Gyakorlati számvitel képzés

A képzés célja:

A számvitel nehezebben megtanulható részeinek gyakorlatorientált elsajátítása, a korábban megszerzett számviteli tudás elmélyítése.

A képzés célcsoportja:

 • Vállalkozási mérlegképes könyvelők,
 • Számvitel vizsgára készülők,
 • Akiknek nincs elég gyakorlata a könyvelésben, de szeretnének ezen a területen elhelyezkedni,
 • Mindazok, akik lényegre törő és tudásrendszerező kurzuson szeretnének részt venni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • A pénzügyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások (elsősorban értékpapírok),
 • A készletek (vásárolt, saját termelésű),
 • Az időbeli elhatárolások (kiemelten elszámolási egység), és
 • A céltartalékkal (árfolyamveszteség elhatárolása) kapcsolatos számviteli feladatok,
 • A számvitel speciális kérdéseinek feltárása (cash-flow, átalakulások, végelszámolás).

A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: középiskolai végzettség

Szakmai előképzettség: számviteli tanulmányok (pl. mérlegképes könyvelő; pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam; felsőfokú közgazdasági végzettség)

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

Egyéb feltételek: -

Tervezett képzési idő: 40 óra

A tananyagegység megnevezése

Összesen

Gyakorlati számvitel

40

Összesen:

40

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A tananyag oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (minősítő mérés).

 • Időtartama: 60 perc,
 • A mérés módszere: írásbeli,
 • Formája: a képző hatáskörébe utalt mérés.

A tananyagegység tanulási eredményeinek értékelése:

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a képzésben résztvevő a tudásmérést minimum 50 %-os szinten teljesítette.

A tananyagegység értékelése:

 • MEGFELELT             
 • NEM FELELT MEG

Amennyiben a tudásmérés eredményes, az Oktatási Központ a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a képzésben résztvevő részére.

Felmentések: -

Megszerezhető tanúsítvány(ok): Gyakorlati számvitel Tanúsítvány

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Gyakorlati számvitel - Távoktatás

40 óra, kb. 2 hónap

heti egy alkalom, pénteken 16.00-20.00 óráig

65.000 Ft +ÁFA

Részletek, jelentkezés