Könyvvizsgálói továbbképzés

Az MKVK - kötelező szakmai továbbképzés 2023. - Teljesítést segítő információs videó

 

A 2023. évi kötelező szakmai továbbképzés szabályai

2023. évi kötelező szakmai továbbképzés keretén belül 20 kreditpontot kell teljesíteniük az egyes továbbképzésre kötelezetteknek, amely 20 kreditpontot az alábbi bontás szerint szükséges összegyűjteni:

  • 4 kreditpontot a kötelező szakmai képzéssel, tehát az ún. 1. napi továbbképzéssel, 
  • 8 kreditpontot szabadon választott, kreditpontra minősített képzéssel, 
  • és 8 kreditpontot önképzéssel.

Fontos, hogy a 8 szabadon választott kreditponton belül, a minősítéssel rendelkező kamarai tagoknak a minősítésükhöz kapcsolódó speciális kreditpontokat is teljesíteniük kell.

65. évüket betöltött, szüneteltető státuszú tagoknak eltérő a kötelezettségük, nekik 8 kreditpontot kell teljesíteniük, az alábbi bontás szerint:

  • 4 kreditpontot a kötelező tartalmú első napi továbbképzéssel,
  • és 4 kreditpontot szabadon választott képzéssel.

Ebben az esetben is érvényes viszont, hogy a 4 szabadon választott kreditponton belül, a minősítéssel rendelkező kamarai tagoknak, a minősítésükhöz kapcsolódó speciális kreditpontokat is szükséges teljesíteniük.

 

A 2023. évi kötelező szakmai továbbképzés finanszírozása

A 20 kreditpontból az MKVK központilag térítésmentesen biztosítja a 4 kötelező és a 8 szabadon választott kreditpont teljesítésének a lehetőségét az MKVK Oktatási Központ távoktatási rendszerében, és ebben a körben a speciális minősítésű kreditpontok megszerzésére is van mód. A kötelezően, kreditre minősített továbbképzéssel megszerzendő kreditek elérésének a lehetősége központilag finanszírozott tehát mindenki számára.

A területi szervezetek a központilag finanszírozott kreditek számát további, a saját tagjaik számára térítésmentesen biztosított hozzáférési mennyiséggel egészíthetik ki, illetve 8 kreditpont mindenki számára önképzéssel, akár másutt elérhető ingyenes, nem kreditre minősített képzésekkel is teljesíthető. Az önképzés teljesítéséről az adatszolgáltatás során nyilatkozatot kell tenni, és a teljesítés a Kamara által ellenőrizhető. Az önképzésről részletes tájékoztatás itt található.

 

A 2023. évi kötelező szakmai továbbképzéshez kapcsolódó tudásellenőrző tesztek

A 2023. évi kötelező szakmai továbbképzéshez már tudásellenőrző teszt is kapcsolódik.

Fontos, hogy a 4 filmben feldolgozott kötelező tartalom (tehát első napi továbbképzés) kínálatba való bekerülését követően, mindaddig, amíg ennek a 4 filmnek a teljesítése meg nem történik a továbbképzésre kötelezett által, egyéb filmek nem indíthatóak újonnan a távoktatási rendszerben (akkor csak a korábban már megkezdett film/oktatási anyag befejezésére ad lehetőséget a rendszer a kötelező tartalom maradéktalan teljesítéséig). A 4 kötelező tartalmat hordozó film megtekintése után, függetlenül attól, hogy a tudásellenőrző tesztek kitöltésre kerültek-e, az egyéb filmek ismét szabadon választhatóak, illetve indíthatóak lesznek a távoktatási rendszerben.

A 2023. évi kötelező szakmai továbbképzés 4 filmanyagra bontva kerül be a távoktatási rendszer kínálatába, és ezek megtekintése külön-külön lehetséges.

A tananyagban összesen 5 fejezet található - a 4. és az 5. fejezetből (bár azok különálló részanyagok) egy e-learning film készült, így azokhoz egy tudásellenőrző teszt fog kapcsolódni.

Mikor egy kötelezően teljesítendő filmanyag végére ér a továbbképzésre kötelezett, a rendszer felkínálja számára a tudásellenőrző teszt kitöltésének a lehetőségét. 

A tudásellenőrző tesztet azonban nem kötelező közvetlenül az adott film megtekintése után kitölteni, a 2023. évi kötelező továbbképzés esetében a teszt sikeres teljesítésének határideje 2024. június 30. Eddig az időpontig az évfordulós rövid üzemszünetet kivéve tetszőleges időpontban bármikor indítható a teszt kitöltése.

A tudásellenőrző teszt kitöltésének megkezdésekor, a filmhez csatolt feladatbankból egy tesztet állít össze a rendszer, amit meghatározott időn belül kell kitölteni. (A kitöltésre még rendelkezésre álló időkeret a képernyő tetején mindig leolvasható lesz, az időn túli teljesítés sikertelennek minősül, amennyiben a kitöltés közben az internetkapcsolat megszakad, az ismételt becsatlakozáskor a rendszer a fennmaradt időkeretet a kitöltésre még biztosítja, illetve visszatölti az addigi válaszainkat is).

A teszt leadása után a rendszer automatikusan értékeli a tesztkitöltést. 60%-os, vagy annál jobb eredmény esetén a teszt teljesítése automatikusan bejegyzésre kerül.

60% alatti eredmény esetén újabb lehetőséget kínál a rendszer a teszt kitöltésére. Minden kitöltés alkalmával más-más tesztsort állít össze a rendszer a kérdésbank alapján.

A tudásellenőrző teszt háromszori sikertelen kitöltése után újabb tesztkitöltésre csak a videóanyag ismételt megtekintését követően nyílik lehetőség. Az ismételt megtekintés történhet a térítésmentesen biztosított kamarai (központi, vagy helyi szervezet által biztosított) keret terhére, avagy annak kimerülése esetén egyéni vásárlás után.

Az ismételt megtekintést követően, újabb három tesztelési lehetőség biztosított a továbbképzésre kötelezettnek. Amennyiben az összesen hatodik próbálkozás sem eredményes, a hetediket megelőzően a filmanyag újabb megnézése válik szükségessé. Az egyes megtekintések utáni 3 próbálkozásos ciklusok mindaddig ismételhetőek, ameddig a teszt kitöltése a megkívánt eredménnyel zárul.

A könyvvizsgálói továbbképzés részletes szabályairól a Magyar Könyvvizsgálói Kamara oldalán érhető el részletes tájékoztatás.