Vállalkozási ügyintéző

E-000582/2014/A023 OKJ: 51 344 11

I. Bemeneti feltételek

  • érettségi vizsga

II. A képzés tananyagegységei és a hozzájuk kapcsolódó vizsgatevékenységek

A szakképesítés tananyagegységeinek (szakmai követelménymoduljainak)

modul azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16

Ügyviteli és statisztikai alapismeretek
(Gazdálkodási alaptevékenység ellátása)

gyakorlati

10152-16

Kkv. gazdálkodási ismeretek
(Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai)

írásbeli

10153-16

Könyvvezetés
(Könyvvezetési feladatok)

írásbeli

11506-16

Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek
(Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok)

írásbeli

10154-16

Munkaerő-gazdálkodás
(Munkaerő-gazdálkodás)

gyakorlati

10152-16

Üzleti tervkészítés elmélete és gyakorlata
(Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai)

írásbeli


III. Felmentési lehetőségek

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával, valamint a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséget szerzett oklevéllel rendelkezik, felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, a 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, 10153-16 Könyvvezetési feladatok modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Számviteli ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, 10153-16 Könyvvezetési feladatok modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, a 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző, Pályázati-támogatási asszisztens szakképesítés, vagy a Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens, Adóügyintéző, Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítés bármelyikével felmentést kap a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok/vizsgafeladat részek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel, illetve az Adóügyintéző, vagy Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. B) Elektronikus bevallás vizsgafeladat rész teljesítése alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Bérügyintéző vagy Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. B) A munkaerő-gazdálkodáskapcsolódó szakmai feladatok, valamint a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. C) Bérszámfejtési feladat vizsgafeladat rész teljesítése alól.
 

Oktatásszervezőink

Sváb Antal
Sváb Antal oktatásszervező
Almási Klára
Almási Klára oktatásszervező
Czeglédi Szabina
Czeglédi Szabina oktatásszervező
Kovács Adrienn
Kovács Adrienn oktatásszervező
Gyurcsek Ágnes
Gyurcsek Ágnes oktatásszervező
Kremser Jánosné
Kremser Jánosné oktatásszervező
Kovácsné Vajda Magdolna
Kovácsné Vajda Magdolna oktatásszervező
Oláh Erika
Oláh Erika oktatásszervező
Dr. Bakonyi Pál
Dr. Bakonyi Pál oktatásszervező
Bakosné Németh Dóra
Bakosné Németh Dóra oktatásszervező
Bakos Péter
Bakos Péter oktatásszervező
Hontvári Roxána
Hontvári Roxána oktatásszervező
Szabó Éva
Szabó Éva oktatásszervező
Lovasné Czipó Bernadett
Lovasné Czipó Bernadett oktatásszervező
Szemerédiné Bara Julianna
Szemerédiné Bara Julianna oktatásszervező
Pisták Adrienne
Pisták Adrienne oktatásszervező

Oktatók

Becsky-Nagy Patrícia

Lakatos László Péter

Hauck Csaba

Juhász Sándorné

Galambos Péter

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó

Szarvasné Vadászi Csilla

Jobbágyné Füreder Anita

Márkus András

Varga Hajnalka

Homor József

Barabás Miklós

Sztrunga Istvánné

Nyisztor Ingrid

Mohl Gergely

Czeglédi Szabina

Vanczó Emese

Mádi-Szabó Zoltán

Lábas István

Dr. Siklósi Ágnes

Dodekné Varga Ilona

Kovácsné Bukucs Erzsébet

dr. Görbe Irén

Márton Péter

Dr. Kardos Jánosné

Dr. Bobonka Kornél

Dr. Fackelmann Balázs

Nagy Péter

Bokor Csaba

Lőrinczfalvi Mária

Horváth Józsefné

Kis Ágota

Dr. Adorján Csaba

Fridrich Péter

Kókai Józsefné

Csákiné Fodor Anna

Giczi Ferenc

Magdáné Német Ildikó

Tósoki Csilla

Kertészné Minya Gabriella

Fitos Szilárd

Dr. Veit József

Dr. Kovács Zsigmond

Dr. Sisa Krisztina

Dr. Fazakas Gergely

Tóthné Dr. Deme Éva

Pál Imre

László Ervin

Török Barbara

Bakos Péter

Bencsné dr. Kovács Krisztina

Süle Imre

dr. Litkei-Szabó Anita

Szabó Leonóra

Wessely Vilmos

Plenter Jánosné

Simonné Romsics Erika

Dr. Róth József

Dr. Harsányi Gergely

Filyó Janka

Szeles Judit

László Norbert

Veinperl Róbert

Henger Péter

Timmer Gábor

Dr. Dolnay-Lágler Ágnes

Tóth Rita

Sidlovics Sándor

Dr. Battyányi Tamás

Dr. Lukács János

Rezsabek Angéla

Hauber György

Dr. Deli Lajosné

Dr. Ladó Judit

Dr. Dézsi Zsolt

Vida Ildikó

Szamkó Józsefné

Kanyár Tamás

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna

dr. Szurominé Serege Mónika

Farkasné Gondos Krisztina

dr. Nyári Tibor

Jacsmenik Gyula

Dr. Csizmadia Attila

Dr. Lőrinczi Gyula

Albert Györgyi

Magdáné Német Ildikó

Kökényesiné Pintér Ilona

Fekete Antal

S. Csizmazia György

Serfőző Gyula

Ciráki Tamásné

dr. Csanádi György

Feketéné dr. Földi Ágnes

Bán Erika

Vira Sándor

Pópity István

Dr. Elek László

Fejes Etelka

Pásztor Józsefné

Dr. Berényi László

Schmidt Tünde

Ilyés Krisztina

Kováts E. Krisztina

Derdák Csaba

Pados-Péter Mária

Marosán Ottó

Dr. Prókai Jolán

Kovács Dániel Máté

Sándorné Új Éva

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea

Molnár Erika

Széllné Roik Zsuzsanna

Bodzsár Piroska

Polyák Imre

Imre Tímea

Szeghy Szilvia

Dániel Zoltán

Monok Tamás

Vincze Gabriella

Spilákné Kertész Márta

Dr. Füredi-Fülöp Judit

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Vállalkozási ügyintéző-Tb. és Bérügyintéző végzettséggel - Budapest

190 óra, kb. 7 hónap

Hétköznap délután (hétfő-szerda 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

100.000 Ft (5 havi részletfizetési lehetőség)

Részletek, jelentkezés

Vállalkozási ügyintéző - Budapest

220 óra, ~ 7 hónap

Hétköznap délután (hétfő-szerda 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

120.000 Ft (5 havi részletfizetési lehetőség)

Részletek, jelentkezés

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Vállalkozási ügyintéző-Tb. és Bérügyintéző végzettséggel - Budapest

190 óra, kb. 7 hónap

Hétköznap délután (hétfő-szerda 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

100.000 Ft (5 havi részletfizetési lehetőség)

Részletek, jelentkezés

Vállalkozási ügyintéző - Budapest

220 óra, ~ 7 hónap

Hétköznap délután (hétfő-szerda 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

120.000 Ft (5 havi részletfizetési lehetőség)

Részletek, jelentkezés