Átalakulások, egyesülések, szétválások aktuális kérdése- avagy a beszámolási és adóbevallási határidők az átalakulásokhoz kapcsolódóan, a járványhelyzetre tekintettel

Vissza a szakmai cikkekhez
Átalakulások, egyesülések, szétválások aktuális kérdése- avagy a beszámolási és adóbevallási határidők az átalakulásokhoz kapcsolódóan, a járványhelyzetre tekintettel
2020. augusztus 26. 0:00
Aktuális gyakorlati kérdésként merül fel, hogy az átalakulások, egyesülések, szétválások forgatókönyvének kialakításánál figyelembeveendő tényező az a főszabály, miszerint az átalakulás napját követő 90 napon belül végleges vagyonmérleget és végleges vagyonleltárt kell készíteni, illetve azt a cégbíróságnál letétbe kell helyezni mind az átalakuló gazdasági társaságra, mind az átalakulással létrejövő gazdasági társaságra vonatkozóan.

Az átalakulás során megszűnő gazdasági társaság pedig a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles az átalakulás napjával – mint mérlegfordulónappal – a számviteli törvény szerinti beszámolóját elkészíteni, az átalakulás napját követő 90 napon belül letétbe helyezni és közzétenni, valamint az analitikus és főkönyvi nyilvántartásait lezárni.

Tekintsük át a veszélyhelyzetet követően is fennmaradt adóváltozások főbb előírásait arra figyelemmel, hogy azok miként érintik a főszabályok szerinti egyes beszámoló készítési és adózási határidőket!

 

Az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések - 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

 

A törvény 33. §-a alapján a társasági adóban, kisvállalati adóban, energiaellátók jövedelemadójában, innovációs járulékban, továbbá a helyi iparűzési adóban lehetővé tették az adóbevallás-benyújtási kötelezettség, valamint az adóbevallásban megállapított, elszámolt, bevallás-benyújtással egyidejűleg esedékes adó megfizetésének elhalasztását 2020. szeptember 30-áig, ha az éves és soron kívüli bevallás-benyújtás 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékes. Tekintve, hogy az adóelőleg bevallása az adó bevallásával egyidejűleg esedékes, a törvény arról is rendelkezett, hogy a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első adóelőleg-részlete esedékességekor az utolsó rendelkezésre álló bevallásban szereplő előleg-részletet kell teljesíteni.

Itt hívjuk fel a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 52. §. szerinti soron kívüli adóbevallási kötelezettség szabályaira:

„(1) Soron kívüli bevallást kell benyújtani az adózónak valamennyi adójáról […] a bevallással még le nem fedett időszakról, ha

a) a Számv. tv. VII. fejezete sajátos beszámoló készítési kötelezettséget ír elő, (Ez a szabályozás vonatkozik az átalakulás bejegyzési időpontjára, mint fordulónapra készített éves beszámolókra is.)

(2) A soron kívüli adóbevallást az éves elszámolású adókról […] az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben a Számv. tv.-ben a beszámoló készítésére előírt határidőn belül […] kell benyújtani.”

A soron kívüli bevallások határideje a számviteli törvény előírásaihoz igazodik, tehát az átmeneti rendelkezések ezt a területet is szabályozzák. A 2020. évi LVIII. törvény 42. § értelmében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra – kivéve a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál – vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási, leadási, megküldési határidők is a fenti módon érvényesek, tehát amennyiben azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékesek, úgy azok 2020. szeptember 30-áig meghosszabbodnak azzal, hogy az ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

A témához kapcsolódóan az alábbi kérdés merült fel. Egy Kft. Zrt-vé történő átalakulást a cégbíróság 2020. január 14.-én jegyezte be. A megszűnő Kft. a 2020.01.01.-től 2020.01.14.-ig tartó időszakra a megszűnéses beszámolóját és a 71.-es bevallását az átalakulás cégbejegyzésének napjától számítva 30 napon belül beadta.

Az átalakuló társaság a 2019. évi tao bevallását alapul véve adójának egy részéről látvány csapatsport támogatásként kívánt rendelkezni. A 2019. évi tao bevallást 2020. május 31.-éig benyújtották és egyidejűleg az adókötelezettség is teljes egészében megfizetésre került. A NAV a látvány csapatsport támogatás folyósítását megtagadta az adókötelezettség késve történő teljesítésére hivatkozva.

Kérdésként vetődött fel tehát, hogy mi volt az éves bevallás benyújtására előírt törvényes határidő?

A 2020. január 14.-én bejegyzett átalakulás napjához igazodva – erre az időpontra még nem vonatkozott a veszélyhelyzeti szabályozás – a 90. nap 2020. április 14., amely esetünkben a benyújtásra előírt végső határidő.

Az érintett Kft 2019. évi beszámolója, továbbá a 2020.01.01-től 2020.01.14-ig terjedő időszak megszűnéses beszámolója, valamint a jogelőd és a jogutód végleges vagyonmérlegei és leltárai is április 14-éig voltak benyújtandóak.

Ugyancsak ez a határideje a 2019. éves adóbevallásoknak, valamint a 2020.01.01.-től 2020.01.14.-ig terjedő időszakra vonatkozó ’71-es bevallásnak is.

A témához tartozóan szükséges még érinteni a ’251 jelű nyomtatványt, amelyen az átalakulással, egyesüléssel, szétválással érintett adózók (jogutódok) tüntetik fel a szervezeti változást követő időszakra vonatkozó társaságiadó-előlegük összegét. Az érintett nyomtatványt az átalakulás, egyesülés, szétválás napjától számított 30 napon belül kell benyújtani, a példánk szerinti esetben tehát 2020. február 13-ig.

A NAV a látvány csapatsport támogatás folyósítását a fentiekre figyelemmel jogszerűen tagadta meg, hiszen a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény. 24/A. (13) szerint az átutalást abban az esetben teljesíti az adóhatóság, ha az adózó a vonatkozó társasági adóbevallását határidőben benyújtotta, és a társasági adóbevallásában fizetendő adóként megjelölt összeget az esedékességig megfizette.

 

A cikk szerzője:

Egri-Retezi Katalin

a Correct Pénzügyi és könyvszakértő Kft vezető könyvvizsgálója, adószakértő,

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója

Szerezze meg összes szükséges kreditjék otthonról biztoságosan és válogasson színes távoktatási palettánkról»

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!