Üzleti tervezés - 2. rész

2014.08.05

Nem vitás, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ennek ellenére alig akad olyan vállalkozó, aki azt el is készíti. Pedig az üzleti terv képes bemutatni, hogy érdemes-e belekezdenünk az adott vállalkozás vagy fejlesztési elképzelés megvalósításába, illetve az objektív elemzés szerint eredményessé válhat-e a vállalkozásunk. Kivételt képeznek azok a vállalkozások, akik ún. "egyszerűsített" üzleti terveket készítenek, amelyeket egy vállalkozás pl. hitelfelvételhez vagy pályázati támogatáshoz köteles készíteni, azonban ezek a tervek tartalmukban nem minden esetben nevezhetők üzleti tervnek.

Az üzleti tervezés célja és a terv felépítése
Az üzleti tervezés legalapvetőbb célja a kielégítő működés elérése érdekében a lehetőségek vizsgálata és a megfelelőnek ítélt cél eléréséhez  szükséges lépések, erőforrások, időtartamok, valamint várható eredmények felsorakoztatása a gazdasági döntés meghozatalához. Az üzleti tervezés folyamata egy komplex elemzés, amelynek során elemezzük a projekt/vállalkozás céljait, az üzleti lehetőségeket, a célok eléréséhez szükséges lépéseket és azok eléréséhez szükséges időtartamot, a rendelkezésünkre álló és szükséges erőforrásokat és költségeket, a célok megvalósítását fenyegető kockázatokat, továbbá a projekt megvalósítása, vállalkozás működtetése során várhat jövedelmeket. Mindezen tényezők ismerete, elemzése, értékelése elengedhetetlen ahhoz, hogy egy üzleti ötletről, lehetőségről el tudjuk dönteni, hogy annak megvalósításába érdemes-e időt, pénztőkét és energiát fektetni vagy sem. Természetesen a jó üzleti terv ennél mélyebb üzenetet is hordoz, mivel alkalmas arra, hogy felvázolja a valószínűsíthető költségek alakulását, azok időbeliségét, a várható pénzügyi és gazdasági eredményeket, az elérhető nyereséget és annak időbeli alakulását, valamint a további várható gazdasági és működési eredményeket.

A fentiekből is következik, hogy az üzleti terv készítésének számos célja és oka lehet:
Az üzleti terv készítését, annak tartalmát, illetve szerkezetét-formáját jelenleg semmilyen jogszabályi vagy egyéb hatósági előírás nem szabályozza. Amennyiben az üzleti terv készítését valamely külső fél írja elő, akkor annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó elvárásokat is megfogalmazhatja. Ez utóbbi esetben az üzleti terv gyakran egy előre összeállított formanyomtatvány alapján készül. A gyakorlat azt mutatja, hogy ezen üzleti tervek általában csak korlátozott információtartalmat követelnek meg a vállalkozástól, így nem feltétlenül alkalmasak arra, hogy a tőkebevonást követően a fejlesztési elképzelés megvalósítását is operatív szinten támogassák.
Bármilyen céllal is készüljön az üzleti terv, a készítők és felhasználók elemi érdeke, hogy annak logikusan felépítettnek, áttekinthetőnek kell lennie, minden releváns információt tartalmaznia kell, azonban tartózkodni szükséges a nem releváns, terjengős információk, leírások alkalmazásától.

Szabályozás tehát ugyan nincs az üzleti terv tartalmára vonatkozóan, azonban annak a gyakorlatban kialakult tartalmi elemei az alábbiak: