A megtévesztő viselkedés leleplezésének képessége a pénzügyi szektorban is hasznos lehet

Vissza a szakmai cikkekhez
A megtévesztő viselkedés leleplezésének képessége a pénzügyi szektorban is hasznos lehet
2024. február 1. 10:00

Mire jó a SCAnS?!

NONVERBAL ACADEMY - Lássa, amit eddig nem látott, és hozzon jó döntéseket az igazán fontos helyzetekben

Olyan technikákat keres, amelyek segítségével megbízható módon felmérheti mások viselkedését és jobban megalapozhatja döntéseit?

Szeretne képessé válni arra, hogy lássa és hallja, hogy valójában mit gondolnak és éreznek mások?

Hivatása megköveteli, hogy fel tudja kutatni az igazságot, és megbizonyosodhasson az Önnek átadott információ hitelességéről?

Ha e kérdések bármelyikére IGEN a válasza, az egyedülálló 6 csatornás viselkedéselemző módszer, azaz a SCAnS (Six Channel Analysis System) elsajátítása segíthet, hogy elérje a célját. 

A MEGTÉVESZTŐ VISELKEDÉS LELEPLEZÉSE A PÉNZÜGYI SZEKTORBAN

A hazugság felderítésének a képessége kétségtelenül ígéretes és izgalmas terület. Az Institutional Investor Journal már 2013-ban felvetette, hogy az ilyen készségek birtoklása rendkívül értékes lehet a pénzügyi szakmákban dolgozók számára. Ezt a nézetet osztja Joe Wells, az Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) alapítója is. Wells Journal of Accountancy-ban megjelent írása értelmében, a pénzügyi csalások kivizsgálása során „a legjobb nyomok általában nem a könyvelésből származnak, hanem a velük dolgozó emberektől”. Wells szerint egy hatékony audit interjú során elengedhetetlen az interjúalany nonverbális viselkedésének megfigyelése, mivel ez szerves részét képezheti a tanú szavahihetősége felmérésének. Mindazonáltal, a pénzügyi szakemberek nem tűnnek hatékonynak a hazugság jeleinek felismerésében.

Maria Hartwig pszichológus és szerzőtársai 2017-ben készített tanulmányukban azt vizsgálták, hogy egy 154 pénzügyi szakemberből álló csoport tagjai milyen pontossággal képesek különbséget tenni igaz és olyan megtévesztő kijelentések között, amelyek közül néhány pénzügyi csalásokkal kapcsolatos adatokat tartalmazott. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy bár az általuk vizsgált pénzügyi szakemberek hajlamosak voltak fokozottan bízni abban, hogy képesek észlelni azt, ha valaki hazudik nekik, nem tudták nagyobb pontossággal beazonosítani a megtévesztő viselkedést annál, mint amit a puszta tippeléstől várhatunk (kb. 50%-os valószínűség). Mindazonáltal, a hazugság leleplezésében nem csupán a pénzügyi szektorban dolgozók nem bizonyulnak túl hatékonynak, a kutatók által tesztelt más szakmai csoportok is épp ugyanennyire pontatlanok a megtévesztés észlelésében.

MI AZ A SIX CHANNEL ANALYSIS SYSTEM (SCAnS)?

A munka és a magánélet számos olyan helyzetet teremthet számunkra, amikor kiemelkedően fontos a másokkal való hatékony kommunikáció. Míg az esetek többségében az emberek őszinték és nyitottak egymással, néha mégis elfedik valós érzelmeiket és gondolataikat. Ennek számos olyan jó oka lehet, amit tiszteletben kell tartanunk. Vannak azonban olyan esetek, amikor értékes készség lehet számunkra, ha képesek vagyunk látni és hallani, hogy valójában mit gondolnak és éreznek mások, kiváltképpen akkor, ha ez eltér attól, amit kommunikálni próbálnak felénk. Az ilyen helyzetekben nyújt segítséget a 6 csatornás viselkedéselemző rendszer, azaz a SCAnS (Six Channel Analysis System). 

A SCAnS egy tudományos bizonyítékokra épülő, de egyben a való élet kihívásaira szabott viselkedéselemző módszer, amely bárki által könnyen elsajátítható és elég egyszerűen használható ahhoz, hogy valós élethelyzetekben, valós időben támogathassa a nagy téttel járó döntéshozatalt. A SCAnS elsajátításával képessé válhatunk arra, hogy olvassunk mások érzelmeiben, pillanatnyi érzelmi változásaiban, és különbséget tudjunk tenni megtévesztő és hiteles üzenetek között. Egyszerűen megfogalmazva, a SCAnS segít eljutni az igazsághoz. 

A SCAnS-t külföldön már rutinszerűen használják az üzleti élet számos területén, emellett széles körben alkalmazzák az európai repülőtereken és védelmi minisztériumokban, valamint a diplomácia világában.

A VISELKEDÉSELEMZÉS TRÉNINGRŐL

A NonVerbal Academy által kínált Viselkedéselemzés Tréning során a résztvevők elsajátíthatják, hogy miként ismerhetik fel mások érzelmeit és pillanatnyi érzelmi változásait, elemezhetik az emberi viselkedést, vehetik észre a rejtett üzeneteket a kommunikáció során, és mérhetik fel megbízható módon a szavahihetőségét azoknak, akikkel kapcsolatba kerülnek. A képzés messze túlmutat a szavak elemzésén, mivel a résztvevők megtanulhatják a hat fő kommunikációs csatornán keresztül érkező jelek elemzését a SCAnS segítségével.

