Az új adótanácsadó képesítés (04115006) képzési feltételei

Tisztelt Érdeklődők!

 

Az elmúlt hetekben jelentek meg a gazdálkodás és menedzsment ágazat könyvelés és adózás képzési területéhez tartozó programkövetelmények, többek között az új felnőttképzési rendszerben oktatható adótanácsadó képesítés képzési feltételeit tartalmazó programkövetelmény.

Amennyiben azonnal szeretne értesülni az induló adótanácsadó képzésről, kérjük regisztráljon és mi e-mailben tájékoztatjuk.

Regisztráció »»

 

A programkövetelményben foglalt feltételek

 

 

A képzés megkezdésének feltételei:

A képzés megkezdéséhez szükséges minimális iskolai végzettség: érettségi.

 

Szakmai előképzettségre vonatkozó követelmény:

1. Szakirányú szakképesítés vagy hatósági regisztráció:

a) Mérlegképes könyvelő (szakmegjelölés nélkül)* vagy

b) Vállalkozási mérlegképes könyvelő* vagy

c) Államháztartási mérlegképes könyvelő* vagy

d) Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő* vagy

e) Regisztrált könyvviteli szolgáltatást végző.

 

* A mérlegképes könyvelői képzést 2004. január 1-jét követően megkezdők esetén. A 2004. január 1. előtt mérlegképes könyvelői képzést megkezdők a mérlegképes könyvelői képesítésük alapján akkor kezdhetik meg az adótanácsadó képzést, ha szerepelnek az e) pont szerinti – Pénzügyminisztérium által vezetett – regiszterben.

 

2. Felsőfokú iskolai végzettség:

a) a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga)[1],

b) a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga)[2], vagy

c) a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon szerzett végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga)[3],

d) A fenti a)-c) pontokban fel nem sorolt egyéb felsőfokú iskolai végzettség.

 

Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény:

 

a) Az 1. és a 2. a)-c) pontok szerinti szakmai előképzettség, illetve hatósági engedély esetén legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat,

b) A 2. d) pont szerinti szakmai előképzettség esetén legalább kettő év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

 

A képzés minimális óraszáma: 310 óra, maximális óraszáma: 560 óra. Ennek konkrét értékét a hamarosan elkészülő képzési program fogja tartalmazni.

 

[1] A közgazdasági felsőfokú iskolai (egyetemi, főiskolai) tanulmányaikat 1996 ősze és 2005 ősze között megkezdő képzésben résztvevők.

[2] A közgazdasági felsőfokú iskolai tanulmányaikat 2006 ősze és 2016 ősze között megkezdő képzésben résztvevők.

[3] A közgazdasági felsőfokú iskolai tanulmányaikat 2017 őszén vagy azt követően megkezdő képzésben résztvevők.

 

A képzési modulok jellemzői: 

Modul megnevezése

Modul óraszáma

Szakmai ismeretek mérése

 

min

max

mérési mód

időtartam

a mérést végzi

 • Jogi feladatok a gyakorlatban

30

50

szóbeli

45 perc

központi (PM)

 • Számviteli ismeretek

40

80

írásbeli

180 perc

központi (PM)

 • Az adóigazgatás általános és speciális szabályai

50

90

írásbeli

120 perc

képző

 • A forgalmi adók, a jövedéki adóztatás és a vámismeretek

601

1201

írásbeli

180 perc

képző

 • Jövedelemadózás és járulékfizetés

842

1402

írásbeli

180 perc

képző

 • Egyéb adók, illetékek

303

503

írásbeli

120 perc

képző

 • Adótanácsadás, adókommunikáció

16

30

szóbeli

45 perc

központi (PM)

1 ebből 6 óra adóbevallás kitöltése.

2 ebből 12 óra adóbevallás kitöltése.

3 ebből 2 óra adóbevallás kitöltése.

 

A szakmai ismeretek mérése akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben résztvevő valamennyit legalább 60%-os szinten teljesíti.

 

Felmentés a képzés egyes részei alól:

Modul megnevezése

az 1. pont szerinti képesítések, illetve hatósági engedély esetén

a 2. b) pont szerinti végzettség esetén

a 2. c) pont szerinti végzettség esetén

 • Jogi feladatok a gyakorlatban

 

 

 

 • Számviteli ismeretek

X

X

X

 • Az adóigazgatás általános és speciális szabályai

 

 

 

 • A forgalmi adók, a jövedéki adóztatás és a vámismeretek

 

 

 

 • Jövedelemadózás és járulék-fizetés

 

 

 

 • Egyéb adók, illetékek

 

 

 

 • Adótanácsadás, adókommu-nikáció

 

 

 

 

Adótanácsadó képesítő vizsga

A képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele, hogy a vizsgára jelentkező rendelkezzen a szakmai képzés követelményeinek teljesítését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvánnyal.

A képesítő vizsga részei:

Írásbeli vizsga

 

időtartama

 • Az adózás komplex elméleti ismerete

240 perc

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga megszerezhető összes pontszámának legalább 60%-át elérte.

Projektfeladat (szóbeli)

központi tételsor

 • Az adózás komplex gyakorlati ismerete

45 perc (felkészülési idő 15 perc)

 

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette.

A javítóvizsgán a teljes projektfeladatot meg kell ismételni.

Sikertelen projektfeladat esetén egy éven belül a javítóvizsga letehető. Az első vizsga zárását követő egy éven túl az írásbeli vizsgát is meg kell ismételni.

 

A képesítő vizsga alóli felmentés szabályai:

A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységei alól nincs felmentési lehetőség.