Változik 2015-ben a filmalkotás, előadó-művészeti szervezet és a látvány-csapatsport támogatás rendszere

2014. november 10.

A Parlamentnek benyújtott 2015-ös adócsomag társasági adó törvény változásai közül talán a legszembetűnőbb a filmalkotás, előadó-művészeti szervezetek és a látvány-csapatsport támogatás rendszerének átalakítása.

Az eddig kialakított rendszerben a támogatók bizonyos vélt, vagy valós kockázatokkal szembesültek egy-egy kiemelt cél támogatása során. Ezt a félelmet sok esetben ki is használták erre specializálódott ügynökök, akik a nem létező kockázatokat átvállalták. Úgy tűnik a 2015-ös módosítással ennek a közvetítői üzletágnak befellegzett.
A támogatók kockázatának csökkentése mellett van kedvezőtlen része is a változtatásnak, méghozzá a támogatott szervezetekre vonatkozóan. A támogatások alapvető finanszírozási elemmé váltak ezeknél a szervezeteknél, így nem csak az lesz érdekes, hogy mekkora összeget kapnak meg, de az is hogy mikor. Ezentúl a támogatásban részesülők nem a támogatótól kapják meg közvetlenül a támogatást, hanem az adóhivataltól.
A társasági adótörvény új alcímmel egészül ki: rendelkezés az adóról.
Hogyan működik ez a jövőben:
Az adózó az adóelőleg fizetést megelőző hónap utolsó napjáig, egy külön erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton nyilatkozik a kedvezményezett szervezet nevéről és adószámáról. Ilyen módon az adóelőlegének maximum 50%-ról nyilatkozhat. A tárgyévben fizetett adóelőlegének maximum 80%-ról tehet nyilatkozatot az adózó úgy, hogy az adóelőleg kiegészítés (népszerű nevén feltöltés) során a bevallással egyidejűleg nyilatkozhat a még fel nem használt keretéről. Ha esetleg még itt sem nyilatkozott, akkor sem veszíti el ezt a lehetőséget, mert egészen a társasági adóbevallás leadásának az utolsó napjáig megteheti.
A felajánlások kedvezményezettjei ezentúl az adóhatóságtól kapják meg a támogatásokat, méghozzá a támogató adófizetési kötelezettségét követő 15 napon belül. A kedvezményezett jogosultságát ezentúl az adóhatóság fogja ellenőrizni.
A kedvezményezettnek a következő feltételeknek kell megfelelnie, hogy megkaphassa a támogatást:
- rendelkezik a megfelelő igazolással arról, hogy jogosult támogatást gyűjteni. (ezt legkésőbb a társasági adóbevallás benyújtásáig az adóhatóságnak benyújtja),
- a kedvezményezettnek, valamint az adózónak sem lehet 100 ezer forintot meghaladó végrehajtható adótartozása,
- az adózó a bevallását határidőben benyújtotta,
- az adózó az adóelőleget, adót befizette,
- a rendelkezett adó összege nem haladja meg az adófizetési kötelezettség 80%-át.
Az előzőek azt is jelentik, hogy az adózóknak a tárgyidőszakban a teljes adófizetési kötelezettségüket teljesíteniük kell. Azaz nem vehetik figyelembe a támogatás miatti kedvezményt a társasági adóbevallás során megfizetendő adó számítása során.
Ezentúl az adófelajánlás esetén járó jóváírással fognak az adózók hozzájutni a támogatás után járó kedvezményhez. Méghozzá úgy, hogy a 10%-os adómértékig számított és felajánlott adó max 80%-nak a 7,5%-át, a 19%-os adómértékre számított és felajánlott adó max 80%-nak a 2,5%-át fogják az adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával az adófolyószámláján jóváírni. A társasági adóbevallásának a későbbi önellenőrzése természetesen a kedvezményre is hatással van.


A cikket készítette: