Könyvelő-asszisztens képzés

Távoktatásban
Könyvelő-asszisztens
Távoktatás
Óraszám: 150 óra
150 óra

Képzés célcsoportja:

Mindazon középfokú végzettséggel rendelkező személy, aki közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában, elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, ellátja a házipénztárral kapcsolatos és az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat, pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez, de kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik.

A képzés célja:

Az állandóan változó körülmények miatt a gazdasági események rögzítéséhez, könyvelésének előkészítéséhez kizárólag a legfrissebb elméleti és gyakorlati tudással rendelkező, megfelelően képzett munkatársakra van szükség.  A felkészült alkalmazott a vállalkozások igen megbecsült szakemberei közé tartoznak anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt.

Olyan munkaerő képzése a célunk, aki képes

 • a vállalkozások működésével összefüggő alapvető számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére,
 • a vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait képes vezetni, közreműködni az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezelni az ehhez kapcsolódó iratanyagokat,
 • a működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint,
 • képes a gazdasági eseményeket kontírozni, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezetni, könyvviteli feladásokat készíteni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 1. Közreműködés a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában
 2. A bankszámlákkal kapcsolatos teendők ellátása
 3. A házipénztárral kapcsolatos feladatok ellátása
 4. Adókötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátása, valamint adóbevallások és elektronikus bevallások készítése
 5. Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézés elvégzése
 6. Könyvelési feladatokat ellátása
 7. Értékesítéshez kapcsolódó könyvelési feladatok végzése
 8. Az analitikus nyilvántartások vezetése, a termelési költségek elszámolása
 9. Közreműködés különféle szabályzatok elkészítésében
 10. Közreműködés a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában
 11. Számítógépes programcsomagok, irodai szoftverek használata munkavégzés során
 12. A munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumok készítése és rendszerezése, iratkezelés végzése
  A tananyagegység megnevezése Összesen (óra)

1.

Általános vállalkozási alapismeretek 20
2. Pénzügyi ismeretek 20
3. Számviteli alapismeretek 70
4. Munkavállalókkal kapcsolatos ügyintézési feladatok 10
5. Szoftverhasználati ismeretek 30
  Összesen: 150

 

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A tanulási eredmény mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit – a záró, integrált vizsgafeladat keretében - a képzésben résztvevő minimum 50%-os szinten teljesítette.

Az eredmény értékelése:

MEGFELELT      NEM FELELT MEG

 

Megszerezhető tanúsítvány:

Amennyiben a minden tananyagegységet magába foglaló záró mérés eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére.