Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés

E-000582/2014/A005 OKJ: 55 344 02

I. Bemeneti feltételek

II. Vizsgák, szakmai követelmény

A bizonyítvány kiállításának feltétele az alábbi vizsgakötelezettség teljesítése. A szakmai követelmény a tantárgy nevére kattintva letölthető.

Modul megnevezése (tantárgy)   Modulzáró vizsga Komplex szakmai vizsga
Jogi feladatok   szóbeli
Gyakorlati vizsgarész
Államháztartási számviteli feladatok

Írásbeli vizsgarész
Államháztartási elemzési-ellenőrzési feladatok

Szóbeli vizsgarész
államháztartási gazdálkodási, számviteli, elemzési-ellenőrzési feladatok
Pénzügyi feladatok   írásbeli
Adózási feladatok   írásbeli
Államháztartási gazdálkodási feladatok   írásbeli
Államháztartási számviteli feladatok   gyakorlati
Államháztartási számviteli szervezési feladatok   írásbeli
Államháztartási elemzési-ellenőrzési feladatok   írásbeli

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Részletes ismertető a vizsgákról és a képzés szakmai és vizsgakövetelményéről:

2016.09.01-je után megkötött felnőttképzési szerződés esetén.

III. Felmentési lehetőségek

1. Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség esetén felmentés kérhető az alábbi modulzáró vizsgák letétele alól:

  • Jogi feladatok a gyakorlatban,
  • Pénzügyi feladatok ellátása.

2. Felmentést kérhet a bolognai képzési rendszerben pénzügy és számvitel szakon, vagy számvitel mesterszakon, vagy gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező az alábbi tantárgyakból:

  • Jogi feladatok a gyakorlatban,
  • Pénzügyi feladatok ellátása,
  • Adózási feladatok ellátása.

3. Egyéb szervezeti vagy Vállalkozási mérlegképes könyvelő bizonyítvánnyal rendelkező felmentést kérhet az alábbi tantárgyakból:

  • Jogi feladatok a gyakorlatban,
  • Pénzügyi feladatok ellátása,
  • Adózási feladatok ellátása.

4. Felmentést kérhet az Adózási feladatok ellátása modulzáró vizsga alól az, aki a felsőfokú iskolai végzettsége alapján tejesítette az Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés szakmai előképzettség bemeneti feltételeit és sikeresen teljesítette az Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés komplex szakmai vizsgáit.  

5. Felmentést kérhet  Jogi feladatok a gyakorlatban modulzáró vizsga alól az állam- és jogtudományi doktori fokozattal rendelkező.

 

Oktatásszervezőink

Oláh Erika
Oláh Erika oktatásszervező
Bakos Péter
Bakos Péter oktatásszervező
Gyurcsek Ágnes
Gyurcsek Ágnes oktatásszervező
Kovácsné Vajda Magdolna
Kovácsné Vajda Magdolna oktatásszervező
Szabó Éva
Szabó Éva oktatásszervező
Kovács Adrienn
Kovács Adrienn oktatásszervező
Kremser Jánosné
Kremser Jánosné oktatásszervező
Czeglédi Szabina
Czeglédi Szabina oktatásszervező
Sváb Antal
Sváb Antal oktatásszervező
Dr. Bakonyi Pál
Dr. Bakonyi Pál oktatásszervező
Bakosné Németh Dóra
Bakosné Németh Dóra oktatásszervező
Lovasné Czipó Bernadett
Lovasné Czipó Bernadett oktatásszervező
Pisták Adrienne
Pisták Adrienne oktatásszervező
Hontvári Roxána
Hontvári Roxána oktatásszervező
Almási Klára
Almási Klára oktatásszervező
Szemerédiné Bara Julianna
Szemerédiné Bara Julianna oktatásszervező

