Változások az online számlázásban

2019. február 27.

 

2018. év közepe az adózásban egyértelműen az online számla adatszolgáltatásról szólt. A számla adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozásoknak fel kellett készülniük, valamint a számlázó programjaikat is fel kellett készíteniük az új elektronikus rendszerre. Ez jó néhány vállalkozásnál bonyolult, komplex feladatot jelentett. A megfelelő adatszolgáltatási rendszer kiépítéséhez sokszor nem volt elegendő csupán egy jó eszközt megvenni, hanem több vállalkozásnál a meglévő számlázási folyamatokat, a számla kiállítási gyakorlatot is felül kellett vizsgálni.

 

Jellemző adatszolgáltatási problémák

 

Az online számla adatszolgáltatás az adóhivatal számára gyors és hatékony információforrást jelent a vállalkozások számlázási gyakorlatáról, partneri viszonyairól. Az adóhivatal az elmúlt időszakban felhasználta az Online Számla rendszer adatait, s ennek is köszönhetően javítani tudta a kockázatelemzési tevékenység hatékonyságát. Ugyanakkor számos adminisztratív jellegű probléma is a felszínre került. Jellemző például a módosító számlák kezelésének problémája, illetve egyáltalán a módosító számla pontos fogalmának meghatározása sem feltétlenül magától értetődő. Sok esetben a vállalkozások fel sem ismerik, hogy módosító számlát állítanak ki, így azok alapszámlaként kerülnek az adóhivatali adatszolgáltató rendszerben rögzítésre. Ennek oka lehet, hogy nem tudják meghatározni a módosítással érintett alapszámlát, de az is, hogy egy kétlépéses számla korrekciónál a második bizonylatot már sokan nem tekintik módosító számlának.

 

Az adatszolgáltatás minősége a vállalkozásoknál nagyon változó. Találhatóak olyan megoldások, melyek tökéletesen megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ugyanakkor vannak olyan vállalkozások, melyeknek messze nem sikerült a jogszabályoknak megfelelő adatszolgáltatási rendszert kiépíteniük. Ez utóbbi vállalkozásoknál előfordulnak olyan számlák, melyek nem kerülnek bele az adatszolgáltatásba, de akadnak olyan adathibák is, amikor a kiállított számla adattartalma nem egyezik meg az adatszolgáltatás adattartalmával. Jóval jelentősebb probléma, ha a számla kötelező adattartalma egyszerűen nem is szerepel a számlán.

 

Változások az adatszolgáltatási rendszerben

 

A fenti problémákat értékelve az adóhivatal több eszközzel próbálja az adózók adatszolgáltatási minőségét javítani. Az eszközkészletben megtalálhatóak a tájékoztatási megoldások, a kényszerítés és a fejlesztői támogatás is.

 

A tájékoztatási célt elsősorban egy statisztika visszamutatása jelenti. A vállalkozás arra jogosult tagja, ha belép az Online Számla rendszerben a fiókjába, akkor az adóhivatal egy statisztikát mutat számára arról, mennyi adatszolgáltatása volt különböző hibákkal érintett. Ez azért fontos, mert az adóhivatal tapasztalatai szerint több számlázó program nem mutatja meg ezeket a hibákat a felhasználónak (bár az adóhivatali rendszer ezeket az információkat rendre megküldi a program számára), vagy a vállalkozásnál nem megfelelő az információ áramlása. A megoldástól az adóhivatal azt reméli, hogy további adóhivatali ráhatás nélkül is többen rájönnek arra, hogy nem megfelelő az adatszolgáltatási rendszerük, és elkezdik felderíteni az eltérések okait.

 

A kényszerítés eszközrendszerébe azok a technikai megoldások tartoznak, amikor az adatszolgáltató rendszer megköveteli egy-egy elemnek a megküldését, annak pontosságát, s nem megfelelőség esetén nem dolgozza fel a számla adatokat. Január végén az adóhivatal publikálta azt az új adatstruktúrát, amelybe beépítésre kerültek az elmúlt fél évnek a tapasztalatai, és néhány elemnek a megküldését már kikényszeríti a rendszer. Fontos megemlíteni, hogy az új struktúrára való átállás határideje a jelenlegi publikációk szerint 2019. május elseje lesz. Ennyi idejük lesz tehát a vállalkozásoknak és a szoftver fejlesztőknek a változásokat implementálni. Az adóhivatali tapasztalat alapján szoftver fejlesztési oldalon a változások nem jelentenek nagy kihívást, ugyanakkor bármilyen még aprónak tűnő változtatás tesztelése, telepítése is jelentős időigényt vethet fel.

