Az új vállalkozási mérlegképes könyvelő képesítés (04115002) képzési feltételei

Tisztelt Érdeklődők!

 

Az elmúlt hetekben jelentek meg a gazdálkodás és menedzsment ágazat könyvelés és adózás képzési területéhez tartozó programkövetelmények, többek között az új felnőttképzési rendszerben oktatható vállalkozási mérlegképes könyvelő képesítés képzési feltételeit tartalmazó programkövetelmény.

Amennyiben azonnal szeretne értesülni az induló vállalkozási mérlegképes könyvelő képzésről, kérjük regisztráljon és mi e-mailben tájékoztatjuk.

Regisztráció »»

 

 

 

A programkövetelményben foglalt feltételek

 

A képzés megkezdésének feltételei:

A képzés minimális óraszáma: 510 óra, maximális óraszáma: 1020 óra. Ennek konkrét értékét a hamarosan elkészülő képzési program fogja tartalmazni.

 

A képzési modulok jellemzői:

Modul megnevezése

Modul óraszáma

Szakmai ismeretek mérése

 

min

max

mérési mód

időtartam

a mérést végzi

 • Gazdasági és jogi alapismeretek

50

100

írásbeli

90 perc

képző

 • Vállalkozások pénzügyei

40

80

írásbeli

90 perc

képző

 • Könyvviteli ismeretek

50

100

írásbeli

90 perc

képző

 • Adózási ismeretek

80

160

írásbeli

90 perc

központi (PM)

 • Számvitel és adózás digitális környezetben

40

80

projektfeladat

90 perc

képző

 • Pénzügyi számvitel

200

400

írásbeli

120 perc

képző

 • Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

50

100

írásbeli

120 perc

képző

A szakmai ismeretek mérése akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben résztvevő valamennyit legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Felmentés a képzés egyes részei alól:

Modul megnevezése

közgazdász pénzügy-számvitel szakon1

közgazdász2

adótanácsadó

pénzügyi-számviteli ügyintéző

jogász

 • Gazdasági és jogi alapismeretek

X

X

X

X

X

 • Vállalkozások pénzügyei

X

X

X

X

 

 • Könyvviteli ismeretek

X

X

X

X

 

 • Adózási ismeretek

X

 

X

 

 

 • Számvitel és adózás digitális környezetben

 

 

 

X

 

 • Pénzügyi számvitel

X

 

 

 

 

 • Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

X

 

 

 

 

 

1 A közgazdasági felsőfokú iskolai (egyetemi, főiskolai) tanulmányaikat 2006 őszén vagy azt követően megkezdő képzésben résztvevők, akik gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel alapszakon, vagy gazdaságtudományok képzési terület számvitel mesterképzési szakon végeztek (a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet vagy a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti képzésben).

 

2 A közgazdasági felsőfokú iskolai (egyetemi, főiskolai) tanulmányaikat 2006 őszén vagy azt követően megkezdő képzésben résztvevők, akik nem pénzügy és számvitel alapszakon, vagy számvitel mesterképzési szakon végeztek (a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet vagy a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti képzésben).

A 2006 ősze előtt (tehát nem az un. bolognai-rendszerben) közgazdasági felsőfokú iskolai tanulmányaikat megkezdők egyetlen modulból sem kaphatnak felmentést.

 

Vállalkozási mérlegképes könyvelő képesítő vizsga

 

A képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele, hogy a vizsgára jelentkező rendelkezzen a szakmai képzés követelményeinek teljesítését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvánnyal.

 

A képesítő vizsga részei:

 

Írásbeli vizsga

 

 

időtartama

„A” rész

 •  Pénzügyi számvitel

180 perc

„B” rész

 • Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

180 perc

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga mindkét vizsgarészében (A) Pénzügyi számvitel és B) Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése) külön-külön a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte. 

 

Projektfeladat (szóbeli)

központi tételsor

 • Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

40 perc (felkészülési idő 20 perc)

 

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit vizsgarészenként külön-külön eredményesen teljesítette.

 

A vállalkozási mérlegképes könyvelő képesítő vizsga alóli felmentés szabályai:

 

A közgazdasági felsőfokú iskolai (egyetemi, főiskolai) tanulmányaikat 2006 őszén vagy azt követően megkezdő képesítő vizsgára jelentkezők, akik gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel alapszakon, vagy gazdaságtudományok képzési terület számvitel mesterképzési szakon végeztek (a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet vagy a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti képzésben), felmentést kapnak a képesítő vizsga írásbeli vizsgarésze és a projektfeladat összes vizsgatevékenységének teljesítése alól.