Oktatók

Dr. Csizmadia Attila

Dr. Fazakas Gergely

Kanyár Tamás

Dániel Zoltán

Becsky-Nagy Patrícia

Varga Hajnalka

Dr. Ladó Judit

Szeles Judit

László Ervin

Marosán Ottó

Magdáné Német Ildikó

Sándorné Új Éva

S. Csizmazia György

Csákiné Fodor Anna

Vira Sándor

Rezsabek Angéla

Feketéné dr. Földi Ágnes

Bakos Péter

Giczi Ferenc

Hauck Csaba

Horváth Józsefné

Szamkó Józsefné

Dr. Prókai Jolán

Szeghy Szilvia

Kováts E. Krisztina

Galambos Péter

Dr. Róth József

Szarvasné Vadászi Csilla

Spilákné Kertész Márta

Timmer Gábor

Pásztor Józsefné

László Norbert

Sidlovics Sándor

Pópity István

Márkus András

Pál Imre

Tóth Rita

Fridrich Péter

Márton Péter

Dr. Veit József

dr. Nyári Tibor

Dr. Bobonka Kornél

Ilyés Krisztina

Schmidt Tünde

Dr. Deli Lajosné

Vanczó Emese

Dr. Fackelmann Balázs

Vida Ildikó

Farkasné Gondos Krisztina

Kókai Józsefné

Fekete Antal

Török Barbara

Dr. Sisa Krisztina

Serfőző Gyula

Nyisztor Ingrid

Magdáné Német Ildikó

Dr. Lőrinczi Gyula

Dr. Füredi-Fülöp Judit

Kökényesiné Pintér Ilona

Homor József

Dr. Kovács Zsigmond

Bokor Csaba

Dr. Adorján Csaba

dr. Csanádi György

Lábas István

Derdák Csaba

Mádi-Szabó Zoltán

Kovács Dániel Máté

Hauber György

Imre Tímea

Dodekné Varga Ilona

Dr. Harsányi Gergely

Bodzsár Piroska

Tóthné Dr. Deme Éva

Henger Péter

Pados-Péter Mária

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea

Barabás Miklós

Lőrinczfalvi Mária

Wessely Vilmos

Albert Györgyi

Simonné Romsics Erika

Plenter Jánosné

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna

Fitos Szilárd

Polyák Imre

Mohl Gergely

Molnár Erika

Jobbágyné Füreder Anita

Sztrunga Istvánné

Czeglédi Szabina

Ciráki Tamásné

Dr. Berényi László

Fejes Etelka

Bencsné dr. Kovács Krisztina

Lakatos László Péter

Dr. Kardos Jánosné

dr. Szurominé Serege Mónika

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin

Nagy Péter

Jacsmenik Gyula

Veinperl Róbert

Dr. Elek László

Kovácsné Bukucs Erzsébet

Monok Tamás

Dr. Dolnay-Lágler Ágnes

Dr. Lukács János

Juhász Sándorné

dr. Litkei-Szabó Anita

Süle Imre

Dr. Battyányi Tamás

Bán Erika

Széllné Roik Zsuzsanna

Dr. Dézsi Zsolt

Kertészné Minya Gabriella

Filyó Janka

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó

Dr. Siklósi Ágnes

Tósoki Csilla

Szabó Leonóra

Kis Ágota

dr. Görbe Irén

Vincze Gabriella

A képzésről mondták...

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Államháztartási mérlegképes könyvelő - Debrecen

320 óra, kb. 15 hónap

péntekenként 14.00-19.00-ig

16.500 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Államháztartási mérlegképes könyvelő - Veszprém

320 óra, kb. 16 hónap

péntek délután és alkalmanként szombat délelőtt

16.000 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Államháztartási mérlegképes könyvelő - Budapest

320 óra, Kb. 2 év

Keddi napokon 16:00-20:00 óra között

215.000 Ft (15 havi részletfizetési lehetőség)

Részletek, jelentkezés

Államháztartási mérlegképes könyvelő - Szombathely

320 óra, kb. 1 év 3 hónap

Keddenként 15 órai kezdettel

16250 Ft/részlet (8 részlet)

Részletek, jelentkezés

Államháztartási mérlegképes könyvelő - Miskolc

320 óra, 1,5 év

Heti egy alkalommal pénteken délután

14.000 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Államháztartási mérlegképes könyvelő - Szeged

320 óra, kb. 18 hónap

szombaton 8:00 - 14:00 óra között

13 x 13.000 Ft/részlet

Részletek, jelentkezés

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Államháztartási mérlegképes könyvelő - Debrecen

320 óra, kb. 15 hónap

péntekenként 14.00-19.00-ig

16.500 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Államháztartási mérlegképes könyvelő - Veszprém

320 óra, kb. 16 hónap

péntek délután és alkalmanként szombat délelőtt

16.000 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Államháztartási mérlegképes könyvelő - Budapest

320 óra, Kb. 2 év

Keddi napokon 16:00-20:00 óra között

215.000 Ft (15 havi részletfizetési lehetőség)

Részletek, jelentkezés

Államháztartási mérlegképes könyvelő - Szombathely

320 óra, kb. 1 év 3 hónap

Keddenként 15 órai kezdettel

16250 Ft/részlet (8 részlet)

Részletek, jelentkezés

Államháztartási mérlegképes könyvelő - Miskolc

320 óra, 1,5 év

Heti egy alkalommal pénteken délután

14.000 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Államháztartási mérlegképes könyvelő - Szeged

320 óra, kb. 18 hónap

szombaton 8:00 - 14:00 óra között

13 x 13.000 Ft/részlet

Részletek, jelentkezés