With permission from ©EIA Group (2024)

ARC:

A résztvevők elsajátítják az arckifejezések egyetemes nyelvét a hét univerzális érzelmen keresztül: öröm, harag, szomorúság, félelem, undor, meglepetés és megvetés. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy az ehhez a hét érzelemhez kötődő arckifejezés azonos módon jelenik meg az emberek arcán a világ minden táján, függetlenül az életkortól, a nemtől, a rassztól, a kultúrától és a származástól. A résztvevők azt is megtanulják, hogyan vegyék észre a mikro arckifejezéseket. A mikro kifejezések érzelmekhez kötődő, nagyon gyors arckifejezések (kevesebb, mint fél másodpercig tartanak), amelyeket képtelenek vagyunk szándékosan elnyomni vagy megjelenésüket megakadályozni, így egy villanásnyi időre felfedik valós érzelmeinket.

HANG:

Ahogy a mikro arckifejezéseket, úgy a hangban bekövetkező változásokat is rendkívül nehéz szándékosan elnyomni, amikor egy érzelem hatása alatt állunk, ezért a vokális csatorna is megbízható információt nyújt mások érzelmi állapotának felméréséhez, így a képzés során a résztvevők megismerkedhetnek az emberi hang elemzésének tudományos módszereivel.

TESTBESZÉD:

A testbeszéd és a hazugság kapcsolatáról számtalan mítosz és féltudományos állítás kering a köztudatban, ezért az NonVerbal Academy célja, hogy megossza ügyfeleivel azt a tudásanyagot a nonverbális viselkedésről és a hazugságról, amit tudományos bizonyítékok is egyértelműen alátámasztanak. A tréninget elvégzők elsajátíthatják a testbeszéd olvasásának tudományos módszereit és azt, hogy milyen módon lehet ezeket az üzeneteket felhasználni mások valós érzései, motivációi és gondolatai azonosítása érdekében.

VERBÁLIS STÍLUS ÉS VERBÁLIS TARTALOM:

Mivel a szavak, amelyeket használunk sokat elárulnak belső érzelmi és gondolati folyamatainkról, a tréning során a résztvevőknek azt is megtanítjuk, hogy hogyan elemezzék mások beszédének és írott kommunikációjának stílusát és tartalmát, illetve, hogy hogyan állapíthatják meg azt, hogy egy nyilatkozat kitalált vagy valós történéseken, emlékeken alapul.

PSZICHOFIZIOLÓGIA:

A vegetatív idegrendszer által generált automatikus reakciókat, melyek egy érzelem hatására állnak be, szintén nagyon nehéz szándékosan elnyomni, leplezni vagy szimulálni, ezért a hazugság megbízható jeleinek tekintjük őket. A tréning során megtanítjuk, hogy melyek azok a szabad szemmel is jól látható pszichofiziológiai jelek, melyek leleplezik a megtévesztő viselkedéseket.

TANULHATÓ A HAZUGSÁG FELISMERÉSÉNEK KÉPESSÉGE?

A hazugság az élet számos színterén előfordul, ideértve az iskolát, a munkahelyet, az állásinterjúkat, a rendőrségi kihallgatásokat, a bírósági tárgyalásokat (a lista még hosszan folytatódhatna). Számos hazugság, amellyel a mindennapok során szemben találjuk magunkat csupán ártalmatlan füllentés, azonban egyes nagy tétre menő megtévesztések esetén, a következmények nagyon is károsak lehetnek a megtévesztett személy számára. Ez utóbbi esetben elemi érdekünk fűződik ahhoz, hogy képesek legyünk a megtévesztő viselkedést idejében leleplezni.

A rossz hír az, hogy a legtöbb ember nem képes pusztán a másik személy viselkedése alapján pontosan azonosítani azt, hogy valaki hazudik, vagy igazat mond. Ez sajnos annak ellenére is így van, hogy az esetek döntő többségében megjelennek olyan jelek (a megtévesztő személy által elkövetett hibák formájában), amelyek képesek lennének leleplezni a hazugságot.

A professzionális viselkedéselemzés valóban egy komplex folyamat: Pinocchio orrának nincs tudományos megfelelője, nem létezik olyan jelzés vagy viselkedés, amely önmagában véve képes volna felfedni azt, ha valaki nem mond igazat. Ezért, munkánk során egyidejűleg figyeljük a különböző kommunikációs csatornákon (pl. arc, hang, testbeszéd, szavak) keresztül érkező jeleket és összevetjük ezeket az adott személy alapmintázatával (’normális, általános viselkedés’) valamint a különböző szituációs faktorokkal.

With permission from ©EIA Group (2024)

A jó hír viszont az, hogy mindannyian képesek vagyunk ezeknek az adatoknak a befogadására és értelmezésére. A feladat összetettsége ellenére, megfelelő képzés segítségével, a hazugság felismerésének tudományát bárki képes megtanulni és magas szintre fejleszteni.

OKTATÓINK

A NonVerbal Academy alapító tagjai és oktatói a tudományterület legkiemelkedőbb intézményeiben szerezték tudományos ismereteiket és tettek szert gyakorlati, elemzői képesítéseikre. Trénereink világszinten azon tizenegy személy közé tartoznak, akik képesítéssel rendelkeznek arra, hogy oktathassák a SCAnS-t, s most ingyenes bemutató programra várják az érdeklődőket.

A cikk szerzői:

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretne naprakész szakmai cikkeket olvasni, információs videókat nézni, vagy tájékoztatást kapni képzéseinről, iratkozzon fel hírlevelünkre!