Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kötelező továbbképzése

Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői nyilvántartásoknál figyelembe veendő továbbképzési szabályokat az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

A 2020. január 1-jétől hatályos rendelkezések szerint a továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vett adószakembert – hasonlóan a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez – a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli.

A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart, tehát megegyezik a naptári évvel.

A regisztrált személy a továbbképzési kötelezettségét kreditpontok megszerzésével teljesítheti. E kreditpontokat jellemzően a pénzügyminiszter által minősített képzésen való részvétellel lehet szerezni, de kisebb részben szakmai szervezeti tagsággal is gyűjthető kredit.

A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettségének teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program − ideértve annak elektronikus változatát is − csak egyszer jogosít kreditpontra.

2020. január 1-jétől élnek az ún. előzetes továbbképzési kötelezettségre vonatkozó szabályok. Ez azt jelenti, hogy a hatósági nyilvántartásba való felvételét kérőnek már a kérelem benyújtását megelőzően is továbbképzésen kell részt vennie, és igazolnia szükséges, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban e kötelezettségét (20 kreditpont összegyűjtése) teljesítette.

A résztvevőnek – a korábbi gyakorlattól eltérően – nem kell külön bejelentenie a szaktárca felé, hogy teljesítette a továbbképzést. A továbbképzés teljesítését, illetve a továbbképzésen részt vevő személyek adatait a továbbképző szerv küldi meg a hatóság felé, hasonlóan a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez.  

Regisztrált személyek esetében a képzési programokon való részvétellel megszerezhető kreditpontok mellett legfeljebb 2 kreditpont számítható be az éves továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett személy – a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésénél minősített – szakmai szervezet tagja. A szakmai szervezeti tagságért adható kreditpont a továbbképzésre kötelezett továbbképzési kötelezettségébe a szakmai szervezet bejelentése alapján számítható be, e kreditpontot a továbbképzésre kötelezett közvetlenül a hatóságtól nem igényelheti. 2022. január 1-jétől hatályos változás, hogy az előzetes továbbképzési kötelezettség teljesítésénél nem vehetők már figyelembe a szakmai szervezeti tagságért járó kreditpontok, és az előzetes továbbképzési kötelezettség teljesítésének mulasztásakor nem lehet kimentési kérelmet előterjeszteni.