Kreditpontra minősített szakmai kiadványok

Kiadványainkat a 93/2002. Korm. rend. 10/F. § szerint a Pénzügyminisztérium 2 kreditpontra minősítette. Amennyiben Ön az adott továbbképzési évben mérlegképes kreditpontra minősített kiadványt vásárol, valamint a kiadvány megvásárlását számlával igazolja, akkor továbbképzési évenként a kiadvány minősítése során meghatározott kreditpont értéke, de legfeljebb 2 kreditpont beszámítható a továbbképzés teljesítésébe.

Felhívjuk figyelmét, hogy a minősített szakmai kiadvány vásárlását Önnek kell igazolnia!

A kiadvány megvásárlásáért csak akkor számítható be a kreditpont a továbbképzés teljesítésébe, ha

  • a továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen (http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/kiadvanyok-regisztracioja) keresztül a minősített szakmai kiadvány megvásárlását bejelenti, és a kiadvány vásárlásáról szóló számla másolatát a bejelentéséhez csatolja.
  • a kreditpontra minősített kiadvány vásárlásáról szóló számla a minősített kiadvány egyértelmű beazonosítását (kiadás éve, kiadó, szerző, cím) lehetővé teszi, és a számla kiállításának dátuma a kiadvány elszámolhatósági időszakába esik. A kiadványért járó kreditpont a számla kiállításának dátuma szerinti továbbképzési évre számítható be.

A számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai után legfeljebb három továbbképzésre kötelezett személy kérelmezheti a kreditpont elszámolását.

A kiadványok után elszámolt krediteket a Pénzügyminisztérium regisztrálja, sem a kiadónak, sem a forgalmazónak nincs információja az így megszerzett pontokról és a jogszabály szerint a vásárló helyett kérelmet sem jogosult benyújtani.

Kreditpontra minősített kiadványok:

Adorján - Lukács - Róth - Veit
Számvitel speciális kérdései

Kiadás éve:
2022

Bruttó fogyasztói ára: 11 900 Ft
Kiadó: MKVK Oktatási Központ Kft.
Megrendelem »
Az elszámolhatóság időszaka:
2023. január 31-től 2023. december 31-ig tart.

 

 

 

Dr. Herich György
Adótan 2023

Kiadás éve:
2023

Bruttó fogyasztói ára: 12 900 Ft
Kiadó: Penta Unió
Megrendelem »
Az elszámolhatóság időszaka:
2023. január 1-től 2023. december 31-ig tart.

 

 

 

Dr. Herich György
Adó 2023 Teszt és példatár

Kiadás éve:
2023

Bruttó fogyasztói ára: 12 900 Ft
Kiadó: Penta Unió
Megrendelem »
Az elszámolhatóság időszaka:
2023. január 1-től 2023. december 31-ig tart.

 

 

 

dr. Bokor Csaba, Dr. Futó Gábor, Dr. Németh Nóra, Palotai Kinga, Szatmári László, Dr. Szilovics Csaba
Adó 2023 magyarázatok

Kiadás éve:
2023

Bruttó fogyasztói ára: 12 900 Ft
Kiadó: Penta Unió
Megrendelem »
Az elszámolhatóság időszaka:
2023. január 1-től 2023. december 31-ig tart.