Gyakorlati számvitel képzés

Távoktatásban
Gyakorlati számvitel
Távoktatás
Óraszám: 40 óra
40 óra

A képzés célja:

A számvitel nehezebben megtanulható részeinek gyakorlatorientált elsajátítása, a korábban megszerzett számviteli tudás elmélyítése.

A képzés célcsoportja:

  • Vállalkozási mérlegképes könyvelők,
  • Akiknek nincs elég gyakorlata a könyvelésben, de szeretnének ezen a területen elhelyezkedni,
  • Mindazok, akik lényegre törő és tudásrendszerező kurzuson szeretnének részt venni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • A pénzügyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások (elsősorban értékpapírok),
  • A készletek (vásárolt, saját termelésű),
  • Az időbeli elhatárolások (kiemelten elszámolási egység), és
  • A céltartalékkal (árfolyamveszteség elhatárolása) kapcsolatos számviteli feladatok,
  • A számvitel speciális kérdéseinek feltárása (cash-flow, átalakulások, végelszámolás).

A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: középiskolai végzettség
Szakmai előképzettség: számviteli tanulmányok (pl. mérlegképes könyvelő; pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam; felsőfokú közgazdasági végzettség)
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
Egyéb feltételek: -

Tervezett képzési idő: 40 óra

A tananyagegység megnevezése Összesen
Gyakorlati számvitel 40
Összesen: 40

 

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A tananyag oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (minősítő mérés).
Időtartama: 60 perc,
A mérés módszere: írásbeli,
Formája: a képző hatáskörébe utalt mérés

A tananyagegység tanulási eredményeinek értékelése:

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a képzésben résztvevő a tudásmérést minimum 50 %-os szinten teljesítette.

A tananyagegység értékelése:
MEGFELELT
NEM FELELT MEG

Amennyiben a tudásmérés eredményes, az Oktatási Központ a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a képzésben résztvevő részére.

Felmentések: -

Megszerezhető tanúsítvány(ok): Gyakorlati számvitel Tanúsítvány