Kiterjesztett gyártói felelősség: itt az „új” környezetvédelmi termékdíj!

Vissza a szakmai cikkekhez
Kiterjesztett gyártói felelősség: itt az „új” környezetvédelmi termékdíj!
2023. április 5. 10:00

Az állami hulladékgazdálkodási feladatok egy részét 2023. július 1-jétől koncessziós szerződés keretében a MOL Nyrt. által létrehozott koncessziós társaság, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. („MOHU”). végzi. A törvényi háttér alapján már ismert volt, hogy a tevékenység költségeit részben a termékek gyártóinak, importőreinek, csomagolóinak pénzügyi hozzájárulása fogja fedezni. Ennek megfelelően április 1-jén hatályba lépett a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III.14.) Korm.rendelet, amely az új hulladékgazdálkodási-pénzügyi kötelezettségeket is megállapítja.

Senki sem menekül?

A kiterjesztett gyártói felelősség rendszerének hatálya alá az ún. körforgásos termékek tartoznak, amelyek az alábbiak: csomagolás; egyszer használatos műanyagtermék; elektromos, elektronikus berendezés; elem, akkumulátor; gépjármű; gumiabroncs; irodai papír; reklámhordozó papír; sütőolaj, sütőzsír; textiltermék; fából készült bútor. A körforgásos termékek köre részben megfelel a környezetvédelmi termékdíj szerint díjköteles termékek halmazának, de az egyezés korántsem teljes. Például a csomagolás nem azonos a termékdíjköteles csomagolószerrel – a csomagolás létrehozója a csomagolást végző, azaz a csomagolószert áruval, termékkel társító gazdálkodó.

A kötelezettségek tekintetében gyártónak kell tekinteni a körforgásos termék első belföldi forgalomba hozóját vagy első saját célú felhasználóját. Tehát egy szó szerinti gyártással nem foglalkozó cég is lehet kötelezett, ha külföldről behozott terméket forgalmaz Magyarországon, vagy ha külföldről beszerzett árut, anyagot kicsomagol. A sajátos fogalmi rendszerben a csomagolás gyártójának minősül a csomagolást végző és a csomagolt terméket belföldre forgalmazó gazdasági szereplő is. Ugyanakkor a rendelet mentesíti a csomagolást a fogyasztó számára értékesítés helyén létrehozó gazdálkodót, aki helyett a csomagolás előállítója részére belföldön csomagolószert értékesítő teljesíti a gyártói kötelezettséget.

Kettős díjhatás

A rendelet legfontosabb kötelezettsége a belföldön értékesített vagy felhasznált körforgásos termékek tömege utáni díjfizetés. A kiterjesztett gyártói felelősségi díjat negyedévente a MOHU-nak kell megfizetni. A július 1-jétől érvényes díjtételeket a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter rendeletben fogja meghatározni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján. A miniszteri rendelet még nem jelent meg.

Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi termékdíj elnevezésű adó is a hulladékkezelési költségek forrásaként szolgál, a kiterjesztett gyártói felelősségi díjtétel júliustól csökkenti a termékdíjtételt – értelemszerűen azoknál a termékeknél, amelyek mindkét rendszerben érintettek. A csomagolószer termékdíjtételét az azonos anyagú csomagolás kiterjesztett gyártói felelősségi díja csökkenti.

Első látásra sem szerelem

Bizonyára senkit sem lep meg, hogy a díjfizetés mellett számos adminisztrációs előírásnak is eleget kell tenni. A körforgásos termékek első belföldi forgalomba hozóinak regisztrálniuk kell a MOHU elektronikus felületén, továbbá legkésőbb május 31-ig kérelmezniük kell a gyártói nyilvántartásba vételt az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál. A jogszabály gazdája által „kifejlesztett” KF kódok szerint nyilvántartott forgalmi adatokról pedig negyedéves adatszolgáltatást kell küldeni az országos hulladékgazdálkodási hatóság formanyomtatványán. A negyedéves jelentés adatai alapján állítja ki számláját a MOHU, amelyet a kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A rendelet a „számlán feltüntetés” évekkel ezelőtt – a cégek kollektív ujjongása kíséretében – eltemetett előírását is „előássa”, ennek következtében a díjfizetésre kötelezettek júliustól kötelesek „a kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli” szöveget a számláikon megjelentetni.

Merre, hogyan?

A hulladék-kibocsátás nélküli körforgásos gazdaságba vezető út sok-sok tanulnivalóval van kikövezve, ezért az MKVKOK április 26-i szakmai rendezvényén előadónk részletesen elemzi és értelmezi a jogszabályi előírásokat a legfontosabb kérdésekre fókuszálva:

  • Mely gazdálkodókra vonatkoznak a körforgásos gyártói kötelezettségek?
  • Milyen nyilvántartási, kódolási teendői vannak a termékdíjat fizetőknek és a termékdíjrendszerben nem érintett csomagolóknak?
  • Hogyan kell elvégezni a gyártói regisztrációt a koncessziós társaságnál és a hatóságnál?
  • Milyen mentesülési lehetőségek vannak a külföldre kiszállított termékek esetében?
  • A gyártói felelősségi szabályokhoz kapcsolódva hogyan változik júliustól a környezetvédelmi termékdíj fizetési rendszere?

A cikk szerzője:
Kelemen István, vezető termékdíj-tanácsadó, adótanácsadó, Green Tax Consulting Kft.

A szerző(k)ről

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!