Az új adótanácsadó képesítés (04115006) képzési feltételei

Szeretne még inkább nélkülözhetetlen lenni?

 

A pontosság és megbízhatóság mellett az egyik legfontosabb elvárás az ideális adótanácsadóval szemben, hogy adókötelezettség optimalizálása érdekében nyújtott iránymutatásnak köszönhetően, az adóhivatali ellenőrzés során mindent rendben találjanak.

 

Miért ne lehetne Ön az, aki a legjobb adózási tanácsokat adja megbízóinak, az Önre számító Cégvezetőknek!

 

 • Folyamatosan nyomon követi az adórendszer és a jogszabályok változását, valamint szakmai kapcsolatot épít az adóhatósággal és szakmai szervezetekkel.
 • Adóhatósági ügyekben (pl. adóellenőrzés) képviseli az adózót, biztosítja, hogy jogaival teljes mértékben élhessen.
 • Odafigyel azokra a lehetőségekre, melyeket az ügyfél az adózása során kihasználhat. Megvizsgálja, milyen kedvezmények illetik meg, hol érhet el adómegtakarítást, kaphat adóvisszatérítést.
 • Javaslatokat, ajánlásokat készít ügyfeleinek a pénzügyek területén, különös tekintettel az adózási kötelezettségre, az adóoptimalizálásra, a könyvelési szabályok használatára.
 • Figyelembe vesz kockázatvállalási szempontokat, ajánlásokat tesz az adókockázat csökkentésére.
 • Szükség esetén elkészíti az adóbevallásokat, valamint ellenőrzi, hitelesíti azokat. Belső elemzéseket, adózási terveket készít.

A képzés során átadott tudással, megszerzett kompetenciákkal...

 • Jártasságra tehet szert a hazai és nemzetközi adózási szabályokban, adójogi kérdésekben.
 • Értelmezni tudja majd az adójogi eljárási normákat és a jogorvoslati lehetőségeket, hatósági gyakorlatokat.
 • Ügyfelei adóoptimalizálásában nélkülözhetetlen tanácsokat tud adni, illetve segítséget tud nyújtani vállalkozások adótervezésével kapcsolatban.
 • Hatékonyan tudja ellenőrizi az adókötelezettségek teljesítését, érdemben tudja képviselni ügyfeleit adóellenőrzési eljárások során.
 • Nagy pontossággal tud adóbevallásokat elkészíteni, ellenőrizni, illetve a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszert is képes lesz kontrollálni.
 • Alkalmazni tudja a közigazgatási eljárási szabályokat.
 • Tájékoztatást tud adni a külföldi magánszemélyeket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről stb.

Adótanácsadó képzés

 

Programkövetelmény azonosító száma: 04115006

1. Az adótanácsadó képzés célja »»  Olyan szakember képzése, aki ellátja a vállalkozások, költségvetési szervek, egyéb szervezetek (pl.: nonprofit szervezetek), magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, operatív ügyeket, továbbá belföldi adótervezési feladatokat, megbízójának pontos tájékoztatást ad annak adókötelezettségeiről, és ezek hatásáról és következményeiről. Szakmai ismeretei alapján képes részt venni a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében és elemezni, hasznosítani az abból nyert információkat.

Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján részt vesz az adókötelezettségek teljesítésében, a jogok érvényesítésében. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.

2. Az adótanácsadó képzés célcsoportja »» Mindazon érettségi végzettséggel, a részletes tájékoztató 3.2. pont szerinti szakmai előképzettséggel és a 3.3. pont szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező személy, aki a vállalkozás adójellegű kötelezettségeivel, könyvviteli feladataival foglalkozik, közreműködik az egyes adókötelezettségek teljesítésében, bevallások készítésében, könyvviteli beszámoló előkészítésében, de kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint az, aki adótanácsadó munkakörben kíván elhelyezkedni.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

3. Az adótanácsadó képzés során megszerezhető kompetenciák »»

A szakmai képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzése után képes lesz:

 • A magyarországi adózással kapcsolatos, a vállalkozások, költségvetési szervek egyéb szervezetek (pl.: nonprofit szervezetek), magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, operatív ügyeket intézni.
 • Belföldi adótervezési feladatokat ellátni.
 • Elkészíteni, ellenjegyezni vagy javaslatot tenni a könyveléstől, bérszámfejtéstől, illetve külső vagy belső adatszolgáltatóktól kapott vagy beszerzett adatok alapján a bevallások elkészítésére.
 • Segítséget nyújtani az adókötelezettségekhez (pl. bevallás, adatszolgáltatás) kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében.
 • Részt venni megbízója adókötelezettségeinek teljesítésében, a jogai érvényesítésében.
 • Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet ellátni.

