.08.01-ig gyermekgondozási díjban részesült, ezt követően gyermekgondozást segítő ellátást igényelt, az ellátás folyósítása mellett létesített jogviszonyt.

2017. április 24-én keresőképtelen állományba kerül 8-as kóddal.
A betegszabadság lejártát követően 2017.05.16-tól jogosult táppénzre.

Irányadó időszak:  2017.02.01-től 2017.02.28-ig (mert csak az adott munkáltatónál elért jövedelmet lehet figyelembe venni) 
Számítási időszak: 2017.02.01-től 2017.02.28-ig
 

Kieső napok száma

Figyelembe vehető napok

2017. 02.

0 nap

28 nap

 

összesen

28 nap


A biztosított a jogosultságot, azaz 2017.05.16-át közvetlenül megelőzően rendelkezik 180 napnyi folyamatos biztosításban töltött idővel, de a ténylegesen megszerzett jövedelme csak 28 naptári napi, így a ténylegesen megszerzett jövedelem alapján nem kerülhet megállapításra az ellátás, csak a szerződés szerinti jövedelem alapján, ami munkaviszonyban álló esetén a hónapra jutó távolléti díj.

A távolléti díj összegének kiszámítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 148.§-ában előírásokra figyelemmel a foglalkoztató hatáskörébe tartozik.

A fent leírtaknál kedvezőbb szabály vonatkozik azokra a biztosítottakra, akik a táppénzre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától a táppénzre való jogosultságot közvetlenül megelőző év első napjáig terjedő időszakban azért nem rendelkeznek legalább 180 naptári napi jövedelemmel, mert táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban – kivéve a méltányosságból engedélyezett ellátásokat - részesültek.

            Példa:

A biztosított 2013. 03.01. napjától áll munkaviszonyban, gyermeke született 2014. 08. 01. napján, s a gyermek után

2014.08.01-től 2015.01.15-ig csecsemőgondozási díjban
2015.01.16-tól 2016.08.01-ig gyermekgondozási díjban részesült, ezt követően gyermekgondozást segítő ellátást igényelt, az ellátás folyósítása mellett, 2016. 10. 01. napjától pedig visszament dolgozni.

2017. április 24-én keresőképtelen állományba kerül 8-as kóddal.
A betegszabadság lejártát követően 2017.05.16-től jogosult táppénzre.

Irányadó időszak:  2016.01.01-től 2017.02.28-ig 
Számítási időszak: 2016.11.01-től 2017.02.28-ig
 

Kieső napok száma

Figyelembe vehető napok

2017.02.

0 nap

28 nap

2017.01.

0 nap

31 nap

2016.12.

0 nap

31 nap

2016.11.

0nap

30 nap

2016.10.

0 nap

31 nap

2016.09.

30 nap gyes

0 nap

2016.08.

31 nap 1 nap gyed+30 nap gyes

0 nap

2016.07.

31 nap gyed

0 nap

2016.06.

30 nap gyed

0 nap

2016.05.

31 nap gyed

0 nap

2016.04.

30 nap gyed

0 nap

2016.03.

31 nap gyed

0 nap

2016.02.

29 nap gyed

0 nap

2016.01.

31 nap gyed

0 nap

 

Összesen: 214 gyed + 60 gyes

151 nap


A biztosított 2016. 10.01-től 2017.02.28-ig 151 naptári napi jövedelemmel rendelkezik, így az ellátást a számítási időszakban az adóhatósághoz bevallott 120 naptári napi jövedelemből kell kiszámítani, mert a jogosultságot (2017.05.16.) közvetlenül megelőzően rendelkezik 180 napnyi folyamatos biztosításban töltött idővel.

DE

Az irányadó időszakban a biztosított azért nem rendelkezik 180 jövedelemmel ellátott nappal, csak 151 naptári nappal, mert gyermeke után gyermekgondozási díjban részesült 214 naptári napon keresztül.

A táppénzt az utolsóként megállapított ellátás naptári napi alapjával kell megállapítani, ha az kedvezőbb mint a 120 tényleges jövedelem alapján számított naptári napi alap.

Utolsókén megállapított ellátás alapja             >       Bevallott jövedelem
(azaz gyermekgondozási díj)                           <       120 naptári nap

Fontos, hogy

 • az utolsóként megállapított ellátás alapját csak akkor lehet figyelembe venni, ha az kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.

Ha a biztosított a  jogosultság első napját közvetlenül megelőzően nem rendelkezik legalább 180 napnyi folyamatos biztosítási jogviszonnyal, táppénzének naptári napi alapját a minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a ténylegesen megszerzett jövedelme a minimálbért nem éri el. Tényleges jövedelem hiányában a szerződésben meghatározott jövedelmet lehet figyelembe venni.

