Rólunk

I. Cégismertető

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft-t (felnőttképzési nyilvántartási azonosítószám: E-000582/2014) 1999-ben a köztestületi feladatokat ellátó Magyar Könyvvizsgálói Kamara hozta létre egyszemélyes társaságaként.

Az alapítás elsődleges célja a korszerű pénzügyi-számviteli szakemberképzés volt, ahol mind a szakmát adó képzések, mind a továbbképzések esetében a magyar könyvvizsgálói szakma legkiválóbb szakembergárdája garantálja szellemi háttérként a minőségi oktatást. Konferenciáinkkal, pénzügyi, adózási és könyvvezetési ismereteket közvetítő előadásainkkal is széles körben igyekszünk hozzájárulni a pénzügyi kultúra fejlesztéséhez.

MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) szabvány szerinti minőségirányítási rendszert 2002-től működtettünk, majd 2014-től saját fejlesztésű - az új felnőttképzési törvény előírásainak is megfelelő - minőségirányítási rendszert vezettünk be. 2002-ben – az országban az elsők között – szereztük meg felnőttképzési intézmény akkreditációnkat is, amit 2014-ben a vonatkozó előírások szerinti felnőttképzési engedéllyel váltottunk fel.

Célunk, hogy a jogszabályi környezethez és partnereink igényeihez messzemenően igazodó szolgáltatásokkal segítsük a képzéseinkben résztvevők szakmai fejlődését, így a foglalkoztatóik eredményes működését, amihez üzletviteli tanácsadási tevékenységünkkel a gyakorlatban is hozzájárulunk.

Budapesti központi irodánk mellett öt regionális igazgatóságunk (ezek Debrecenben, Miskolcon, Szegeden,  Veszprémben és Szombathelyen működnek) és a Kamara megyei szerveivel való együttműködésünk, illetve saját e-learning rendszerünk alkalmazása biztosítja tevékenységünk országos lefedettségét.

II. Alapértékeink 

Megbízhatóság

A korrekt tájékoztatást és kapcsolattartást az egyik legfontosabb üzleti értéknek tartjuk. A továbbképzéseken, szakmai rendezvényeken résztvevőknek mindig megbízható és aktuális információt adunk. Gyakori, hogy az érintettek a szakhatóságok helyett hozzánk fordulnak képzési kötelezettségeikkel és lehetőségeikkel kapcsolatos információért, mivel munkatársaink felkészültek a pénzügyi-számviteli képzések, továbbképzések jogi szabályozásának pontos és naprakész ismeretében.

Szakmaiság

Nevünkhöz méltóan oktatóink, előadóink kiváló, a pénzügyi kultúra fejlesztése iránt elkötelezett gyakorló szakemberek, akik nagyon gyakran a számviteli szakma csúcsát képviselő könyvvizsgálók közül kerülnek ki, de egyéb pénzügyszakmai és jogi területeken is magasan kvalifikált szakértőkre támaszkodunk.

Képzett munkatársaink mindegyike többéves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi ágazati képzés területén.

Személyesség

A működés szempontjából meghatározónak tartjuk az igénybevevői elvárások pontos ismeretét, és teljesítését a vevők, megrendelők elégedettsége érdekében. 

III. Tevékenység

Fő tevékenységünk a felnőttoktatás, ezen belül is főleg a pénzügyi-számviteli szakemberképzés. Az elmúlt közel húsz évben mintegy 250.000 fő vett részt különböző képzéseinken.

III.1. Szakmát adó képzések

Tanfolyamainkat az ország egyes régióiban működő igazgatóságaink szervezik a feladatellátásba számos esetben bevonva a Magyar Könyvvizsgálói Kamara területi szervezeteit. Kínálatunkban megtalálható például az

képzés, vagy a felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó

Felnőttképzési engedéllyel rendelkezünk azonban számos pénzintézeti, vagy logisztikai képzés, így például a

képesítések vonatkozásában is.

III.2. Kötelező továbbképzések

A már képzett, gyakorló szakembereknek ajánljuk színvonalas továbbképzéseinket, amelyeken évente mintegy 20 ezer kolléga részvételével büszkélkedhetünk.

2003 óta nagy sikerrel szervezzük például a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzését, amit nyíltan meghirdetett csoportjainkba bejelentkezve, de egyes foglalkoztatók által megrendelt privát képzési csoportjainkban, vagy akár távoktatási formában is teljesíthetnek az érdeklődők. A továbbképzést biztosítani tudjuk vállalkozási, államháztartási, pénzintézeti, egyéb szervezeti (nonprofit) és IFRS szakon is.

Az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők szakmai rendezvényeinken való részvétellel szerezhetnek kreditpontokat, de a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének szakterület szempontjából releváns moduljait is akkreditáltatjuk, így azok egyidejűleg beszámíthatóak mindegyik továbbképzési kötelezettség teljesítésébe.

Programjaink a könyvvizsgálók kötelező továbbképzési kötelezettsége tekintetében is elismertek, így azokkal a kamarai szabályzat szerint megállapított kreditpontok szerezhetőek, de államháztartási szakos mérlegképes kötelező továbbképzésünk közszolgálati kreditpontot is ér a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelettel összhangban.

III.3. Egyedi igényekhez igazodó képzések

Oktatási Központunk egyedi képzési igényekhez igazodó programok komplex előkészítésében és lebonyolításában is örömmel áll rendelkezésre. Igény esetén felkészült képzésszervező és oktató csapatunk egy-egy szakterületre vagy komplex továbbképzésre vonatkozó képzési csomagot állít össze a pénzügyi-számviteli szakterületen tervezett szakmai képzésekhez és vállalja azok teljes körű lebonyolítását.

III.4. Kiadványok és szakmai rendezvények

Elektronikus és nyomtatott szakmai kiadványainkkal, szoftvereinkkel segítjük a pénzügyi-számviteli szakemberek napi tevékenységét, a pénzügyi ismeretek széles körű terjesztését. Szakmai konferenciáinkkal, rendezvényeinkkel az aktuális jogszabályi környezethez, változásokhoz igazodva támogatjuk a területen dolgozók ismereteinek karbantartását, a pénzügyi tudatosság fejlesztését.

IV. Referenciák

Számos mikro-, kis- és középvállalkozás mellett az alábbi cégek, hivatalok tiszteltek meg bennünket azzal, hogy minket választottak:


Dr. Lakrovits Elvíra, ügyvezető