IFRS feladatgyűjtemény 2020

A blokk: Elméleti bevezetés

9

Történelmi áttekintés (előzmények)

13

Keretelvek

17

IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása

21

IAS 10 A beszámolási időszak vége utáni események

B blokk: Befektetett eszközök

27

IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések

41

IAS 40 Befektetési célú ingatlan

49

IAS 23 Hitelfelvételi költségek

55

IAS 38 Immateriális javak

63

IAS 36 Eszközök értékvesztése

76

Befektetett eszköz összefoglaló feladatok

C blokk: Teljesítményelszámolás

79

IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel

99

IAS 2 Készletek

108

IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

D blokk: Pénzügyi instrumentumok

114

IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás

120

IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok

155

IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: közzétételek

159

IFRS 13 Valós értéken történő értékelés

E blokk: Kötelezettségek

165

IAS 12 Nyereségadók

186

IFRS 16 Lízingek

196

IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések

205

IAS 19 Munkavállalói juttatások

209

IFRS 2 Részvényalapú kifizetés

F blokk: Közzététel

216

IAS 33 Egy részvényre jutó nyereség

225

IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek

234

IFRS 8 Működési szegmensek

239

IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás

242

IAS 8 Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák

248

IAS 7 Cash flow-k kimutatásai

263

IFRS 1 A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása

259

IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban

G blokk: Csoport számvitel (konszolidálás)

274

Egyszerű csoportok

304

IAS 28 Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő befektetések

318

IFRS 11 Közös szerveződések

326

IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai

339

Komplex csoport

347

Csoportszerkezet változás

357

IFRS 12 Más gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele

359

IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek

361

IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások

H blokk: Speciális számviteli területek

364

IAS 41 Mezőgazdaság

367

IAS 26 Nyugdíjazási juttatási programok elszámolása és beszámolása

369

IFRS 6 Ásványkincsek feltárása és felmérése

371

IFRS 4 (17) Biztosítási szerződések

374

IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban

I blokk: Összefoglaló vegyes feladatok

376

Összefoglaló egyedi feladatok

406

Összefoglaló konszolidált feladatok

426

Összefoglaló egyedi + konszolidált feladatok

J blokk: Vizsgasorok

439

MK modul vizsga 1 (2019. március)

444

MK modul vizsga 1 (2019. november)

449

MK modul vizsga 2 (2019. június)

453

MK modul vizsga 2 (2020. március)

457

MK szakmai írásbeli vizsga (2019. június)

466

MK szakmai írásbeli vizsga (2020. február)

475

MK szakmai gyakorlati vizsga (2018. november)

481

MK szakmai gyakorlati vizsga (2019. február)

488

Könyvvizsgálói IFRS vizsga (2019. március)

499

Könyvvizsgálói IFRS vizsga (2020. március)

Kérjük, lépjen be a megrendelés visszaigazolásában található adatokkal.