 

Az adatszolgáltatást érintő változások azon vállalkozások számára, amelyek eddig is a jogszabályoknak megfelelően állították ki a számláikat, nem jelentenek szinte semmilyen változást a hétköznapi gyakorlatban. Az érvényes adókulcsoknak a kikényszerítése, a számla adattartalom adókulcsonkénti riportolása, vagy a külföldi pénznemben kiállított számláknál az árfolyam számítása nem olyan tényezők, mely problémát jelentenek a jogkövető adózók számára. A mennyiségi egység jelentette szabványosítás pedig számlázó program fejlesztőjétől függően jelenthet változásokat a felhasználói felületen.

 

A fejlesztői társadalmat támogatja az adóhivatal a 2019. januárjában bevezetett fejlesztői napló szolgáltatással. Viszonylag rövid idő alatt már nyolc olyan bejegyzés található a naplóban, melyek a fejlesztők által internetes fórumokon vagy adóhivatal számára küldött levelekben foglaltakon alapulnak. A közvetlen kommunikáció az adóhivatal számára is lehetőséget teremt arra, hogy a fejlesztőkkel folyamatosan tudja tartani a kapcsolatot, s a felmerült kérdésekre gyorsan tudjon reagálni. A fejlesztői naplóval együtt bevezetett feed szolgáltatás pedig a weboldal változásaira, új tartalmak kihelyezésére hívja fel a figyelmet.

 

Adatszolgáltatáshoz használt programok

 

Azon adózók számára, akiknek a szoftverük nem alkalmas a megfelelő adatszolgáltatásra, vagy nem mindegyik programjuk képes erre, az adóhivatal fenntart egy számlázó programot is, ami az Online Számla rendszeren belül érhető el. Az elmúlt hónapokban több olyan fejlesztés is történt, amelynek eredményeként az adóhivatali számlázó program a korábbinál könnyebben használható. Az adózó döntése ugyanakkor, hogy milyen eszközzel állítja elő a számláit, aminek a következménye adatszolgáltatás lehet. Amennyiben számlázó programot használ, akkor a számlázó programtól elvárt követelmény a jogszabályoknak megfelelő számla adatszolgáltatás is.

 

A vállalkozásoknál előfordul, hogy nem egyetlen számlázó programot használnak, hanem egyszerre többet is. Előfordulnak olyan megoldások, hogy az egyik számlázó programból kiállított számlát egy másik számlázó programmal módosítják, vagy érvénytelenítik. Bár a jogszabály ezt lehetővé teszi, az adatszolgáltatás szempontjából is érdemes átgondolni egy-egy újabb verzió telepítését, vagy annak elhalasztását. Amennyiben egy számla már a januárban publikált új sémában készül el, akkor annak mindenfajta módosítása is kizárólag az új sémában történhet meg. Bár ez egy teljesen logikus megoldás, ugyanakkor a vállalkozói gyakorlatban érdemes átgondolni a teljes számlakiállítási folyamatot, annak minden ágát, mielőtt a vállalkozás döntést hoz egy újabb verziójú adatszolgáltatási rendszer bevezetéséről.

 

Mint az a fentiekből is látható, az adóhivatal számára a számla adatszolgáltatási rendszer nem egy befejezett projektet, hanem egy folyamatos fejlesztési tevékenységet jelent a hatékony, jó alkalmazhatóság érdekében. Az adózói felvetésekre, javaslatokra, vagy éppen az adózóknál tapasztalt nem megfelelő megoldásokra gyorsan tud így az adóhivatal reagálni. A felületet, az azon található tartalmak remélhetőleg a felhasználók számára egy újfajta élményt jelentenek, ami egy adóhivatali informatikai megoldástól korábban nem volt feltétlenül elvárt.

 

A cikk szerzője:

Czöndör Szabolcs

főosztályvezető, NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága a

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ oktatója

 

Tudjon meg többet az online számlázást érintő változásokról Czöndör Szabolcs szakmai előadásából!

Részletek és jelentkezés»