Példa

A biztosított 2017.01.02. napjától áll munkaviszonyban, előtte 2013. 03.01. napjától 2015. 12.31. napjáig rendelkezett biztosítási jogviszonnyal.

Gyermeke született 2015. 08. 01. napján, mely gyermek után aktív jogon

2015.08.01-től 2015.12.31-ig csecsemőgondozási díjban
majd a jogviszony megszűnését követően úgynevezett passzív ellátásban részesült:
2016.01.01-től 2016.01.15-ig csecsemőgondozási díjban
2016.01.16-tól 2017.08.01-ig gyermekgondozási díjban,
ezt követően pedig gyermekgondozást segítő ellátást igényelt, s az ellátás folyósítása mellett létesített jogviszonyt.

2017. április 24-én keresőképtelen állományba kerül 8-as kóddal.
A betegszabadság lejártát követően 2017.05.16-től jogosult táppénzre.

Irányadó időszak:  2017.01.02-től 2017.02.28-ig  (mert csak az adott munkáltatónál elért jövedelmet lehet figyelembe venni) 
Számítási időszak: 2017.01.02-től 2017.02.28-ig
 

Kieső napok száma

Figyelembe vehető napok

2017.02.

0 nap

28 nap

2017.01.

0 nap

31 nap

 

összesen

59 nap

A biztosított a jogosultságot, azaz 2017.05.16-től közvetlenül megelőzően nem rendelkezik 180 napnyi folyamatos biztosításban töltött idővel, így táppénzét a minimál
bér alapján kell megállapítani.
Ha a ténylegesen megszerzett jövedelem nem éri el a minimálbért, a tényleges jövedelem képezi a táppénz naptári napi alapját.

Figyelni kell itt is, ha a biztosított nem rendelkezik legalább 30 naptári napi jövedelemmel, így a tényleges jövedelem helyett a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.

Szerződés szerinti jövedelem:

 • betegszabadságra jogosultak esetén a távolléti díj, illetve az illetmény egy hónapra járó összege,
 • egészségügyi szabadságra jogosultak esetében az egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj,
 • egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér másfélszerese,
 • díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (pld: megbízási szerződés, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszony) esetében a 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a jogviszony alapjául szolgáló szerződésben meghatározott díj,
 • mezőgazdasági őstermelő esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér

A táppénz összege a táppénz alapjának:

 • 60 %-a ha a folyamatos biztosítási időszak alatt a táppénzre jogosult rendelkezik 730 biztosításban töltött nappal,
 • rövidebb biztosítási idő estén, valamint fekvőbeteg-gyógyintézeti (kórházi) ellátás igénybevételekor az 50 %-a,

de nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincadrészét, azaz 2017. január 01. napjától a napi 8.500.-Ft-ot.

Igényérvényesítésben:

Nem változott a táppénz iránti kérelmeket a biztosítottnak továbbra is a foglalkoztatónál kell előterjeszteni, a kérelem az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető.

A jelenleg hatályos jogszabályok esetén, az egyidejűleg több biztosítással rendelkező biztosított táppénz iránti kérelmét

 • a kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely,
 • egyéb esetben a munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosító bírálja el és folyósítja az ellátást.

2015. január 01. napjától a kifizetőhely nem állapíthatja meg a más munkáltatónál fennálló biztosítási jogviszony alapján a táppénzt.

A munkáltató, egyéni vagy társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, vagy önfoglalkoztató,  a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához, főváros esetében a XIII. Kerületi Hivatalához (továbbiakban: járási hivatal) nyújtja be a kérelmeket.

Méltányossági kérelem esetén a - korábbiaktól eltérően - a biztosított a foglalkoztatóhoz nyújtja be a kérelmet.

A foglalkoztató 5 napon belül továbbítja a foglalkoztató székhelye szerint illetés egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez, melyhez a következő igazolásokat kell csatolni:

 • orvosi igazolás;
 • orvosi szakvélemény a keresőképtelenség várható időtartamáról.

Sorozatunk folytatásában a csecsemőgondozási és a gyermekgondozási díj változásait tekintjük át.

A cikk szerzője:
Farkasné Gondos Krisztina
főosztályvezető-helyettes
BFKH XIII. Kerületi Hivatal Egészségbiztosítási Főosztálya
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ oktatója
 

A szerző(k)ről

Cikkei
Oktatásai
Rendezvényei
Kiadványok ettől a szerzőtől
A Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz – 2021 megjelenését ezúttal is az évről-évre folyamatosan változó jogszabályok, illetve a képzések hallgatói és a már szakmában dolgozók folyamatos érdeklődése, a könyv iránti igénye tette szükségessé.
Már csak 7 db elérhető
10 500 HUF
Részletek
A tankönyv taglalja a munkaerőgazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzés tananyagát.
Raktáron
14 990 HUF
Részletek

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!