Vállalkozási ügyintéző

E-000582/2014/A023 OKJ: 51 344 11

I. Bemeneti feltételek

  • érettségi vizsga

II. A képzés tananyagegységei és a hozzájuk kapcsolódó vizsgatevékenységek

A szakképesítés tananyagegységeinek (szakmai követelménymoduljainak)

modul azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16

Ügyviteli és statisztikai alapismeretek
(Gazdálkodási alaptevékenység ellátása)

gyakorlati

10152-16

Kkv. gazdálkodási ismeretek
(Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai)

írásbeli

10153-16

Könyvvezetés
(Könyvvezetési feladatok)

írásbeli

11506-16

Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek
(Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok)

írásbeli

10154-16

Munkaerő-gazdálkodás
(Munkaerő-gazdálkodás)

gyakorlati

10152-16

Üzleti tervkészítés elmélete és gyakorlata
(Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai)

írásbeli


III. Felmentési lehetőségek

A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával, valamint a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséget szerzett oklevéllel rendelkezik, felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, a 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, 10153-16 Könyvvezetési feladatok modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Számviteli ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, 10153-16 Könyvvezetési feladatok modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai, a 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok, és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző, Pályázati-támogatási asszisztens szakképesítés, vagy a Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens, Adóügyintéző, Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítés bármelyikével felmentést kap a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok/vizsgafeladat részek alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki rendelkezik a Pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel, illetve az Adóügyintéző, vagy Pénzügyi ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. B) Elektronikus bevallás vizsgafeladat rész teljesítése alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Bérügyintéző vagy Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. B) A munkaerő-gazdálkodáskapcsolódó szakmai feladatok, valamint a gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1. C) Bérszámfejtési feladat vizsgafeladat rész teljesítése alól.
 

Oktatásszervezőink

Kovács Adrienn
Kovács Adrienn oktatásszervező
Gyurcsek Ágnes
Gyurcsek Ágnes oktatásszervező
Hontvári Roxána
Hontvári Roxána oktatásszervező
Almási Klára
Almási Klára oktatásszervező
Kovácsné Vajda Magdolna
Kovácsné Vajda Magdolna oktatásszervező
Dr. Bakonyi Pál
Dr. Bakonyi Pál oktatásszervező
Czeglédi Szabina
Czeglédi Szabina oktatásszervező
Sváb Antal
Sváb Antal oktatásszervező
Szemerédiné Bara Julianna
Szemerédiné Bara Julianna oktatásszervező
Bakosné Németh Dóra
Bakosné Németh Dóra oktatásszervező
Bakos Péter
Bakos Péter oktatásszervező
Pisták Adrienne
Pisták Adrienne oktatásszervező
Oláh Erika
Oláh Erika oktatásszervező
Kremser Jánosné
Kremser Jánosné oktatásszervező
Lovasné Czipó Bernadett
Lovasné Czipó Bernadett oktatásszervező

Oktatók

Jacsmenik Gyula

Csákiné Fodor Anna

Dr. Lukács János

Lakatos László Péter

Dr. Veit József

Fridrich Péter

Kókai Józsefné

Fitos Szilárd

Kováts E. Krisztina

Szamkó Józsefné

Dr. Battyányi Tamás

Dániel Zoltán

Mádi-Szabó Zoltán

Kovács Dániel Máté

Dr. Csizmadia Attila

Hauck Csaba

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin

Czeglédi Szabina

László Ervin

Hauber György

Dr. Siklósi Ágnes

Dr. Deli Lajosné

Fejes Etelka

dr. Szurominé Serege Mónika

Szabó Leonóra

Dr. Dolnay-Lágler Ágnes

Sztrunga Istvánné

Molnár Erika

Dr. Adorján Csaba

Timmer Gábor

Plenter Jánosné

Széllné Roik Zsuzsanna

Marosán Ottó

Pados-Péter Mária

Vanczó Emese

Tósoki Csilla

Fekete Antal

Dr. Harsányi Gergely

Márkus András

Serfőző Gyula

Nagy Péter

Pásztor Józsefné

Dr. Sisa Krisztina

Ciráki Tamásné

Dr. Dézsi Zsolt

dr. Nyári Tibor

Veinperl Róbert

Dr. Elek László

Juhász Sándorné

Kökényesiné Pintér Ilona

S. Csizmazia György

Dr. Prókai Jolán

Vida Ildikó

Albert Györgyi

Tóthné Dr. Deme Éva

Lábas István

Nyisztor Ingrid

Magdáné Német Ildikó

Becsky-Nagy Patrícia

Kanyár Tamás

Márton Péter

Dr. Lőrinczi Gyula

Dr. Bobonka Kornél

dr. Litkei-Szabó Anita

Dr. Füredi-Fülöp Judit

Pál Imre

Török Barbara

Bán Erika

Varga Hajnalka

Imre Tímea

Spilákné Kertész Márta

Sidlovics Sándor

Kis Ágota

Lőrinczfalvi Mária

Mohl Gergely

Magdáné Német Ildikó

Bencsné dr. Kovács Krisztina

Polyák Imre

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea

Filyó Janka

Bokor Csaba

Szarvasné Vadászi Csilla

Bakos Péter

dr. Csanádi György

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna

Ilyés Krisztina

Henger Péter

Wessely Vilmos

Giczi Ferenc

dr. Görbe Irén

Dr. Berényi László

Dr. Fazakas Gergely

Dr. Ladó Judit

Schmidt Tünde

Dodekné Varga Ilona

Homor József

Pópity István

Dr. Kovács Zsigmond

Süle Imre

László Norbert

Bodzsár Piroska

Dr. Róth József

Monok Tamás

Kovácsné Bukucs Erzsébet

Kertészné Minya Gabriella

Feketéné dr. Földi Ágnes

Vincze Gabriella

Jobbágyné Füreder Anita

Barabás Miklós

Simonné Romsics Erika

Sándorné Új Éva

Szeles Judit

Derdák Csaba

Farkasné Gondos Krisztina

Dr. Fackelmann Balázs

Vira Sándor

Rezsabek Angéla

Dr. Kardos Jánosné

Galambos Péter

Tóth Rita

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Vállalkozási ügyintéző - Budapest

220 óra, ~ 7 hónap

Hétköznap délután (hétfő-szerda 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

95.000 Ft (5 havi részletfizetési lehetőség)

Részletek, jelentkezés

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Vállalkozási ügyintéző - Budapest

220 óra, ~ 7 hónap

Hétköznap délután (hétfő-szerda 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

95.000 Ft (5 havi részletfizetési lehetőség)

Részletek, jelentkezés