4. A programba való bekapcsolódás feltételei »»

 • Iskolai végzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:
 • Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy
 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés
 •  és regisztrált könyvviteli szolgáltatást végző (mérleg-képes könyvelő)
 • Felsőfokú iskolai végzettség (szakterületi kikötésekkel)

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

A követelmények részletes tájékoztatója »»

 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Szakmai előképzettségenként változó legalább egy vagy kettő  év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat. (Részletes tájékoztató »»)
 • Egészségügyi alkalmasság követelmény: ---
 • Egyéb feltételek:  A felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt. A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja, amit a felnőttképzési szerződésben a jogszabályok figyelembevételével feltüntet.

5. A programban való részvétel feltételei »»

 • Részvétel követésének módja: A képzésben résztvevő személy által aláírt jelenléti ív vagy interaktív és távolléti kapcsolattal, avagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósuló képzés esetén a jelenlétet igazoló egyéb (elektronikus) dokumentum.
 • Megengedett hiányzás: Szakmai modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám 30%-át.
 • Egyéb feltételek:
  • munka- és balesetvédelmi előírások betartása
  • a felnőttképzési szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek érvényesítés

6. Az adótanácsadók tervezett képzési ideje: 330 óra

Tananyagegységek

(a képzés fő szerkezeti eleme, a képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró képzési egység)

 

 

A tananyagegység megnevezése*

Összesen

6.1.

Jogi feladatok a gyakorlatban

30

6.2.

Számviteli ismeretek

60

6.3.

Az adóigazgatás általános és speciális szabályai

50

6.4.

A forgalmi adók, a jövedéki adóztatás és a vámismeretek

60 1

6.5.

Jövedelemadózás és járulékfizetés

84 2

6.6.

Egyéb adók, illetékek

30 3

6.7.

Adótanácsadás, adókommunikáció

16

 

Összesen:

330

     

*A tanegységek megnevezése azonos a PK programkövetelmény-moduljainak elnevezésével.

1 Ebből 6 óra adóbevallás kitöltése.

2 Ebből 12 óra adóbevallás kitöltése.

3 Ebből 2 óra adóbevallás kitöltése.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

7. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása »»

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (szummatív mérés).

8. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése »»

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 60%-os szinten teljesítette.

9. Felmentés a tanulási eredmények mérése alól »»

Részletesen lásd a letölthető képzési programban »»

10. Az adótanácsadói képzés zárása »»

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű, illetve a képzésben résztvevő felmentést kapott a tanulmányi eredmények mérése alól

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele. A képesítő vizsga megszervezése a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontok hatásköre.

 

Adótanácsadó képzésünk letölthető képzési programja »»

 

Az új rendszerben induló szakképzéseinkhez nem csak a már megszokott részletfizetési lehetőséget tudjuk biztosítani, hanem a Diákhitel program bővülésének köszönhetően a képzési díjat kamatmentes képzési hitelből is fedezhetik a jelentkezők, hogy ne az anyagiak álljanak a tervek megvalósításának útjában.

 

 

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Adótanácsadó - Debrecen

330 óra, kb. 15 hónap

Péntekenként 14.00-19.00 óráig

26.000 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Adótanácsadó - Szeged

330 óra, kb 1 év

Heti egy alkalommal, szombaton 8:00-13:00 óra között

32.500.-/részlet ( 8 részletben)

Részletek, jelentkezés

Adótanácsadó (PÉNTEKI) on-line csoportos képzés - .Távoktatás

330 óra, kb. 14-15 hónap

péntekenként 14.00-20.00 óráig és 12 alkalommal Számvitel oktatás hétfőnként 17.00-21.00 óráig

32.500,- Ft/részlet (összesen 8 részlet)

Részletek, jelentkezés

Adótanácsadó (SZOMBATI) on-line csoportos képzés - 0-Távoktatás

330 óra, kb. 14-15 hónap

szombatonként 9.00-14.00 óráig és 12 hétfői alkalommal Számvitel oktatás 17.00-21.00 óráig

32.500,-Ft/részlet (összesen 8 részlet)

Részletek, jelentkezés

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Adótanácsadó - Debrecen

330 óra, kb. 15 hónap

Péntekenként 14.00-19.00 óráig

26.000 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Adótanácsadó - Szeged

330 óra, kb 1 év

Heti egy alkalommal, szombaton 8:00-13:00 óra között

32.500.-/részlet ( 8 részletben)

Részletek, jelentkezés

Adótanácsadó (PÉNTEKI) on-line csoportos képzés - .Távoktatás

330 óra, kb. 14-15 hónap

péntekenként 14.00-20.00 óráig és 12 alkalommal Számvitel oktatás hétfőnként 17.00-21.00 óráig

32.500,- Ft/részlet (összesen 8 részlet)

Részletek, jelentkezés

Adótanácsadó (SZOMBATI) on-line csoportos képzés - 0-Távoktatás

330 óra, kb. 14-15 hónap

szombatonként 9.00-14.00 óráig és 12 hétfői alkalommal Számvitel oktatás 17.00-21.00 óráig

32.500,-Ft/részlet (összesen 8 részlet)

Részletek, jelentkezés