Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kötelező továbbképzése

Az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők továbbképzésére vonatkozó, 2022. január 1-jével módosított szabályok

 

Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői nyilvántartásoknál figyelembe veendő továbbképzési szabályokat az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet tartalmazza, ami 2020. január 1-jétől több ponton jelentősen módosult.

 

A 2019. december 31-ig hatályos rendelkezések szerint a továbbképzési időszak ötéves ciklusokra tagolódott. Az első továbbképzési ciklus a nyilvántartásba vételről szóló hatósági igazolvány (regisztrációs igazolvány) kiállításának napjával kezdődött, és egy-egy továbbképzési időszakon belül legalább 3, illetve 4 évben kötelező volt szakmai továbbképzésen részt venni.

 

A 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adószakemberek (adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők) megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszaka – függetlenül a teljesített továbbképzési évek és a megszerzett kreditpontok számától – 2019. december 31-ével lezárult, és az alábbiakban részletezett szabályoknak megfelelően 2020. január 1-jétől új továbbképzési évük kezdődik. A továbbképzési időszak lezárásával kapcsolatban a továbbképzésre kötelezetteknek nincs teendőjük (pl. bejelentési, igazolásmegküldési kötelezettség).

 

A 2020. január 1-jétől hatályos rendelkezések szerint a továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vett adószakembert – hasonlóan a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez – a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli.

A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart, tehát megegyezik a naptári évvel. Akit 2021-ben (vagy azt megelőzően) vett nyilvántartásba a hatóság, annak idén december 31-ig szakmai továbbképzésen kell részt vennie, a 2022-ben regisztráltaknak – akár az év elején, akár az év végén kerülnek a hatósági regiszterbe – először 2023-ban lesz ilyen kötelezettségük.

A regisztrált személy a továbbképzési kötelezettségét kreditpontok megszerzésével teljesítheti. E kreditpontokat jellemzően a pénzügyminiszter által minősített képzésen való részvétellel lehet szerezni, de kisebb részben szakmai szervezeti tagsággal is gyűjthető kredit.

A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettségének teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program − ideértve annak elektronikus változatát is − csak egyszer jogosít kreditpontra.

2020. január 1-jétől élnek az ún. előzetes továbbképzési kötelezettségre vonatkozó szabályok. Ez azt jelenti, hogy a hatósági nyilvántartásba való felvételét kérőnek már a kérelem benyújtását megelőzően is továbbképzésen kell részt vennie, és igazolnia szükséges, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban e kötelezettségét (20 kreditpont összegyűjtése) teljesítette.

A résztvevőnek – a korábbi gyakorlattól eltérően – nem kell külön bejelentenie a szaktárca felé, hogy teljesítette a továbbképzést. A továbbképzés teljesítését, illetve a továbbképzésen részt vevő személyek adatait a továbbképző szerv küldi meg a hatóság felé, hasonlóan a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez.  

Regisztrált személyek esetében a képzési programokon való részvétellel megszerezhető kreditpontok mellett legfeljebb 2 kreditpont számítható be az éves továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett személy – a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésénél minősített – szakmai szervezet tagja. A szakmai szervezeti tagságért adható kreditpont a továbbképzésre kötelezett továbbképzési kötelezettségébe a szakmai szervezet bejelentése alapján számítható be, e kreditpontot a továbbképzésre kötelezett közvetlenül a hatóságtól nem igényelheti. 2022. január 1-jétől hatályos változás, hogy az előzetes továbbképzési kötelezettség teljesítésénél nem vehetők már figyelembe a szakmai szervezeti tagságért járó kreditpontok, és az előzetes továbbképzési kötelezettség teljesítésének mulasztásakor nem lehet kimentési kérelmet előterjeszteni.

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztrációról szóló, 2017. december 31-ig kiadott hatósági igazolványok érvényessége – annak ellenére, hogy azokat hajdan a hatóság határozatlan időre bocsátotta ki – 2020. december 31-én lejárt. A lejárt igazolványok kötelező cseréjét a  szaktárcánál kezdeményezhetik az érintettek, mivel a régiek tevékenységi jogosultságot nem alapoznak meg. A 2018. január 1-jétől kibocsátott hatósági igazolványok már csak a kiállítás napját követően 10 évig érvényesek.