Hitelintézetek beszámolójának elemzése

Vissza a szakmai cikkekhez
Hitelintézetek beszámolójának elemzése
2024. július 2. 10:00

A mérlegképes könyvelői képzés időtartamának mintegy tizedét teszi ki a pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése című tananyagegység, amely – mint címéből is látható – három, egymástól elkülönült témát ölel fel. Így, még egyenlő megoszlást feltételezve is igen rövid idő jut a pénzügyi kimutatások elemzésére, így érdemes lehet ennek területeit, az alkalmazott eszközöket és problémákat részletesebben is górcső alá venni. A hitelintézetek esetén e módszerek alkalmazása, az adatok gyűjtése még több körültekintést igényel, hiszen az IFRS-ek szerinti, a bankok speciális tevékenységét tükröző beszámolók elemzéséhez további ismeretekre van szükség.

A beszámolók elemzéséhez első lépcsőt a megfelelő adatok elérése jelenti, amelynek elsődleges forrása az e-beszamolo.gov.hu, ahol a számviteli törvény, valamint a 250/2000. kormányrendelet szerinti éves beszámolót készítő vállalkozások mérlege és eredménykimutatása a szabályozás szerinti módon, pdf formátumban elérhető, kiegészítő mellékletük pedig – szintén pdf formátumban – letölthető. Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítők esetében – az egységes felépítés hiánya miatt – a beszámoló számszaki részei is a kiegészítő melléklettel azonos módon tölthetők le.

Az IFRS-ek szerinti beszámolás előnyének tartott összehasonlíthatóság így – noha az értékelési elvek és eljárások szintjén megvalósul – technikailag nehézséget okozhat a különböző vállalatok adatainak összehasonlítása során, melynek eléréséhez elengedhetetlen a kiegészítő mellékletben megadott részletező adatok használata is.

A bankok ugyan mindannyian az IFRS-ek szerint készítik beszámolójukat, az átfogó eredménykimutatásuk szerkezete egészen hasonló, a mérleg eszköz oldalának struktúrája, az alkalmazott csoportosítási szempontok ugyanakkor eltérőek lehetnek, ami az adatfeldolgozást nehezíti.

Ezen segíthet az elektronikusan feldolgozható, ESEF-nek megfelelő formátumok közzététele, mely számukra kötelező, ám olvasásukhoz speciális szoftverre van szükség. Az ilyen formátumok esetében minden egyes közzétett adatot számos, előre definiált címkével látnak el, így a beszámolók már szoftveresen is elemezhetők.

A vállalatok egy része saját honlapján nem csak pdf-ben teszi közzé a pénzügyi kimutatásokat, hanem hosszabb, az elemzők számára egyszerűen használható, excel formátumú adatot is rendelkezésre bocsát. Így tesz pl. az OTP (https://www.otpbank.hu/portal/hu/IR_Jelentesek, Analista tábla)

Az általánosan alkalmazott elemzési eszközök nagy része (megoszlási és dinamikus viszonyszámok, kiemelt mutatószámok) természetesen a bankszektor esetében is alkalmazható, ám bizonyos mutatók nem relevánsak, gyakran nem is számíthatók, míg a sajátos tevékenység miatt újabb mutatók bevezetése szükséges.

Az alkalmazandó mutatók körére az általánosan és nemzetközileg is alkalmazott CAMEL elemzés, valamint az ezzel sok hasonlóságot mutató 6/2022 MNB ajánlás IV.3.3.2.2. Indikátorok és a kapcsolódó küszöbértékek meghatározása fejezete ad iránymutatást.

A cikk szerzője:
Dr. Gulyás Éva, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központja oktató

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!