Vállalkozási ügyintéző

E-000582/2014/A023 OKJ: 51 344 11

I. Bemeneti feltételek

  • érettségi vizsga

II. A képzés tananyagegységei és a hozzájuk kapcsolódó vizsgatevékenységek

A szakképesítés tananyagegységeinek (szakmai követelménymoduljainak)

modul azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16

Ügyviteli és statisztikai alapismeretek
(Gazdálkodási alaptevékenység ellátása)

gyakorlati

10152-16

Kkv. gazdálkodási ismeretek
(Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai)

írásbeli

10153-16

Könyvvezetés
(Könyvvezetési feladatok)

írásbeli

11506-16

Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek
(Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok)

írásbeli

10154-16

Munkaerő-gazdálkodás
(Munkaerő-gazdálkodás)

gyakorlati

10152-16

Üzleti tervkészítés elmélete és gyakorlata
(Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai)

írásbeli


III. Felmentési lehetőségek

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával, valamint a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséget szerzett oklevéllel rendelkezik, felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, a 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, 10153-16 Könyvvezetési feladatok modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Számviteli ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, 10153-16 Könyvvezetési feladatok modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, a 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző, Pályázati-támogatási asszisztens szakképesítés, vagy a Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens, Adóügyintéző, Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítés bármelyikével felmentést kap a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok/vizsgafeladat részek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel, illetve az Adóügyintéző, vagy Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. B) Elektronikus bevallás vizsgafeladat rész teljesítése alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Bérügyintéző vagy Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. B) A munkaerő-gazdálkodáskapcsolódó szakmai feladatok, valamint a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. C) Bérszámfejtési feladat vizsgafeladat rész teljesítése alól.
 

Oktatásszervezőink

Dr. Bakonyi Pál
Dr. Bakonyi Pál oktatásszervező
Oláh Erika
Oláh Erika oktatásszervező
Czeglédi Szabina
Czeglédi Szabina oktatásszervező
Bakosné Németh Dóra
Bakosné Németh Dóra oktatásszervező
Kovács Adrienn
Kovács Adrienn oktatásszervező
Szabó Éva
Szabó Éva oktatásszervező
Almási Klára
Almási Klára oktatásszervező
Pisták Adrienne
Pisták Adrienne oktatásszervező
Kremser Jánosné
Kremser Jánosné oktatásszervező
Lovasné Czipó Bernadett
Lovasné Czipó Bernadett oktatásszervező
Szemerédiné Bara Julianna
Szemerédiné Bara Julianna oktatásszervező
Hontvári Roxána
Hontvári Roxána oktatásszervező
Kovácsné Vajda Magdolna
Kovácsné Vajda Magdolna oktatásszervező
Gyurcsek Ágnes
Gyurcsek Ágnes oktatásszervező
Bakos Péter
Bakos Péter oktatásszervező
Sváb Antal
Sváb Antal oktatásszervező

Oktatók

Spilákné Kertész Márta

Ilyés Krisztina

Fejes Etelka

Hauber György

Fitos Szilárd

Mádi-Szabó Zoltán

Szabó Leonóra

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó

László Ervin

Dániel Zoltán

Dr. Lukács János

Bán Erika

Török Barbara

Wessely Vilmos

Dr. Elek László

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea

Szeghy Szilvia

Vida Ildikó

Dodekné Varga Ilona

Tóth Rita

Jacsmenik Gyula

Marosán Ottó

Dr. Ladó Judit

Dr. Fackelmann Balázs

Márkus András

Henger Péter

Mohl Gergely

Galambos Péter

László Norbert

dr. Nyári Tibor

Dr. Siklósi Ágnes

Hauck Csaba

Pópity István

Lábas István

Dr. Dézsi Zsolt

Kanyár Tamás

Homor József

Kókai Józsefné

Imre Tímea

Magdáné Német Ildikó

Juhász Sándorné

Derdák Csaba

Albert Györgyi

Bokor Csaba

Dr. Bobonka Kornél

Farkasné Gondos Krisztina

Ciráki Tamásné

Timmer Gábor

dr. Szurominé Serege Mónika

Kováts E. Krisztina

Süle Imre

Filyó Janka

Csákiné Fodor Anna

Plenter Jánosné

Dr. Kovács Zsigmond

Dr. Lőrinczi Gyula

Dr. Adorján Csaba

Schmidt Tünde

Dr. Harsányi Gergely

Nyisztor Ingrid

Vira Sándor

Szamkó Józsefné

Polyák Imre

Sidlovics Sándor

Fekete Antal

dr. Csanádi György

Széllné Roik Zsuzsanna

Bencsné dr. Kovács Krisztina

Bakos Péter

Nagy Péter

Becsky-Nagy Patrícia

Feketéné dr. Földi Ágnes

Vanczó Emese

Sándorné Új Éva

Simonné Romsics Erika

dr. Görbe Irén

Monok Tamás

Dr. Róth József

Molnár Erika

Dr. Veit József

Serfőző Gyula

Dr. Kardos Jánosné

Magdáné Német Ildikó

Dr. Battyányi Tamás

dr. Litkei-Szabó Anita

Dr. Prókai Jolán

Rezsabek Angéla

Giczi Ferenc

Szeles Judit

Pados-Péter Mária

S. Csizmazia György

Kertészné Minya Gabriella

Kis Ágota

Jobbágyné Füreder Anita

Sztrunga Istvánné

Dr. Fazakas Gergely

Dr. Berényi László

Dr. Dolnay-Lágler Ágnes

Márton Péter

Varga Hajnalka

Kovács Dániel Máté

Pál Imre

Tósoki Csilla

Tóthné Dr. Deme Éva

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin

Szarvasné Vadászi Csilla

Veinperl Róbert

Vincze Gabriella

Dr. Deli Lajosné

Dr. Csizmadia Attila

Bodzsár Piroska

Kökényesiné Pintér Ilona

Czeglédi Szabina

Kovácsné Bukucs Erzsébet

Dr. Sisa Krisztina

Barabás Miklós

Lakatos László Péter

Lőrinczfalvi Mária

Pásztor Józsefné

Horváth Józsefné

Fridrich Péter

Dr. Füredi-Fülöp Judit

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Vállalkozási ügyintéző - Budapest

220 óra, ~ 7 hónap

Hétköznap délután (hétfő-szerda 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

95.000 Ft (5 havi részletfizetési lehetőség)

Részletek, jelentkezés

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Vállalkozási ügyintéző - Budapest

220 óra, ~ 7 hónap

Hétköznap délután (hétfő-szerda 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

95.000 Ft (5 havi részletfizetési lehetőség)

Részletek, jelentkezés