IFRS feladatgyűjtemény 2019

A blokk: Elméleti bevezetés

9

Történelmi áttekintés (előzmények)

13

Keretelvek

18

IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása

22

IAS 10 A beszámolási időszak vége utáni események

B blokk: Befektetett eszközök

28

IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések

41

IAS 40 Befektetési célú ingatlan

49

IAS 23 Hitelfelvételi költségek

55

IAS 38 Immateriális javak

63

IAS 36 Eszközök értékvesztése

76

IAS 41 Mezőgazdaság

79

Befektetett eszköz összefoglaló feladatok

C blokk: Teljesítmény elszámolás

82

IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel

101

IAS 2 Készletek

111

IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

D blokk: Pénzügyi instrumentumok

117

IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás

123

IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok

156

IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: közzétételek

160

IFRS 13 Valós értéken történő értékelés

E blokk: Kötelezettségek

166

IAS 12 Nyereségadók

185

IFRS 16 Lízingek

195

IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések

204

IAS 19 Munkavállalói juttatások

209

IFRS 2 Részvényalapú kifizetés

F blokk: Közzététel

2016

IAS 33 Egy részvényre jutó nyereség

225

IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek

234

IFRS 8 Működési szegmensek

239

IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás

242

IAS 8 Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák

248

IAS 7 Cash flow-k kimutatásai

262

IFRS 1 A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása

276

IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban

G blokk: Csoport számvitel (konszolidálás)

278

Egyszerű csoportok

309

IAS 28 Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő befektetések

323

IFRS 11 Közös szerveződések

332

Komplex csoport

339

Csoportszerkezet változás

350

IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai

363

IFRS 12 Más gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele

365

IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek

367

IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások

H blokk: Összefoglaló vegyes feladatok

370

Összefoglaló egyedi feladatok

404

Összefoglaló konszolidált feladatok

420

Összefoglaló egyedi + konszolidált feladatok

I blokk: Vizsgasorok

433

MK modul vizsga 1 (2018. október)

438

MK modul vizsga 1 (2019. március)

443

MK modul vizsga 2 (2018. február)

447

MK modul vizsga 2 (2019. június)

451

MK szakmai írásbeli vizsga (2018. október)

459

MK szakmai írásbeli vizsga (2019. június)

468

MK szakmai gyakorlati vizsga (2018. november)

474

MK szakmai gyakorlati vizsga (2019. február)

481

Könyvvizsgálói IFRS vizsga (2018. február)

492

Könyvvizsgálói IFRS vizsga (2019. március)

503

IFRS Minősítő vizsga (2018. április)

514

IFRS Minősítő vizsga (2018. november)

Kérjük, lépjen be a megrendelés visszaigazolásában található adatokkal.