Vállalkozási ügyintéző

E-000582/2014/A023 OKJ: 51 344 11

I. Bemeneti feltételek

  • érettségi vizsga

II. A képzés tananyagegységei és a hozzájuk kapcsolódó vizsgatevékenységek

A szakképesítés tananyagegységeinek (szakmai követelménymoduljainak)

modul azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16

Ügyviteli és statisztikai alapismeretek
(Gazdálkodási alaptevékenység ellátása)

gyakorlati

10152-16

Kkv. gazdálkodási ismeretek
(Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai)

írásbeli

10153-16

Könyvvezetés
(Könyvvezetési feladatok)

írásbeli

11506-16

Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek
(Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok)

írásbeli

10154-16

Munkaerő-gazdálkodás
(Munkaerő-gazdálkodás)

gyakorlati

10152-16

Üzleti tervkészítés elmélete és gyakorlata
(Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai)

írásbeli


III. Felmentési lehetőségek

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával, valamint a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséget szerzett oklevéllel rendelkezik, felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, a 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, 10153-16 Könyvvezetési feladatok modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Számviteli ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, 10153-16 Könyvvezetési feladatok modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, a 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző, Pályázati-támogatási asszisztens szakképesítés, vagy a Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens, Adóügyintéző, Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítés bármelyikével felmentést kap a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok/vizsgafeladat részek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel, illetve az Adóügyintéző, vagy Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. B) Elektronikus bevallás vizsgafeladat rész teljesítése alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Bérügyintéző vagy Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. B) A munkaerő-gazdálkodáskapcsolódó szakmai feladatok, valamint a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. C) Bérszámfejtési feladat vizsgafeladat rész teljesítése alól.
 

Oktatásszervezőink

Kovács Adrienn
Kovács Adrienn oktatásszervező
Kremser Jánosné
Kremser Jánosné oktatásszervező
Sváb Antal
Sváb Antal oktatásszervező
Kovácsné Vajda Magdolna
Kovácsné Vajda Magdolna oktatásszervező
Gyurcsek Ágnes
Gyurcsek Ágnes oktatásszervező
Oláh Erika
Oláh Erika oktatásszervező
Bakosné Németh Dóra
Bakosné Németh Dóra oktatásszervező
Czeglédi Szabina
Czeglédi Szabina oktatásszervező
Almási Klára
Almási Klára oktatásszervező
Szemerédiné Bara Julianna
Szemerédiné Bara Julianna oktatásszervező
Bakos Péter
Bakos Péter oktatásszervező
Pisták Adrienne
Pisták Adrienne oktatásszervező
Hontvári Roxána
Hontvári Roxána oktatásszervező
Dr. Bakonyi Pál
Dr. Bakonyi Pál oktatásszervező
Lovasné Czipó Bernadett
Lovasné Czipó Bernadett oktatásszervező

Oktatók

Sztrunga Istvánné

Dr. Fazakas Gergely

Vida Ildikó

Lakatos László Péter

Marosán Ottó

Magdáné Német Ildikó

Hauber György

Pál Imre

Polyák Imre

Kovácsné Bukucs Erzsébet

Dodekné Varga Ilona

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin

Filyó Janka

Dr. Lukács János

Plenter Jánosné

Bencsné dr. Kovács Krisztina

Farkasné Gondos Krisztina

Veinperl Róbert

Kókai Józsefné

Szamkó Józsefné

Pados-Péter Mária

Szabó Leonóra

Molnár Erika

Dr. Csizmadia Attila

Dr. Prókai Jolán

Fekete Antal

Tósoki Csilla

Pásztor Józsefné

Monok Tamás

Csákiné Fodor Anna

Galambos Péter

Dr. Siklósi Ágnes

Timmer Gábor

Kováts E. Krisztina

Dr. Battyányi Tamás

Hauck Csaba

Pópity István

Jobbágyné Füreder Anita

Tóth Rita

Márton Péter

Rezsabek Angéla

Kis Ágota

Dr. Kovács Zsigmond

Varga Hajnalka

Széllné Roik Zsuzsanna

Spilákné Kertész Márta

Becsky-Nagy Patrícia

Imre Tímea

Sándorné Új Éva

Dr. Dolnay-Lágler Ágnes

Jacsmenik Gyula

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea

Dr. Harsányi Gergely

S. Csizmazia György

Török Barbara

Dr. Ladó Judit

Schmidt Tünde

Derdák Csaba

Nagy Péter

Süle Imre

Kertészné Minya Gabriella

Ilyés Krisztina

Juhász Sándorné

Dr. Veit József

Simonné Romsics Erika

Nyisztor Ingrid

Szeles Judit

Czeglédi Szabina

Vincze Gabriella

Dr. Bobonka Kornél

Lőrinczfalvi Mária

dr. Görbe Irén

dr. Litkei-Szabó Anita

Mádi-Szabó Zoltán

dr. Nyári Tibor

Kovács Dániel Máté

Feketéné dr. Földi Ágnes

dr. Szurominé Serege Mónika

Dr. Lőrinczi Gyula

Bodzsár Piroska

Sidlovics Sándor

Vanczó Emese

Dr. Berényi László

Tóthné Dr. Deme Éva

Szarvasné Vadászi Csilla

Kökényesiné Pintér Ilona

Mohl Gergely

Albert Györgyi

Dr. Fackelmann Balázs

László Ervin

Bokor Csaba

Giczi Ferenc

Vira Sándor

Dr. Elek László

Serfőző Gyula

Bakos Péter

Dr. Róth József

Homor József

Dr. Deli Lajosné

Lábas István

Wessely Vilmos

Kanyár Tamás

Fejes Etelka

Barabás Miklós

Dr. Kardos Jánosné

László Norbert

Dániel Zoltán

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó

Dr. Sisa Krisztina

Magdáné Német Ildikó

dr. Csanádi György

Bán Erika

Dr. Adorján Csaba

Dr. Dézsi Zsolt

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna

Fitos Szilárd

Henger Péter

Dr. Füredi-Fülöp Judit

Márkus András

Ciráki Tamásné

Fridrich Péter

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Vállalkozási ügyintéző - Budapest

220 óra, ~ 7 hónap

Hétköznap délután (hétfő-szerda 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

95.000 Ft (5 havi részletfizetési lehetőség)

Részletek, jelentkezés

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Vállalkozási ügyintéző - Budapest

220 óra, ~ 7 hónap

Hétköznap délután (hétfő-szerda 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

95.000 Ft (5 havi részletfizetési lehetőség)

Részletek, jelentkezés